CenteringPregnancy en CenteringParenting zijn vormen van zorg waarin de medische controles tijdens de zwangerschap en op het consultatiebureau worden geïntegreerd met drie belangrijke componenten voor de gezondheid; zelf management, ontwikkeling van kennis en ondersteuning. Dit wordt gedaan door de zorg interactief en in groepsverband aan te bieden. TNO implementeert en ontwikkelt samen met diverse externe partijen CenteringPregnancy en CenteringParenting voor de Nederlandse markt.

De Centering methodiek, ontwikkeld in de USA,  is erg succesvol gebleken. Bij CenteringPregnancy wordt, in plaats van de huidige korte één op één controles tijdens de zwangerschap, de zorg aangeboden aan een groep van 10-12 zwangeren met eenzelfde zwangerschapsduur Tijdens een bijeenkomt worden de zwangerschapscontroles (zoals de bloeddruk, groei van de baby etc.) gecombineerd met voorlichting, interactieve leermethoden en gesprekken over wat vrouwen bezig houdt tijdens hun zwangerschap.

Bij CenteringParenting wordt in plaats van de 1-op-1 contactmomenten bij het consultatiebureau de zorg aangeboden aan een groep van 8-10 ouders met een baby die ongeveer even oud is. Naast aandacht voor de gezondheid en ontwikkeling van de baby is er ook aandacht voor de mentale en fysieke gezondheid van de moeder.

De Centering methodiek wordt voor Nederland ontwikkeld door TNO in nauwe samenwerking met de verloskundigen zelf, medewerkers in de Jeugdgezondheidszorg, de Amerikaanse oprichters, de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundige (KNOV) en de afdelingen Public Health en Obstetrie van het LUMC.

Uniek model

Het unieke aan Centering is de groepsdynamiek: alle aanwezigen hebben hun eigen inbreng en spiegelen, ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. De verloskundige of JGZ-verpleegkundige is onderdeel van de groep en kan ook onderwerpen inbrengen. Door de langere interactietijd tussen de zorgverlener en zwangeren/jonge ouders kunnen zowel klinische, psychische, sociale en gedragsfactoren meer uitgediept worden. De cliënt staat centraal, de vraag achter de vraag komt door de groepsdynamiek naar boven en de zorgverlener leert de cliënt beter kennen. Daarnaast biedt groepszorg de mogelijkheid tot het vormen van vriendschappen, netwerken en ondersteuningsstructuren die juist (toekomstige) jonge ouders in achterstandssituaties of nieuwbouwwijken soms ontberen. De eerste Nederlandse resultaten laten zien dat met Centering zwangeren en jonge ouders met allerlei achtergronden bereikt worden, waardoor sociale cohesie in wijken gestimuleerd wordt.

Uit onderzoek in Amerika blijkt dat deze vorm van zorg betere uitkomsten geeft. Er worden bijvoorbeeld minder kinderen te vroeg geboren. Daarnaast neemt de tevredenheid met de zorg toe, doordat de meeste zwangeren de groepszorg veel leuker vinden en veel steun bij elkaar vinden. Ook leren deelnemers hun gezondheid en die van hun baby beter begrijpen en in de gaten te houden, omdat ze veel actiever betrokken wordt bij het uitvoeren van de medische controles.

Voor professionals biedt deze vorm van zorg een verfrissende en uitdagender manier van omgang met de zwangere en haar partner en jonge ouders. In plaats van alleen te informeren zal de zorgverlener de rol van discussieleider op zich moeten nemen, en stimuleren dat vraag, raad en oplossingen voor een groot deel ook uit de groep komen. Hierdoor kan er uitgebreider en meer vraaggericht ingegaan worden op onderwerpen waar cliënten zelf mee komen en leert de zorgverlener cliënten veel beter kennen. De Centering methodiek geeft de zorgverlener precies die handvatten die nodig zijn om cliënten echt centraal te stellen.

Voor meer informatie kijk op

www.centeringhealthcare.nl
Downloads
Nieuws

CenteringZorg tijdens de zwangerschap bespaart zorgkosten

18 februari 2021
CenteringZorg (CenteringPregnancy) tijdens de zwangerschap leidt tot beter gezondheidsgedrag waardoor zorgkosten in de toekomst worden bespaard. Dit blijkt uit een economische evaluatie van TNO over CenteringZorg... Lees verder

Contact