Ons werk

De gezonde wijk

Een gezonde leefstijl zorgt ervoor dat mensen zich optimaal kunnen ontwikkelen, langer zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij en minder maatschappelijke ondersteuning en zorg nodig hebben. Voldoende lichaamsbeweging en gezonde voeding spelen hierbij een centrale rol. Gemeenten kunnen een gezonde leefstijl van haar burgers (jeugdigen, volwassenen en ouderen) stimuleren.

Zo bewegen veel kinderen en ouderen in steden te weinig door het ontbreken van voldoende geschikte en kwalitatief goede sport- en speelmogelijkheden in hun directe omgeving. TNO ondersteunt gemeenten bij de ontwikkeling van een gezonde wijk. TNO onderzoekt en adviseert hoe de inrichting van een wijk ertoe kan bijdragen dat bewegen en gezonde voeding van bewoners gestimuleerd wordt. Het meest recente onderzoek op dit gebied – Beweegvriendelijke stadswijken voor kinderen – werd in december 2010 afgerond. Download het volledige rapport of alleen de samenvatting.

Sanne de Vries heeft de NKS Boymansprijs 2010 toegekend gekregen

TNO-onderzoeker dr. Sanne de Vries promoveerde in 2009 op de 'beweegvriendelijke wijk voor kinderen'. December 2010 j.l. nam zij hiervoor de NKS Boymansprijs in ontvangst. De NKS Boymansprijs wordt 1 maal per jaar toegekend aan iemand die met wetenschappelijk onderzoek naar sport, lichamelijke opvoeding of recreatie, de maatschappelijke belevenis daarvan bevordert. De resultaten worden geïntegreerd in 'Urban Strategy', een interactief instrument waarin TNO haar deskundigheid over de lokale leefomgeving bundelt.

Download hier

het rapport Op weg naar een Gezonde Wijk

Downloaden
Ons werk

Onderzoek naar bijdrage schoolzones aan beweging jeugd

Als kinderen al jong sportief zijn, werkt dit positief door op hun latere gezondheid. Dit zorgt uiteindelijk voor lagere zorgkosten. Vandaar dat behoefte bestaat aan (kosten)effectieve maatregelen die... Lees verder
Ons werk

Planologische effecten scherp in beeld met Urban Strategy

In Nederland en de rest van Europa is de druk op de ruimte groot. Bewoners, bedrijven en bezoekers stellen uiteenlopende eisen aan de omgeving. Eisen die vaak lastig te combineren zijn. TNO heeft een... Lees verder

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.