De GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften) is een wetenschappelijk onderbouwde werkwijze die professionals helpt om samen met ouders en jongeren zicht te krijgen op zowel de ontwikkel- en zorgbehoeften als de sterkte kanten binnen een gezin. TNO ontwikkelt met partners een digitale versie van de GIZ om de zorgbehoeften nog scherper te krijgen en daardoor zorg op maat te kunnen leveren. Bovendien heeft de Digitale GIZ extra functionaliteiten voor ouders, jongeren en professionals en kan een stimulans voor gezinsleden zijn om actiever aan de slag te gaan.

Download de Digitale GIZ

Download

De ervaringen met de GIZ-methodiek, die in 2013 is ingevoerd, zijn positief. Ouders en jongeren geven aan dat de werkwijze helpt een goed beeld te krijgen van waar zorgen zitten, maar ook inzicht geeft in wat wel goed gaat. Door hun actieve betrokkenheid en de gezamenlijke inschatting van de zorgbehoeften accepteren ouders en kinderen de aangeboden hulp beter. Voor professionals biedt de GIZ door de structuur en praktische tools houvast om samen met ouders en jongeren te beslissen welke hulp het beste aansluit bij hun situatie.

DIGITALE GIZ

Om de dialoog tussen professionals en ouders en jongeren verder te verbeteren wordt een digitale versie van de GIZ ontwikkeld. TNO ontwikkelt en evalueert samen met GGD Hollands Midden, JGZ Zuid-Holland West, Kwadraad maatschappelijk werk, Leids Universitair Medisch Centrum, NCJ en Eaglescience Software deze Digitale GIZ. Tijdens de ontwikkeling van de Digitale GIZ staat co-creatie met belanghebbenden zoals professionals, ouders en jongeren centraal.

De ontwikkeling van de Digitale GIZ kent de volgende stappen:

  • een peiling onder gebruikers van hoe de GIZ in de praktijk werkt en waaraan nog behoefte is;
  • op basis van deze behoefte een eisenpakket samenstellen voor de ontwikkeling van de Digitale GIZ;
  • de ontwikkeling van de Digitale GIZ;
  • een praktijkproef met de Digitale GIZ, waarbij kwaliteit, effect en efficiëntie van de zorgverlening worden getoetst.

VOORDELEN DIGITALE GIZ

De Digitale GIZ kan bij elk contact met ouders, kinderen en jongeren worden ingezet. Het draait op een tablet of kleine laptop, die eenvoudig mee te nemen is door de professional. De Digitale GIZ start met de oorspronkelijke schema’s als visuele hulpmiddelen, die hebben bewezen ouders en kinderen te helpen om meer regie op het gesprek te krijgen. Op basis van de schema’s beoordelen jeugdigen en ouders hun ontwikkel- en gezinssituatie en bepalen samen met de professional passende doelen en acties.

De GIZ op tablet of laptop geeft door de grafische interface een betere ‘look and feel’ en vergroot de gebruiksvriendelijkheid. Gegevens zijn direct op te slaan, te delen en te koppelen aan digitale dossiers en applicaties van andere zorgverleners. Bij vervolgcontacten zijn de gegevens eenvoudig op de tablet beschikbaar om het gesprek voort te zetten. Bovendien vormt de digitale versie een stimulans voor ouders en jongeren om zelf actiever aan de slag te gaan en hun gezinssituatie te monitoren. Ze kunnen zelf gegevens bijhouden, zaken teruglezen en zich zo beter voorbereiden op vervolggesprekken. Na verloop van tijd is terug te zien hoe zaken zich in de tijd hebben ontwikkeld.

Wilt u met ons meedenken of zou u in de toekomst de Digitale GIZ willen inzetten, laat het ons weten!

Roadmap

Youth: gezond, veilig en kansrijk opgroeien

Kinderen in Nederland groeien gelukkig vrij gezond op. Toch zijn er zaken die beter kunnen. Zo is er onder de jeugd meer overgewicht dan vroeger, zijn er meer gedragsproblemen en is er meer opvoedonzekerheid... Lees verder
Contact

Dr. Olivier Blanson Henkemans

  • zelfmanangement
  • gezondheid
  • gedrag
  • robot
  • diabetes