Ons werk

Richtlijnen voor Jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg

TNO ontwikkelt, implementeert en evalueert sinds 1998 richtlijnen voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en sinds enkele jaren ook voor de jeugdzorg. Het gebruik van richtlijnen verhoogt de kwaliteit van zorg en verkleint de kans op verschillen in de verleende zorg. Richtlijnen baseren we zoveel mogelijk op de laatste stand van de wetenschap. Dit is van groot belang, want hoewel professionals goed worden opgeleid, schrijdt de wetenschap voort. 

Bij de ontwikkeling van richtlijnen werkt TNO samen met allerlei partijen. Allereerst vertegenwoordigers uit het werkveld, maar ook wetenschappelijke experts en soms andere instituten of universiteiten. Uitgangspunt bij iedere nieuwe richtlijn is een set van knelpunten uit de praktijk. Rondom deze knelpunten zoeken we wetenschappelijk bewijs voor praktijkadviezen. Als te weinig goed opgezette studies voorhanden zijn, zoeken we met experts naar consensus over de beste adviezen voor de praktijk.

Voor de JGZ ontwikkelt TNO sinds 1998 voor de volgende onderwerpen richtlijnen: Gehoorstoornissen, Visuele Stoornissen, Aangeboren hartafwijkingen, Kindermishandeling, Kleine lengte, Zindelijkheid, Astma, Huidafwijkingen, Niet-scrotale testis, Voorkeurshouding en schedelvervorming, Nazorg pre- en dysmaturen, Voeding en eetgedrag, Opvoedondersteuning, Pesten, Seksuele ontwikkeling, Borstvoeding, Psychosociale ontwikkeling, Slaap en Spraak-taalontwikkeling. Voor een aantal van deze richtlijnen zijn in de afgelopen jaren updates verschenen. Daarnaast zijn voor de jeugdzorg drie richtlijnen ontwikkeld: Problematische gehechtheid, Uithuisplaatsing en Kindermishandeling.

Nadat richtlijnen zijn ontwikkeld, testen we ze eerst uit in een klein aantal organisaties. Dit leidt tot aanpassingen in de richtlijn en levert kennis op over de manier waarop de richtlijn het beste door organisaties geïmplementeerd kan worden. Hoeveel tijd kost het bijvoorbeeld om professionals te scholen? Hebben professionals extra tijd of middelen nodig om bepaalde adviezen uit te voeren? Moeten organisaties bepaalde samenwerkingsafspraken maken? Hoewel de landelijke verspreiding en implementatie van de richtlijn een taak is van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), ontwikkelt TNO bij iedere richtlijn een aantal instrumenten die de landelijke implementatie ondersteunen, bijvoorbeeld scholingsmateriaal voor professionals.

Daarnaast denken we bij de ontwikkeling van iedere nieuwe richtlijn (of update) na over innovatieve producten die de implementatie van de richtlijn bevorderen. In dat kader is bijvoorbeeld een audio CD met hartruisjes gemaakt. Ook hebben we een digitaal stroomschema voor de signalering en verwijzing van huidaandoeningen. Voor ouders hebben we een Groei-app (iGrow) gemaakt waarmee zij zelf de groei van hun kind (en eventuele afwijking daarvan) kunnen monitoren.

Meer informatie over Richtlijnen en bijbehorende producten op de site van NCJ

Lees meer
Ons werk

Screeningsprogramma's JGZ

Screeningsprogramma's, zoals de hielprik, vormen een belangrijk onderdeel van de jeugdgezondheidszorg. TNO doet voorstellen voor verbetering van screeningsprogramma's en ontwikkelt kwaliteitscriteria.... Lees verder
Nieuws

Arbobalans 2020: Kosten verzuim door beroepsziekten in vier jaar tijd verdubbeld naar 2,5 miljard euro

05 februari 2021
Werknemers die in 2018 een beroepsziekte opliepen, verzuimen gemiddeld 39 dagen méér dan werknemers die in dat jaar geen beroepsziekte opliepen. De kosten van dit extra verzuim worden geschat op 2,5 miljard... Lees verder
Nieuws

Jaaroverzicht 2020: TNO in de media

24 december 2020
Doelgericht innoveren, dat is waar TNO voor staat. Dat doen we niet alleen, maar samen met bedrijven, overheden en tal van organisaties. Lees verder
Nieuws

World Prematurity Day; de zwangerschappen van 35-jarigen die zelf te vroeg geboren zijn

17 november 2020
1 op 10 baby's worden wereldwijd te vroeg geboren. Op 17 november wordt hier jaarlijks wereldwijd aandacht voor gevraagd tijdens World Prematurity Day. Sinds 1983 wordt er onderzoek gedaan naar alle 1.338... Lees verder

Contact

Dr. Caren Lanting

  • Preventie
  • Richtlijn Ontwikkeling
  • Epidemiologie
  • Voeding
  • Borstvoeding

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.