TNO ontwikkelt, implementeert en evalueert sinds 1998 richtlijnen voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en sinds enkele jaren ook voor de jeugdzorg. Het gebruik van richtlijnen verhoogt de kwaliteit van zorg en verkleint de kans op verschillen in de verleende zorg. Richtlijnen baseren we zoveel mogelijk op de laatste stand van de wetenschap. Dit is van groot belang, want hoewel professionals goed worden opgeleid, schrijdt de wetenschap voort. 

Bij de ontwikkeling van richtlijnen werkt TNO samen met allerlei partijen. Allereerst vertegenwoordigers uit het werkveld, maar ook wetenschappelijke experts en soms andere instituten of universiteiten. Uitgangspunt bij iedere nieuwe richtlijn is een set van knelpunten uit de praktijk. Rondom deze knelpunten zoeken we wetenschappelijk bewijs voor praktijkadviezen. Als te weinig goed opgezette studies voorhanden zijn, zoeken we met experts naar consensus over de beste adviezen voor de praktijk.

Voor de JGZ ontwikkelt TNO sinds 1998 voor de volgende onderwerpen richtlijnen: Gehoorstoornissen, Visuele Stoornissen, Aangeboren hartafwijkingen, Kindermishandeling, Kleine lengte, Zindelijkheid, Astma, Huidafwijkingen, Niet-scrotale testis, Voorkeurshouding en schedelvervorming, Nazorg pre- en dysmaturen, Voeding en eetgedrag, Opvoedondersteuning, Pesten, Seksuele ontwikkeling, Borstvoeding, Psychosociale ontwikkeling, Slaap en Spraak-taalontwikkeling. Voor een aantal van deze richtlijnen zijn in de afgelopen jaren updates verschenen. Daarnaast zijn voor de jeugdzorg drie richtlijnen ontwikkeld: Problematische gehechtheid, Uithuisplaatsing en Kindermishandeling.

Nadat richtlijnen zijn ontwikkeld, testen we ze eerst uit in een klein aantal organisaties. Dit leidt tot aanpassingen in de richtlijn en levert kennis op over de manier waarop de richtlijn het beste door organisaties geïmplementeerd kan worden. Hoeveel tijd kost het bijvoorbeeld om professionals te scholen? Hebben professionals extra tijd of middelen nodig om bepaalde adviezen uit te voeren? Moeten organisaties bepaalde samenwerkingsafspraken maken? Hoewel de landelijke verspreiding en implementatie van de richtlijn een taak is van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), ontwikkelt TNO bij iedere richtlijn een aantal instrumenten die de landelijke implementatie ondersteunen, bijvoorbeeld scholingsmateriaal voor professionals.

Daarnaast denken we bij de ontwikkeling van iedere nieuwe richtlijn (of update) na over innovatieve producten die de implementatie van de richtlijn bevorderen. In dat kader is bijvoorbeeld een audio CD met hartruisjes gemaakt. Ook hebben we een digitaal stroomschema voor de signalering en verwijzing van huidaandoeningen. Voor ouders hebben we een Groei-app (iGrow) gemaakt waarmee zij zelf de groei van hun kind (en eventuele afwijking daarvan) kunnen monitoren.

Meer informatie over Richtlijnen en bijbehorende producten op de site van NCJ

Lees meer
Ons werk

Screeningsprogramma's JGZ

Screeningsprogramma's, zoals de hielprik, vormen een belangrijk onderdeel van de jeugdgezondheidszorg. TNO doet voorstellen voor verbetering van screeningsprogramma's en ontwikkelt kwaliteitscriteria.... Lees verder

Contact

Dr. Caren Lanting

  • Preventie
  • Richtlijn Ontwikkeling
  • Epidemiologie
  • Voeding
  • Borstvoeding