Screeningsprogramma's, zoals de hielprik, vormen een belangrijk onderdeel van de jeugdgezondheidszorg. TNO doet voorstellen voor verbetering van screeningsprogramma's en ontwikkelt kwaliteitscriteria. Ook voert TNO kosteneffectiviteitsanalyses uit en zijn we betrokken bij de implementatie van nieuwe screeningsprogramma's.

Bepaalde screeningsprogramma's (zoals de 'hielprik-,' en de gehoorscreening) worden ieder jaar geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. TNO onderzoekt programma's op effectiviteit en doelmatigheid. Hierbij wordt samengewerkt met vele andere instituten en professionals, zoals RIVM, Isalaklinieken, NSDSK, Universitaire Medische Centra, JGZ-artsen, verpleegkundigen en kinderartsen. Dit heeft ertoe geleid dat in 2000 de screening op AGS landelijk is ingevoerd. Vanaf medio 2006 worden alle kinderen in Nederland gescreend op aangeboren gehoorstoornissen. Op grond van een TNO advies is vanaf 2014 de screening op scoliose geen onderdeel meer van het Basispakket JGZ.

Contact

Dr. Paul Verkerk

  • Jeugdgezondheidszorg