Op scholen met een anti-pestbeleid worden kinderen minder gepest. Belangrijk is dat kinderen, ouders en leerkrachten regelmatig over het pesten praten. TNO begeleidt scholen bij het invoeren van een anti-pestbeleid. Om pestgedrag blijvend te verminderen, moeten scholen de aandacht voor het anti-pestbeleid vasthouden.

Veel kinderen worden op school gepest. Van de kinderen tussen 9 en 11 jaar geeft 16 procent aan regelmatig gepest te worden. En 5,5 procent is zelf actief pester. Gepeste kinderen hebben vaker last van hoofdpijn, slaapproblemen, buikpijn, bedplassen, vermoeidheid en depressie. Kinderen worden minder gepest als een school een anti-pestbeleid heeft, blijkt uit promotieonderzoek van drs Minne Fekkes van TNO Kwaliteit van Leven. Fekkes begeleidde een groep scholen een jaar bij de invoering van een anti-pestbeleid. Belangrijk is om alle betrokkenen bewust te maken van de ernst en de aard van pesten. Docenten kregen een tweedaagse training om een anti-pestbeleid op te zetten. Onderdeel van het beleid zijn een vragenlijst om het pesten onder leerlingen te meten, duidelijke afspraken met leerlingen over hoe met elkaar om te gaan, goed toezicht op het schoolplein en informeren en betrekken van ouders bij het anti-pestbeleid.

Resultaten

Op scholen met een anti-pestbeleid verminderde het aantal gepeste kinderen. In de controlegroep, scholen zonder anti-pestbeleid, nam het aantal iets toe. Ook gaan klasgenoten na de invoering van een anti-pestbeleid onderling beter met elkaar om. Een jaar na de interventie waren er geen verschillen meer. De interventiescholen waren na het stoppen van de begeleiding ook minder antipest-activiteiten gaan uituitvoeren. Om pestgedrag blijvend te verminderen is het nodig dat scholen aandacht houden voor anti-pestactiviteiten.

Bespreekbaar maken

In de helft van de gevallen lukt het leerkrachten niet om pestgedrag te stoppen. Daarom is het belangrijk dat zij leren effectief met pestincidenten om te gaan. Een minderheid van de leerkrachten spreekt met actieve pesters en hun ouders over het pestgedrag. Het onderzoek van Fekkes laat zien dat regelmatig overleg tussen kinderen, ouders en leerkrachten juist erg belangrijk is.

Contact