Ons werk

NATIONALE AGENDA QUANTUMTECHNOLOGIE: NEDERLAND ALS INNOVATIEKNOOPPUNT

Nederland heeft een uitstekende uitgangspositie om de kansen die quantumtechnologie biedt te verzilveren. Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen hebben een leidende positie in de wereldwijde ontwikkeling van quantumhardware en -software en de bijbehorende algoritmes en toepassingen. Deze positie wil Nederland via de Nationale Agenda Quantumtechnologie behouden en verder uitbouwen.

Meer weten over Quantum?

Neem contact op voor meer informatie over de NAQT, wat TNO doet op het gebied van quantumtechnologie of een samenwerking.

Contact

Quantumtechnologie wordt zowel door Nederlandse en Europese overheden als sleuteltechnologie bestempeld. TNO heeft met andere Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven in kaart gebracht wat er allemaal moet gebeuren om de Nederlandse ambities op het gebied van quantumtechnologie waar te kunnen maken. Dit is in opdracht van de Staatsecretaris van EZK (Economische Zaken en Klimaat) en de topsectoren HTSM (High Tech Systemen en Materialen) en ICT gedaan.

De Nationale Agenda Quantumtechnologie (NAQT) is het resultaat. De auteurs zijn TNO, QuTech, QuSoft, EZK, NWO, QT/e,  het Lorentz Instituut, AMS-IX, StartupDelta (nu Techteap.nl) en Microsoft.

QUANTUM DELTA NL

Op 16 september 2019 is de NAQT in Den Haag gepresenteerd. De agenda beschrijft hoe Nederland haar mondiale toppositie in de komende jaren verder kan versterken. De agenda streeft de volgende doelen na:

 • Verbinden van partijen in Nederland, samenwerken aan gezamenlijke doelen en uitdagingen;
 • Versnellen van de economische impact van quantumtechnologie voor Nederland;
 • Bijdragen aan de maatschappelijke opgaven van de overheid;
 • Nederland positioneren als internationaal kennis- en innovatieknooppunt voor quantumtechnologie: Quantum Delta NL, kortweg QΔNL.

De agenda deelt quantumtechnologie in vier toepassingsgebieden in: quantum computation, quantum communication, quantum simulation en quantum sensing & metrology. 

TNO ALS BELANGRIJKE PARTNER IN QΔNL

De Nederlandse uitgangspositie is uitstekend: Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen zijn koplopers op het gebied van bijvoorbeeld qubits, quantuminternet, quantumalgoritmes en post-quantumcryptografie. Daarnaast is Nederland sterk in systems engineering en in het combineren van technologieën tot werkende systemen, cruciaal voor innovatie.

TNO draagt hieraan bij met kennis over de hele breedte van quantumtechnologie en aanpalende disciplines. In totaal zijn vele tientallen TNO-medewerkers direct of indirect betrokken bij quantumtechnologie. Binnen verschillende units werken zij aan alle facetten van quantumtechnologie, waaronder quantumcomputing, quantumcommunication, quantumsensing, de ontwikkeling van quantumalgoritmes en post-quantumcryptografie. Dit sluit uitstekend aan bij de toepassingsgebieden waar de agenda zich op richt.

TNO is bovendien actief in de drie toonaangevende katalysator- of KAT-programma’s die de agenda definieert:

 • KAT-1: Quantum Computing and Simulation;
 • KAT-2: Nationaal Quantum Netwerk;
 • KAT-3: Quantum Sensing Applicaties.

Deze ambitieuze programma’s hebben tot doel de ontwikkelingen in de quantumtechnologie aan de hand van demonstrators ‘tastbaar’ te maken en versneld naar maatschappij en industrie te brengen. Voor TNO ligt de nadruk daarbij op het vertalen van academische kennis naar toepassingen en het helpen realiseren van toegevoegde, nieuwe waarde voor bedrijven en de BV Nederland. Ecosysteemontwikkeling en maatschappelijke inbedding van de technologie zijn daar een integraal onderdeel van.

Naast het verrichten van toegepast onderzoek werkt TNO aan het samenbrengen en verbinden van partijen in de programma’s en actielijnen van de nationale agenda. Dat gebeurt onder andere in QuTech, een samenwerkingsverband tussen TNO en de Technische Universiteit Delft (TU Delft). QuTech richt zich samen met industriële partners op de ontwikkeling van een quantumcomputer en quantuminternet, en loopt wereldwijd voorop.

URGENTIE

Hoewel Nederland een mooie uitgangspositie heeft, kunnen we het ons niet veroorloven stil te blijven staan, aangezien de wereld om ons heen ook aan de slag gaat met quantumtechnologie. De Nationale Agenda Quantumtechnologie beschrijft wat nodig is.

Nieuws

Nederland pakt door: Nationale Agenda Quantum Technologie in de maak

16 april 2019
Nederland heeft een uitstekende startpositie als gidsland om de kansen die quantumtechnologie biedt te verzilveren. Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen hebben een leidende positie in de wereldwijde... Lees verder
Nieuws

Nationale Agenda Fotonica nieuwe impuls voor Nederlandse industrie

13 juli 2018
Nederland heeft internationaal een sterke positie in het toepassen van fotonica. Deze innovatieve lichttechnologie draagt bij aan de oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in ICT, de maakindustrie,... Lees verder
Nieuws

Uitstekend evaluatierapport voor QuTech

28 maart 2019
Een internationale beoordelingscommissie onder voorzitterschap van professor Robbert Dijkgraaf is 'onverdeeld positief over het succes van QuTech in het verleden en heeft alle vertrouwen in het instituut... Lees verder
Nieuws

Plastic Pact leidt tot meer circulaire plastics

21 februari 2019
Ruim 100 partijen, waaronder TNO, sloten vandaag tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie het Plastic Pact. Doel is om zoveel mogelijk herbruikbare en uitsluitend recycleerbare plastic producten... Lees verder
Nieuws

Nationale Agenda Quantum Technologie: van academische kennis naar toepassingen

16 september 2019
Vandaag ontving Mona Keijzer, staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de Nationale Agenda Quantumtechnologie uit handen van Robbert Dijkgraaf, directeur van het Institute for Advanced Study... Lees verder
Expertise

Nieuwe mogelijkheden met quantumtechnologie

Razendsnelle en microscopisch kleine quantumsystemen, zoals computers en sensoren, daarop richt TNO zich met het relatief nieuwe onderzoeksgebied quantumtechnologie. Om de unieke eigenschappen van quantummechanica... Lees verder
Contact

Dr. Rogier Verberk

 • Quantum
 • QuTech
 • Medical Instrumentation
 • Semiconductor Equipment
 • Medical Instrumentation

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.