Wie concurrerend wil produceren moet ervoor zorgen dat het productieproces flexibel en efficiënt wordt ingericht. Dat vereist slimme combinaties van data uit machines en ICT-systemen. Maar niet alleen het verzamelen van deze data is essentieel. De data moet ook veilig en vertrouwd gedeeld kunnen worden met partners. Met Data Sharing maakt TNO dat mogelijk.

Meer informatie?

Neem direct contact op met Matthijs Punter

Contact opnemen

In een slimme fabriek wordt data gebruikt voor het aan- en bijsturen van het productieproces, zodat machines efficiënt worden benut. Een fabriek staat echter niet op zich. Er is data-uitwisseling nodig met klanten en toeleveranciers zodat maatwerk en just-in-time levering mogelijk wordt. Denk bijvoorbeeld aan het digitaal inkopen of het gebruik van 3D tekeningen als basis voor het productieproces.

Big data sharing is echter niet voor alle ondernemers ingebed in de organisatie. Het verzamelen en benutten van data is nog steeds een grote uitdaging. Systemen van verschillende leveranciers werken meestal niet goed samen. En delen van data kan ook niet zomaar: er moeten waarborgen zijn voor toegang en gebruik van data.

Smart data sharing

Een grote uitdaging is om oplossingen schaalbaar te maken. Veel toepassingen beperken zich tot één bedrijf of enkele machines. “Smart data sharing is een kritische voorwaarde voor veel Smart Industry-toepassingen”, vat Matthijs Punter van TNO samen. “We moeten dus zorgen dat de oplossingen schaalbaar worden. Alleen zo krijgen we een ‘smart supply network’: een netwerk van flexibele en verbonden fabrieken.”

Productieprocessen verbeteren

Met Data Sharing werkt TNO aan oplossingen om data te delen binnen een fabriek en tussen fabrieken. Toepassingen zijn onder andere de betere samenwerking tussen klanten- en leveranciers en het realiseren van slimmere productie. Denk aan een verbeterde productieplanning, het optimaliseren van de productieplanning of OEE-verbeteringen (Overall Equipment Effectiveness) waarbij gelet wordt op de beschikbaarheid van machines, de output en de kwaliteit die geleverd wordt. Maar bijvoorbeeld ook het voorkomen van fouten en het verlagen van onderhoudskosten. TNO gaat de uitdaging aan om dat te realiseren, zelfs wanneer het verschillende machine- of softwareleveranciers betreft.

Het is belangrijk dat maakbedrijven hierbij aan de knoppen zitten, zodat elke partij zelf kan bepalen wie welke data krijgt. Technieken zoals het Europese International Data Spaces (IDS) en nieuwe cloud-technologieën zoals GAIA-X spelen een belangrijke rol.

Blauwdruk voor big data sharing

“Bij veel toepassingen om data te verzamelen, analyseren en gebruiken, zien we dat bedrijven een drempel over moeten”, vervolgt Punter. “Samen met de technologieleveranciers moet je aan de slag om het voor elkaar te krijgen. Maar kleinere mkb-maakbedrijven hebben niet altijd de middelen en mogelijkheden.”

Daarom is meer standaardisatie nodig. TNO werkt daarom aan een blauwdruk voor data sharing in de maakindustrie. Dat biedt maakbedrijven een overzicht van standaarden en technologieën voor hun technologieleveranciers. Maar ook leveranciers zijn daarmee geholpen: door standaardisatie van interfaces kunnen zij hun markt vergroten en sneller nieuwe innovatieve producten leveren.

Aansluiten bij field labs

TNO is actief betrokken bij fieldlabs die verschillende onderdelen van deze blauwdruk ontwikkelen. Een concreet voorbeeld is het Smart Connected Supplier Network, waarin standaarden worden ontwikkeld voor supply-chain samenwerking (digitaal in- en verkopen). Andere voorbeelden zijn BIC Digitale Fabriek en SMITZH Data Sharing, waarin standaarden worden ontwikkeld voor het aansluiten van slimme machines en productielijnen. Hierbij legt TNO ook de verbinding met internationale ontwikkelingen, zoals het Duitse Platform Industrie 4.0. Via een open test- & ontwikkelomgeving is het mogelijk deze nieuwe standaarden en aanpakken te testen.

Meer weten of deelnemen?

Wilt u in de maakindustrie aan de slag met praktische oplossingen voor Data Sharing? En wilt u weten wat TNO voor u kan betekenen? Bekijk de projecten op onze website of neem direct contact op met Matthijs Punter.

Gerelateerd: 

Technology Update: BIC Digitale Fabriek

In het project BIC Digitale Fabriek ontwikkelt TNO samen met partners een blauwdruk voor een slimme en verbonden fabriek: welke standaarden moet je gebruiken, hoe kunnen verschillende systemen gekoppeld worden, wat is de rol van de cloud? In dit webinar worden een aantal eerste voorbeelden gegeven.

GAIA-X voor de maakindustrie

In Europa wordt gesproken over ‘GAIA-X’, een nieuwe cloud-omgeving die ondernemers in staat moet stellen zelf controle te houden over hun data. Dit staat nog in de kinderschoenen, maar TNO onderzoekt wat de rol hiervan voor de maakindustrie kan zijn. In dit webinar van het Data Value Center voor Smart Industry wordt dit uitgelegd.

Data delen in de keten

Data delen met klanten en toeleveranciers: wat komt daarbij kijken? Welke rol kunnen nieuwe ontwikkelingen, zoals het Smart Connected Supplier Network hierbij spelen?

Technology update: Smart Supply Network

Wat hebben een slimmere productielogistiek met AGVs, data-gedreven productieplanning en datadeling in de keten met elkaar te maken? In deze technology update vanuit de Brainport Industries Campus wordt hier op ingegaan.

Samen met Europese partners gaat TNO toeleverketens helpen inspelen op door COVID gewijzigde vraag.


TNO gaat de komende twee jaar samenwerken met een groep van 23 Europese partners waaronder het Nederlandse Brainport Industries: de netwerkorganisatie voor high-tech toeleveranciers in de high-tech industrie, in het Eur3ka-project. Het doel is om vraag en aanbod voor toeleveranciers op peil te houden wanneer deze verstoord is geraakt door Covid-19. Lees meer.

Meer informatie?

Neem direct contact op met Matthijs Punter

Contact opnemen
Contact

Ir. Matthijs Punter

  • smart industry
  • connected business
  • linked data
  • open standaarden
  • semantische interoperabiliteit