Inspelen op de versnelling van de digitalisering van  de maakindustrie en tegelijkertijd de gewenste economische en sociale impact realiseren. Daarover gaat Smart Response. TNO onderzoekt vanuit Smart Response het effect van innovatieve technologieën: van veranderingen in ecosystemen, sectoren en de arbeidsmarkt tot de uitwerking op nieuwe businessmodellen.

De maakindustrie in Nederlands heeft de ambitie om het meest flexibele en best digitaal verbonden productienetwerk van Europa te worden. TNO levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van die ambitie. Maar waar Flexible Manufacturing, Smart Work, Data Sharing en Digital Twinning focussen op technisch onderzoek, draait Smart Response om de strategie en het beleid. Dat maakt de aanpak compleet.

“In onze programma’s en projecten gaan we steeds meer multidisciplinair te werk”, zegt Claire Stolwijk van TNO. “Dus we verbinden de verschillende technische aandachtsgebieden met de strategie en het beleid. Op die manier orkestreren we de digitalisering van de maakindustrie en zorgen we dat ook de randvoorwaarden goed zijn georganiseerd.”

Vier hoofproposities

Het Smart Response-programma telt vier hoofproposities. Om te beginnen verricht TNO trendanalyses, waarmee we ontwikkelingen vroegtijdig spotten en interpreteren. Wat is de te verwachten invloed van technologische Smart Industry-ontwikkelingen op de economie en de samenleving? En vice versa: hoe zorgen we dat de economie en de samenleving daar goed op inspelen?

Door de coronacrisis en toeleveringsproblemen uit verre landen laait de discussie op of de industrie weer zelfvoorzienend zou moeten worden. Stolwijk: “We hebben te maken met mondiale waardeketens en eindgebruikers in het buitenland. Maar we laten wél keuzes maken in welke technologieën we sterk willen zijn en impact hebben, zodat we daarin kunnen investeren en onze voorsprong behouden.”

Inzicht bieden in kansen en uitdagingen

De tweede hoofdpropositie is het ondersteunen bij besluitvorming, door inzicht te bieden in kansen en uitdagingen. Waar bijvoorbeeld in business-to-consumerplatformen (B2C) duidelijk oligopolistische tendensen ontstaan (zoals Amazon Web Services) en monopolistische tendensen (zoals Facebook), is dat voor business-to-businessplatformen (B2B) nog niet het geval.

“Op de B2C-platformmarkt zien we een enorme marktmacht, denk aan Facebook. Er is geen goede marktwerking meer”, legt Stolwijk uit. “De B2B-platformmarkt vertoont op dit moment fragmentatie. Te veel fragmentatie is niet efficiënt en resulteert in hogere kosten, doordat bijvoorbeeld toeleveranciers genoodzaakt zijn om gebruik te maken van een grote diversiteit aan platformen met elk hun eigen standaarden. Tegelijk betekent het dat je moet oppassen om met B2B-platformen niet dezelfde kant op te gaan als bij B2C-platformen. Met zowel beleidsoplossingen als technologische oplossingen helpen we dat te voorkomen.”

Grote innovatieprogramma’s orkestreren

Als derde hoofdpropositie orkestreert TNO grote innovatieprogramma’s met publiek-private partijen. Zo zijn er zeven fieldlabs in de Smart Industry Hub Zuid-west (SMITZH), die samen met bedrijven Smart Industry-oplossingen uitontwikkelen. Met Smart Response orkestreert TNO het innovatieprogramma. Dat houdt in het bij elkaar brengen van partijen, zorgen dat er een gezamenlijke visie ontstaat, opzetten en het coördineren van het programma en monitoren van de uitvoering.

Een voorbeeld van een fieldlab dat gebruik heeft gemaakt van de expertise van Smart Response is het Smart Connected Supplier Network (SCSN) op de Brainport Industries Campus in Eindhoven. De betrokken partners richten zich hierbij op de digitale samenwerking in de toeleverketen van grote bedrijven zoals ASML, Thales en Philips Healthcare, waardoor ze efficiënter en betrouwbaarder gegevens kunnen uitwisselen en de time-to-market kunnen verbeteren. Op basis van analyses en simulaties maakte TNO de toegevoegde waarde voor maakbedrijven transparant. Denk aan kostenbesparingen en eenvoudiger toegang tot een groter netwerk van bedrijven.

Impact monitoren

De vierde hoofdpropositie tot slot is het monitoren en meten van de impact van technologische innovatie en innovatieprogramma’s. Wat levert een investering in een innovatieprogramma op in termen van banengroei, nieuwe technologieën, patenten, enzovoorts?

Meer weten of deelnemen?

Kan TNO jou van dienst zijn door de impact van Smart Industry te meten en te duiden of door inzichten te geven in de kostenbesparingen die investeringen in nieuwe innovaties opleveren? Heb je vragen over nieuwe businessmodellen, bijvoorbeeld omdat je overweegt om van de verkoop van producten meer richting servitization te gaan? Of zoek je iemand die de impact van jouw innovatieprogramma kan vergroten? Bekijk de projecten op onze website of neem direct contact op met Claire Stolwijk.

Ons werk

Financiering van Smart Industry fieldlabs in Nederland

In opdracht van Programmabureau Smart Industry heeft TNO in 2017 de monitoring van fieldlabs uitgevoerd om zicht te houden op voortgang en resultaten van de Smart Industry fieldlabs en waar nodig de fieldlabs... Lees verder

Contact

Dr. Claire Stolwijk

  • Innovation policy
  • public-private partnerships
  • Smart Industry
  • Key Enabling Technologies