Blockchain: Samen tot innovatieve toepassingen komen

Blockchaintechnologie maakt veilige en efficiënte uitwisseling van digitale informatie mogelijk. Daarmee heeft blockchain de potentie om de manier waarop we werken te transformeren, en wordt ook wel de nieuwe digitale revolutie genoemd. TNO levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en toepassing van blockchain.

Blockchain kan grote invloed hebben op sectoren zoals de energievoorziening, financiële dienstverlening, logistiek, agrifood en de gezondheidszorg. Eigenlijk op alle sectoren waarin sprake is van administratie tussen ketens. TNO zet zich in om kennis en expertise rond blockchain samen te brengen in samenwerkingsverbanden en van daaruit te werken aan de ontwikkeling van blockchain in diverse sectoren. Het doel is om Nederland te helpen innoveren en zo de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam te versterken.

Zelf-soevereine identiteit

Blockchain creëert vertrouwen in digitale informatietransacties, ook tussen partijen die elkaar zelf niet van nature vertrouwen. TNO werkt aan blockchaintechnologie die het mogelijk maakt dat consumenten zelf kunnen beschikken over hun eigen data. Ze kunnen die data dan zo aanleveren dat bedrijven 100% zeker weten dat die gegevens ook wáár zijn. Geen reden meer tot controleren voordat een verzekering wordt verstrekt of een auto wordt verhuurd. Door gebruik te maken van self-sovereign identity kunnen we complexe administratieve processen zo ontwerpen dat je in één klik al je zaken online en real-time kunt regelen, volledig privacy vriendelijk. TNO voert verschillende projecten rond self-sovereign identity uit.

Volgen van producten

Naast zelf-soevereine identiteit richt de roadmap Blockchain zich op provenance (herkomst van producten). Blockchain kan voor transparantie in allerlei supply chains zorgen. Het geeft consumenten bijvoorbeeld de mogelijkheid om meer te weten te komen over waar hun kleding of voedsel vandaan komt. TNO werkt bijvoorbeeld aan blockchainoplossingen in logistieke ketens en voor voedselveiligheid., en heeft zelfs een toepassing gemaakt voor het volgen van cannabis in experimenten van de Nederlandse overheid met legalisatie van de kweek van cannabis.

Techruption & BC3

TNO leidt het Techruption Blockchain-programma – dat onderdeel is van de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen – en werkt binnen dit ‘field lab’ met zowel kleine en grote bedrijven, startups en kennisinstellingen aan innovaties en praktische toepassing van blockchaintechnologie. We helpen de commerciële deelnemers niet alleen met de blockchaintechnologie, maar ook met zakelijke en juridische vragen die moeten worden opgelost voordat blockchain kan worden geïmplementeerd in een bedrijfsomgeving.

TNO is tevens medeoprichter van de Nationale Blockchain Coalitie (BC3), waarin met verschillende partijen gekeken wordt naar identiteitsmanagement en het versimpelen van administratieve processen. In teamverband wordt nagedacht over technologie en de consequenties voor beleid en wetgeving.

Interoperabiliteit

TNO werkt daarnaast aan interoperabiliteit tussen verschillende blockchainoplossingen, en dan met name aan hoe we in de toekomst – wanneer bedrijven en overheden verweven zijn met diverse blockchains voor allerlei processen – de daarvoor benodigde samenwerking efficiënt en effectief kunnen organiseren.

Blockchain doe je niet alleen

Blockchain is per definitie een technologie die zich leent om samen te werken. En in het verbinden van partijen ligt de kracht van TNO. Dat in combinatie met inhoudelijke kennis van blockchain en ICT, domeinkennis uit meerdere sectoren en onze onafhankelijkheid maakt ons uniek.

Wilt u meer weten over wat wij doen op het gebied van Blockchain of met ons samenwerken binnen een innovatieve community? Doe mee! Lees hieronder verder, bekijk onze blockchainpagina of neem contact met ons op.

Algemeen

Meer doen met data in een veilige online-wereld

Onze samenleving draait tegenwoordig om data. We maken met z’n allen steeds meer data aan, maar hoe worden we er wijzer van? En nu data economisch en politiek steeds waardevoller worden en tegelijk heel... Lees verder

Data sharing
Contact

Drs. Herman Pals

  • DSL
  • Broadband
  • Mobile
  • audit
  • benchmark