Eenvoudiger en veiliger digitaal leven met self-sovereign identity

Self-Sovereign Identity (SSI) biedt burgers nieuwe mogelijkheden om hun privacy te beheren, niet meer te hoeven inloggen met wachtwoorden en zorgt voor snellere transacties via internet en in het echte leven. Daarnaast stelt SSI organisaties in staat transacties met klanten, leveranciers en partners te versnellen en automatiseren, wat resulteert enorme besparingen en een hogere klanttevredenheid.

Achter SSI – of op zijn Nederlands zelf-soevereine identiteit – schuilen cryptografische technologieën, zoals 'public-key cryptografie', ‘zero-knowledge proofs’ en vaak ook blockchain. Deze technologieën geven de gebruiker controle over welke persoonsgegevens met wie gedeeld worden, terwijl de ontvanger van de persoonsgegevens deze snel elektronisch kan verifiëren. Dit maakt veilige en efficiënte uitwisseling van digitale informatie mogelijk. Het creëert vertrouwen in digitale informatietransacties, ook tussen partijen die elkaar zelf niet van nature vertrouwen.

Versnellen en besparen voor bedrijven en overheid 

Dankzij SSI wordt data delen veiliger, betrouwbaarder en sneller. Daar heeft niet alleen de consument wat aan, maar ook bedrijven en overheden. Via SSI is kunnen bedrijven makkelijk aantonen aan de nieuwe Europese privacywetgeving te voldoen. Documenten hoeven niet meer op papier gecheckt te worden en dat scheelt tijd. Alleen al in Nederland gaat het om een besparing van miljarden euro's op administratieve kosten. Bovendien neemt de klanttevredenheid toe dankzij de betere en snellere besluitvorming. 

 

Identiteitsoplossing voor burgers 

SSI-technologie maakt het voor eenieder mogelijk zelf de regie over zijn of haar eigen data te hebben. Als consument verzamel je zelf data over jezelf en laat die één keer digitaal ondertekenen door bijvoorbeeld overheden, banken, werkgevers, verzekeraars of onderwijsinstellingen. Die gegevens kan je voortaan gebruiken voor het aangaan van allerlei (elektronische) transacties. In het vervolg is er dus geen reden meer tot het controleren van papieren bij het verstrekken van een verzekering of het huren van een auto. Door gebruik te maken van SSI kunnen complexe administratieve processen zo ontwerpen worden dat je in één klik al je zaken online en real-time kunt regelen, volledig privacy vriendelijk. De gegevens beheer je in een 'wallet'-app op je telefoon. En jij bepaalt welke informatie je met welke partijen deelt. 

Gemak & veilig 

Dankzij SSI neemt het gemak van het digitale leven toe. Zo hoeven webshops geen persoonlijke gegevens meer op te slaan en zal het invullen van webformulieren, het wachten tot je bepaalde formulieren toegestuurd krijgt en inscannen van formele documenten tot het verleden gaan behoren. Behalve het gemak neemt ook de veiligheid toe. Je loopt niet meer het risico wachtwoorden in te vullen op verkeerde website (phishing), het is niet meer nodig een paspoortkopie of andere gevoelige informatie achter te laten in bijvoorbeeld een hotel en Google en Facebook kunnen niet meer meekijken. Omdat alle betrokken partijen worden gecheckt is er een basis om elkaar te vertrouwen. 

Samenwerken met TNO 

TNO voert verschillende projecten rond SSI uit. We onderzoeken hoe SSI geschikt gemaakt kan worden voor toepassing. Samen met andere partijen ontwikkelen we 'use cases' tot proofs of concept. In het Techruption programma werkt TNO met Kamer van Koophandel, banken, pensioenuitvoerders en zorgverzekeraars samen om hun klantprocessen efficiënter en klantvriendelijker te maken.

Wilt u meer weten over wat wij doen op het gebied van Self-Sovereign Identity of met ons samenwerken?

Neem dan contact op met Sterre den Breeijen

Contact opnemen
Roadmap

Data sharing: de sleutel tot verdere digitalisering

Data sharing, oftewel het delen van data, versnelt innovatie. Denk aan betere behandelmethoden door het veilig delen van patiëntgegevens. Of aan digitalisering van papieren processen en gebruik van kunstmatige... Lees verder
Ons werk

Secure multi-party computation: gezamenlijk gevoelige data analyseren zonder deze te delen

Het analyseren van data uit verschillende bronnen wordt steeds belangrijker. Tegelijkertijd is relevante data vaak te gevoelig om zomaar te delen. Hoe kunt u als organisatie veilig informatie delen zonder... Lees verder
Data sharing
Contact

Sterre den Breeijen MSc

  • Self-Sovereign Identity
  • SSI
  • Decentralized Architectures
  • Digital Identity