Betrouwbare ICT

In een digitale samenleving wordt data continu blootgesteld aan externe invloeden. Een gerichte cybersecurity aanpak, geënt op het automatisch afwenden van incidenten en toekomstige cyberdreigingen, is cruciaal voor het waarborgen van een betrouwbare en veilige keten. 

Naast het beschermen van databronnen is het veilig delen van informatie met behoud van privacy, belangrijker dan ooit. TNO werkt aan technologieën die het mogelijk maken om databronnen te bevragen, zonder dat deze feitelijk worden gedeeld. Zo kan er lering worden getrokken uit gevoelige informatie, zonder dat de privacy in het gedrang komt.

Diepgaande kennis van de onafhankelijke schakels en de keten als geheel, zijn essentieel voor een gerichte cybersecurity aanpak. Als multidisciplinaire organisatie is TNO in staan om de veiligheid, privacy en weerbaarheid van digitale producten en diensten te optimaliseren.

Thema

10 cybersecurity uitdagingen en innovaties

Wat moeten we doen om de cyberveiligheid in Nederland te vergroten? Welke cyberdreigingen staan ons nog te wachten? Bij TNO werken we samen met organisaties aan cybersecurity uitdagingen die vandaag de... Lees verder

Contact