Betrouwbare ICT

In een digitale samenleving wordt data continu blootgesteld aan externe invloeden. Een gerichte cybersecurity aanpak, geënt op het automatisch afwenden van incidenten en toekomstige cyberdreigingen, is cruciaal voor het waarborgen van een betrouwbare en veilige keten. 

Naast het beschermen van databronnen is het veilig delen van informatie met behoud van privacy, belangrijker dan ooit. TNO werkt aan technologieën die het mogelijk maken om databronnen te bevragen, zonder dat deze feitelijk worden gedeeld. Zo kan er lering worden getrokken uit gevoelige informatie, zonder dat de privacy in het gedrang komt.

Diepgaande kennis van de onafhankelijke schakels en de keten als geheel, zijn essentieel voor een gerichte cybersecurity aanpak. Als multidisciplinaire organisatie is TNO in staan om de veiligheid, privacy en weerbaarheid van digitale producten en diensten te optimaliseren.

Algemeen

Meer doen met data in een veilige online-wereld

Onze samenleving draait tegenwoordig om data. We maken met z’n allen steeds meer data aan, maar hoe worden we er wijzer van? En nu data economisch en politiek steeds waardevoller worden en tegelijk heel... Lees verder

Contact