Cybersecurity: innoveren in digitale weerbaarheid

De groeiende complexiteit van cyberaanvallen en grote impact op het bedrijfsleven en de maatschappij vragen om een gedegen aanpak om de cyberweerbaarheid te vergroten. TNO doet dit door met het bedrijfsleven samen te werken. Door onderzoek vanuit een breed perspectief uit te voeren, waarbij technologie, organisatorische en menselijke factoren van cybersecurity worden meegenomen, wordt een bijdrage geleverd aan hoger niveau van cyberweerbaarheid voor het Nederlandse bedrijfsleven en een veiligere maatschappij.

Aanvulling op de markt

Welke uitdagingen en vragen rondom cyberweerbaarheid hebben organisaties, welke toekomstige cyberdreigingen kunnen we verwachten en welke kennis, tools en methodes moeten we ontwikkelen om ons nu en in de toekomst meer cyberweerbaar te maken? Dit zijn de onderwerpen die TNO samen met het bedrijfsleven oppakt. Binnen TNO zijn in totaal zo’n 100 mensen met cybersecurity bezig. Dat is uniek en maakt TNO hét onafhankelijke expertise centrum voor toepasbare kennis van cybersecurity. TNO heeft als onderzoeksinstelling een complementaire rol in de markt naast de aanbieders van cybersecurityproducten en -diensten.

Cyber security innovatie

Vanuit hoogwaardige kennis – op het gebied van bijvoorbeeld cryptologie, detecteren van anomalieën, de rol van de mens in combinatie met technologie, nieuwe vormen van transacties, netwerktechnologieën, predictive analysis, kunstmatige intelligentie en organisatorische aspecten – ontstaan geregeld nieuwe technologieën, innovatieve tools en nieuwe methodieken die op verschillende manieren aan de markt worden aangeboden. TNO bedient verschillende type klanten: managed security service providers (MSSP’s), grote bedrijven met hun eigen cybersecurityomgeving en leveranciers van cybersecuritydiensten en -producten.

Samenwerking binnen de financiële wereld

Cybersecurity is van vitaal belang in de financiële sector. In 2014 hebben een aantal partijen uit deze sector, waaronder de drie grote banken, besloten om onder programmaleiding van TNO gezamenlijk onderzoek te doen. “En dat is uniek. Nergens ter wereld vind je een dergelijke samenwerking tussen zulke grote partijen in dezelfde sector, die elkaar stevig beconcurreren in de markt, maar op het gebied van cybersecurity in een vertrouwde setting samen onderzoek doen en informatie delen. Bijzonder is bovendien dat niet alleen TNO maar ook de deelnemers zelf onderzoekscapaciteit leveren, en dat geeft zeer interessante inzichten en resultaten”, aldus Dimitri Hehanussa, business developer Cybersecurity ICT.

Proposities Cybersecurity

Binnen de roadmap Cybersecurity richten we ons op een aantal proposities waarbij we zowel de vragende kant van cybersecurityoplossingen als de aanbiedende kant kunnen bedienen:

  • Security monitoring en detectie: Een voorbeeld is het onderzoek naar innovatieve oplossingen voor detectie van aanvallen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van anomalie detectietechnologie. Hiermee kan de tijd tot detectie gereduceerd worden, en daarmee de schade beperkt worden.
  • Automated security: Omdat het aantal cyberaanvallen toeneemt en de aanvallen slimmer worden, terwijl gekwalificeerde securityanalisten schaars zijn, vinden we het belangrijk om oplossingen te ontwikkelen voor (semi)geautomatiseerde beveiligingsprocessen.
  • Transaction Security: Digitale transacties van waarde (niet alleen geld maar ook persoonsgegevens, OV-kaarten, aandelen) zullen op korte termijn door de implementatie van nieuwe technologieën, zoals de blockchaintechnologie, een vlucht nemen. De securityaspecten hiervan zijn een onderwerp van verder onderzoek. Zo zal de komst van de quantumcomputer impact hebben op transactiesecurity en encryptiemethoden.
  • Onderzoek naar de menselijke kant van cybersecurity levert inzichten in de waardevolle interventiemethoden richting ICT-gebruikers. Ook richten we ons op de mensen die werken in cybersecurity-centra; hoe kunnen ze efficiënter werken en hoe optimaliseren we de tools zo dat ze optimaal aansluiten bij de mensen die er mee werken.

Stilstand is achteruitgang

Ziet uw bedrijf cybersecurity al als randvoorwaarde, en niet als noodzakelijk kwaad? Ga er mee aan de slag, stilstand is immers achteruitgang. Wilt u meer weten over wat wij doen op het gebied van Cybersecurity of met ons samenwerken? Lees hieronder verder of neem dan contact met ons op.

Lees meer

Thema

10 cybersecurity uitdagingen en innovaties

Wat moeten we doen om de cyberveiligheid in Nederland te vergroten? Welke cyberdreigingen staan ons nog te wachten? Bij TNO werken we samen met organisaties aan cybersecurity uitdagingen die vandaag de... Lees verder

16juni

TNO Marktdag Cybersecurity

Den Haag
Wil je weten hoe je kan profiteren van kennisopbouw, samenwerking en innovatie rondom cybersecurity? Wil je weten waar we als TNO staan op het gebied van cybersecurity? Kom naar de TNO Marktdag Cybersecurity.... Lees verder
Trusted ICT
Contact

Noura El Ouajdi MSM

  • Cyber Security
  • Automated Security
  • Consortium Management (Business Diplomacy
  • Program Management Organization)
  • PPP