Societal impact for accessibility and liveability

Welke effecten hebben de duurzaamheidsambitie en digitalisering op de wijze waarop we ons in de stad en de metropoolregio vervoeren? Met integrale modellen en data brengt TNO de toekomst in beeld en helpen we overheden goed onderbouwde beslissingen te nemen.

Er komen verschillende uitdagingen op onze steden af: de bevolking in steden neemt toe, het wordt drukker en dat gaat gepaard met een grotere belasting van de infrastructuur en het milieu. In het klimaatakkoord van Parijs hebben we afgesproken om ook het mobiliteitssysteem te verduurzamen. Bovendien komen er nieuwe technologieën op de steden af, zoals Mobility as a Service (MaaS) en (connected) automatisch rijden ((C)AD). Het is de missie van TNO om overheden inzichten te bieden om optimaal te kunnen sturen, om zo te profiteren van de kansen die deze technologieën bieden. Integrale modellen die tegelijk de impact op het milieu en het energiegebruik in beeld brengen helpen daarbij.

Sturen op de uitwerking

Jeroen Borst, programmamanager Digitalisation bij TNO Traffic & Transport, werkt samen met overheden en bedrijven aan de ontwikkeling van die modellen: “Door de trek naar de stad neemt de druk op de steden toe. Hetzelfde geldt voor het wegennet. En dan heb je ook nog schaarste aan ruimte om te ontspannen, gezonde lucht en stilte. Voor steden is dat een grote zorg. Het mobiliteitssysteem loopt vast, terwijl steden hun woon- en leefgebied juist aantrekkelijk en toegankelijk willen houden. Als je de uitwerking aan de markt overlaat en er niet op stuurt, gaat iedereen voor zichzelf optimaliseren en kun je in een heel negatief scenario terechtkomen, waardoor bijvoorbeeld in een buitenwijk het openbaar vervoer niet langer toegankelijk is.”

Werken in lagen

TNO ontwikkelt de modellen in lagen. On-board units brengen snelheidsadviezen en informatie over de omgeving en medeweggebruikers bij de bestuurder. De data die daar uitkomen verwerken we in simulatiemodellen die het bestuurdersgedrag helpen te begrijpen. Daar weer bovenop bouwen we instrumenten zoals Urban Strategy, een interactief instrument voor ruimtelijke planvorming. Tot slot ontwikkelen we methodieken voor beslisinformatie. Zo zorgen we met fact based impact assessment and policy advice dat bijvoorbeeld een wethouder of een ceo de simulatiemodellen en instrumenten optimaal toepast. En met deployment of disruptive technologies maken we nieuwe technologieën praktisch hanteerbaar.

Nieuws

Waterstof als schone brandstof dichterbij met nieuw TNO waterstoflab

03 februari 2021
Het Innovation Centre for Sustainable Powertrains (ICSP) van TNO in Helmond, zet stevig in op het toepassen van waterstof. Op woensdag 3 februari is de eerste grote hoeveelheid van dit schone gas geleverd... Lees verder
Nieuws

Case studie analyse: Governance modellen voor Mobility as a Service (MaaS)

26 januari 2021
TNO heeft – in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – onderzoek gedaan naar de verschillende governance modellen voor Mobility-as-a-Service (MaaS). MaaS is een concept dat wereldwijd... Lees verder
Nieuws

Digitalisering en automatisering zetten scenario’s transport en bereikbaarheid op zijn kop

22 januari 2021
Een TNO-analyse van technologische ontwikkelingen en hun maatschappelijke impact laat zien dat digitalisering en automatisering kunnen leiden tot andere scenario’s dan vaak gedacht. Het wegvervoer heeft meer... Lees verder

SMART and Safe Traffic and Transport
Contact

Appl.AI Webinar #2: Zelfrijdende auto’s

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.