Door Corona werken we zoveel mogelijk thuis. Maar als we weer meer gaan reizen, staan we straks gewoon weer vast. In de file of op een overvol perron. Een deel van de oplossing is Mobility as a Service, oftewel MaaS. Daarmee wordt het veel eenvoudiger om allerlei vormen van mobiliteit te combineren.

Het is 7:00 uur, de wekker gaat, en Alexa vertelt wat er vandaag op de agenda staat. Tijdens het tandenpoetsen heeft de app op je telefoon al berekend welke combinatie van vervoersmiddelen vandaag het meest efficiënt is voor alle afspraken. Het wordt een licht actieve mix, want er mogen wel wat kilootjes af. 


Mobility as a Service: Gemak is de crux

Minder files en efficiëntie, reductie van emissies en meer veiligheid. De positieve effecten van Mobility as a Service (MaaS) op onze mobiliteit kunnen groot zijn, verwachten wij. MaaS houdt in dat je vanuit de gebruiker nadenkt over de verschillende vormen van vervoer, om makkelijker, comfortabeler en slimmer van A naar B te reizen. Flexibel, makkelijk en met keuzevrijheid. Gebaseerd op accurate en actuele informatie over alle beschikbare vervoersopties, die je vervolgens eenvoudig reserveert, boekt en betaalt.

Gemak is de crux. Dankzij een volledig geïntegreerd systeem met een optimale user experience vindt elke reiziger snel de optimale combinatie van vervoersmiddelen. De belofte van MaaS is dat reizigers worden verleid om vaker gebruik te maken van actieve mobiliteit en openbaar vervoer, waardoor ze vaker de auto laten staan of zelfs van de hand doen.

Betrouwbaar alternatief voor bezit

Bij een juiste implementatie voorziet TNO dat MaaS een belangrijke bijdrage kan leveren aan onze bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Dat betekent in de praktijk dat we bewuster gebruik zullen maken van de auto. Nu gebruiken veel mensen uit gewoonte hun auto om naar hun werk of privé-afspraken te reizen. Maar ook omdat er geen kennis is van alternatieven of te weinig ervaring met andere opties.

Of omdat het aanbod te versnipperd is en het lastig en niet altijd voordelig is om verschillende vervoersvormen te combineren. Met als resultaat dat veel huishoudens een auto voor de deur hebben staan, die de meeste tijd stilstaat. Met MaaS komt er een betrouwbaar alternatief voor het bezitten van vervoermiddelen, doordat het gebruik van alternatieven eenvoudiger en dus aantrekkelijker wordt. 

MaaS speelt internationaal

TNO ontwikkelt kennis van MaaS in samenwerking met wereldwijd toonaangevende spelers zoals het Urbanism Next Centre, Fraunhofer en het World Economic Forum. Het New Mobility en MaaS programma van TNO richt zich op een integrale aanpak gericht op strategie, technologie, impacts en governance. Op strategisch niveau brengen we voor bedrijven en overheden het speelveld van MaaS in kaart, met aandacht voor wederzijdse belangen.

Zo heeft TNO een studie gedaan voor het Europese parlement over emerging technologies voor Smart Mobility (inclusief MaaS). Daarnaast draagt TNO zelf bij aan de ontwikkeling van de technologie die MaaS mogelijk maakt. Zo is er in huis diepgaande kennis van Artificial Intelligence, CAD en platformtechnologie. Met geavanceerde modellen geven we een compleet beeld van de impact van verschillende MaaS-scenario’s. Daarvoor moet zoveel mogelijk data worden ontsloten en verwerkt.

En tot slot adviseert TNO hoe je een mobiliteitssysteem organiseert dat bijdraagt aan maatschappelijke doelen in een optimale publiek-private samenwerking.

Deel jouw mening

Wat vind jij? Welke rol speelt MaaS in de toekomst voor onze mobiliteit?

Contact opnemen

Meer weten over MaaS?

Position paper Not (Only) about MaaS

Download
Ons werk

Hoe sturen we automatisch rijden in de juiste richting?

Onze mobiliteit moet schoner, veiliger en efficiënter om steden leefbaar en bereikbaar te houden. Kan automatisch rijden daar een bijdrage aan leveren? Met diepgaande kennis en modellen helpt TNO bedrijven... Lees verder
Contact