Sustainable Mobility and Logistics

Voor het realiseren van duurzame mobiliteit is TNO actief om voertuigen schoon en zuinig te krijgen. Zo meten we de werkelijke uitstoot van schadelijke stoffen door voertuigen op de weg. Op basis van deze gegevens adviseren we zowel nationale als Europese overheden over de te nemen milieumaatregelen.

Het hart van ons werk bestaat uit het vergaren, koppelen, verrijken en interpreteren van voertuigdata, zowel op het gebied van emissies als rijgedrag. De kennis die we hiermee opdoen, verwerken we in onze modellen. Onze focus ligt op de volgende drie onderwerpen van duurzame mobiliteit:

Praktijkemissies van verkeer en vervoer

TNO is in Nederland en Europa een toonaangevende kennispartij op het gebied van praktijkemissies van verkeer en vervoer. Al jaren meten we de uitstoot door motorvoertuigen op de weg, onder reële omstandigheden. Daaruit blijkt dat er nog vaak een gat gaapt tussen de wettelijke normen en de daadwerkelijke uitstoot. De resultaten van deze onderzoeken helpen overheden om betere wetgeving te maken voor schone en zuinige auto’s en om deze te kunnen handhaven. Met onze geavanceerde meet- en analysemethoden helpen we ook fabrikanten om hun voertuigen optimaal schoon en zuinig te maken.

transitie naar duurzame mobiliteit vormgeven en versnellen

Mobiliteit heeft een groot aandeel in de CO2-uitstoot in Nederland. Om de klimaatdoelstellingen te halen, is een drastische verandering nodig van ons mobiliteitssysteem. Deze transitie vraagt om een slimme combinatie van maatregelen en technologieën, die een bijdrage gaan leveren aan de ‘decarbonisatie’ van mobiliteit. Met onze diepgaande kennis van het mobiliteitssysteem en onze modellen die rekening houden met de samenhang tussen de effecten van verschillende maatregelen, adviseren we overheden en bedrijven hoe ze de transitie naar CO2-neutrale en duurzame mobiliteit kunnen vormgeven en versnellen.

Schone en duurzame mobiliteit in steden

Met onze kennis van praktijkemissies en de transitie naar CO2-neutrale mobiliteit helpen wij steden met het vinden van duurzame mobiliteitsoplossingen. Op basis van wagenparkscans kunnen we een uitspraak doen over de reële CO2-uitstoot van het verkeer in de stad en kunnen we aangeven welke maatregelen in het verkeer of aan het wagenpark welk resultaat hebben. We bieden steden tools, inzicht en stappenplannen voor de transitie naar schone en CO2-neutrale mobiliteit.

Algemeen

Praktijkemissies van wegverkeer

Wegvoertuigen zijn een belangrijke bron van luchtverontreinigende emissies. Daarbij gaat het onder andere om stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (o.a. PM10), beide stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.... Lees verder
Algemeen

Praktijkverbruik personenauto's

Het brandstofverbruik van personenauto’s is de laatste jaren afgenomen. De daling van het praktijkverbruik is echter minder sterk dan de daling van het brandstofverbruik dat wordt gemeten tijdens de typekeuringstest.... Lees verder
TNO Insights

Duurzame mobiliteit: economische groei, maatschappelijke impact

27 februari 2019
In de discussies over de toekomst van mobiliteit gaat het vaak over drie grote uitdagingen: hoe realiseren we een mobiliteitswereld zonder ongelukken en slachtoffers, met minimale belasting voor onze leefomgeving... Lees verder

Sustainable Traffic and Transport
Contact