De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft TNO gevraagd de nu bekende feiten over elektrische voertuigen in een beknopte studie te verzamelen. De studie gaat vooral in op de CO2-uitstoot (broeikasgasemissies) en de verontreinigende emissies van het gebruik van het voertuig. Daarnaast wordt de uitstoot als gevolg van de fabricage van het voertuig en de accu’s en de productie van de benodigde brandstof en elektriciteit beschreven. Ook wordt in de studie aandacht besteed aan de aspecten materiaalschaarste en veiligheid.

In Nederland neemt het aandeel volledig-elektrische auto’s in de totale Nederlandse voertuigvloot in hoog tempo toe, en met het aantal voertuigen groeit ook de belangstelling voor elektrisch rijden. Elektrische voertuigen spelen een belangrijke rol bij het reduceren van de CO2-uitstoot van de mobiliteitssector en het verbeteren van de luchtkwaliteit.

 

In opdracht van RVO.nl  vergeleek TNO de eigenschappen van elektrische personenauto’s met die van conventionele auto’s met een verbrandingsmotor op benzine of diesel en met die van plug-in hybride personenauto’s. TNO heeft daarvoor een life cycle analysis uitgevoerd: naast de CO2-uitstoot en vervuilende emissies als gevolg van het gebruik van het voertuig worden ook de CO2- en vervuilende emissies die worden uitgestoten bij de productie van het voertuig, de accu’s én de elektriciteit en brandstoffen meegenomen. 

De vergelijking is vrijwel volledig op praktijkresultaten gebaseerd, en voor plug-in hybrides wordt rekening gehouden met het praktijk-laadgedrag dat rijders van PHEV’s tot nu toe laten zien. Verder houdt de studie rekening met het type stroom dat wordt gebruikt voor het rijden van het elektrische voertuig. Dit leidt tot een spreiding in de getallen: zo zorgt een elektrische auto die volledig op groene stroom wordt gereden voor gemiddeld 70% minder CO2-uitstoot dan een vergelijkbare auto op benzine. Rijdt men de elektrische auto op grijze stroom, dan is de CO2-uitstoot bij gebruik van de elektrische auto nog altijd 30% minder dan bij gebruik van een conventionele auto.

RVO.nl

RVO.nl, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, ondersteunt het Nederlands bedrijfsleven onder meer door haar te voorzien van kennis over duurzaam ondernemen. Goede informatie over elektrische voertuigen stelt bedrijven in staat de juiste keuzes te maken bij de verduurzaming van hun vloot.

Energie- en milieu-aspecten van elektrische personenvoertuigen

Download rapport
Contact

Ir. Jordy Spreen

  • duurzame logistiek
  • carbon footprinting
  • stadslogistiek
  • duurzaam transport
  • voertuigemissies