In de binnenvaart is het brandstofverbruik per hoeveelheid lading zeer laag. Daardoor is de CO2 uitstoot in deze sector veel lager dan bijvoorbeeld in het wegtransport. De totale verontreinigende uitstoot is alleen gemiddeld niet lager dan bij het wegvervoer, omdat de emissienormen voor de scheepsmotoren veel minder streng zijn.

Maar er komen strengere Europese normen aan en ook de Rotterdamse haven gaat hogere eisen stellen aan de uitstoot door schepen. Reden voor TNO om met de binnenvaart de handschoen op te pakken.
De nieuwe eisen komen snel naderbij. De Europese regels die binnenvaartschepen strengere verplichtingen oplegt gaan waarschijnlijk rond 2020 in en in de haven van Rotterdam moet elk binnenvaartschip in 2025 aan de zogeheten CCR2-norm voldoen. TNO-onderzoeker Pim van Mensch: "Technologieën om de uitstoot te verlagen, kunnen we nu al toepassen. Je kunt daarbij zowel denken aan uitlaatgas nabehandeling, als aan LNG (vloeibaar aardgas) of schonere dieselbrandstof".

On-board-monitoring

TNO ziet continue On-Board Monitoring (OBM) van emissies als een belangrijk element om de lage uitstoot te bewaken en ervoor te zorgen dat de motoren en emissiecontrole systemen in de praktijk altijd optimaal functioneren. TNO spant zich er voor in dat OBM in de toekomst een plaats krijgt in de emissiewetgeving.
Voor de binnenvaart onderzoekt TNO ook in breder verband hoe de sector schoner en zuiniger is te krijgen. Dat doen we onder meer in het Europese project ‘PROMINENT’ met zo’n tien partners, waarbij TNO zowel theoretisch onderzoek als testen in de praktijk uitvoert.

Hybride aandrijving

TNO doet ook veel onderzoek aan het complete energiesysteem van het vaartuig. Door het systeem optimaal te configureren en aan te sturen voor het inzetprofiel van het schip, is vaak energie te besparen. TNO ontwikkelt tools waarmee dit snel is door te rekenen.

Rondvaart elektrisch: geen uitstoot

Behalve de binnenvaart is er nog een sector die op het gebied van schadelijke uitstoot en brandstofverbruik veel winst kan behalen: rondvaartboten in de grachten van Amsterdam en andere steden. Amsterdam schrijft voor dat in 2025 de gehele rondvaartvloot in de Amsterdamse binnenwateren ‘zero-emissie’ ofwel uitstootvrij moet zijn. Met de TU Delft en Waternet heeft TNO onderzocht hoe dit technisch en bedrijfseconomisch is te realiseren in de ‘operatie boeggolf’.

Omdat de stakeholders van het elektrisch varen dezelfde kennisvragen hebben, is voorgesteld om de vereiste kennis gezamenlijk te ontwikkelen en in de praktijk te valideren/testen. Dit kan bijvoorbeeld door met meerdere demonstratieschepen pilots uit te voeren in de praktijk. De gezamenlijke Amsterdamse rondvaartrederijen onderzoeken samen met TNO hoe een dergelijk programma kan worden vormgegeven en opgestart. Een belangrijke eerste stap is om te inventariseren wat er tot nu toe bekend is over elektrische rondvaart. Met het elektrisch varen is namelijk reeds ervaring opgebouwd. De resultaten van deze verkenning worden beschreven in de rapportage ‘elektrische rondvaart in Amsterdam’.

Alternatieve brandstoffen

Elektrisch varen is  voor veel schepen geen optie. Daarom onderzoekt TNO ook waar en hoe alternatieve brandstoffen uitkomst kunnen bieden om zuinig en schoon varen te realiseren. LNG is een van die opties, die milieuwinst oplevert bij transport over zowel water als weg, maar ook in de industrie. TNO bestudeert niet alleen de voordelen van de brandstof op zich, maar ook de infrastructuur die daarvoor nodig is, de businessmodellen voor uiteenlopende sectoren, de acceptatie door de eindgebruiker en wat er verder nodig is om schone brandstoffen tot een succes te maken.

Lees meer

Contact

Ing. Pim van Mensch

  • CO2
  • uitlaatgasemissies
  • testen
  • rollenbank
  • PEMS