Betrouwbare en real-time digital twin systemen

Thema:
Reliable digital twins
18 september 2023

Een kopie van een dijk, fabriek en zelfs van de aarde. Met Digital Twins maken we virtuele versies van echte situaties. Door in de digitale versie een situatie na te bootsen, monitoren, analyseren en voorspellen kunnen we belangrijke beslissingen beter maken. Een grote uitdaging is om voorspellingen betrouwbaar te houden, ook als de situatie verandert. Bij TNO dragen we hieraan bij met onze kennis en expertise in Digital Twin lifecycle management en Digital Twin Systemen.

Uitdagingen digital twin technologie bedrijven

Het opzetten van een Digital Twin technologie is complex en vereist bepaalde capaciteiten en vaardigheden. Omdat Digital Twins vaak belangrijke keuzes voor organisatie ondersteunen, is het cruciaal dat een Digital Twin altijd betrouwbaar is. Het moet kunnen omgaan met veranderingen, real-time data, en zich daarop aanpassen.

Veel bedrijven hebben moeite met veranderingen die invloed hebben op hun Digital Twins. Hierdoor kan de betrouwbaarheid op voorspellingen snel afnemen. Op lange termijn missen bedrijven hierdoor de voordelen van Digital Twinning.

Multi-party Digital Twin systemen

Om sneller en gemakkelijker nieuwe Digital Twins te maken of bestaande toepassingen te veranderen, is een systeem van Digital Twins de oplossing.

In een Digital Twin systeem combineren en integreren we meerdere modellen met elkaar, zodat ze elkaar aanvullen tot één betrouwbaar systeem. Ze zijn daardoor beter in staat om te gaan met veranderingen in bijvoorbeeld de ICT infrastructuur in een bedrijf of veranderde bedrijfsbehoeftes. Dit kun je niet alleen binnen één organisatie mogelijk maken, maar interessanter is om dat samen met meerdere organisaties te doen: Multi-Party Digital Twinning.

Zo werken wij bijvoorbeeld aan een project voor een Digital Twin systeem voor de glastuinbouw. Hierbij worden bestaande Digital Twins van tomatenplanten, kassen en teeltstrategieën aan elkaar gekoppeld zodat ze samen een Digital Twin systeem vormen.

Het digital twin systeem helpt telers van tomaten betere beslissingen maken. Over bijvoorbeeld de afweging van de hoeveelheid energie en water t.o.v. de uiteindelijke opbrengst en kwaliteit van hun oogst. Met deze samenwerkende Digital Twins wordt duurzamere tomatenteelt mogelijk.

Kansen door Digital Twin systemen

Naar verwachting zullen tegen 2025 de allereerste functionele Digital Twinning systemen beschikbaar zijn. Deze systemen kunnen voor veel doeleinden en door meerdere partijen worden gebruikt.

Voor bedrijven kunnen de Digital Twin systemen helpen bij het optimaliseren van kostenbesparingen, productiviteit en duurzaamheid. Ze zullen bijvoorbeeld het beheer van een product gedurende de hele levenscyclus, van ontwerp tot recycling, niet alleen efficiënter maar ook milieuvriendelijker maken.

Daarnaast zullen Digital Twins een belangrijke rol spelen bij het aanpakken van grote uitdagingen zoals pandemieën, oorlogen en klimaatverandering. Ze zullen ons sneller inzicht geven in de gevolgen en mogelijke oplossingen of manieren om risico's te verminderen.

Bovendien zullen Digital Twins helpen bij het voorspellen van risico's en bedreigingen voor kritieke infrastructuur, waardoor deze veiliger wordt. Ook zullen ze veerkrachtigere supply chains mogelijk maken, doordat ze snel kunnen reageren op problemen en veranderingen in vraag en aanbod.

Nieuwe business modellen

Digital Twins worden een steeds belangrijker bezit voor de bedrijfswereld. Dit zal leiden tot de opkomst van nieuwe business modellen die draaien om Digital Twins. Uiteindelijk zal er een markt ontstaan waarin Digital Twins worden uitgewisseld, vergelijkbaar met bestaande marktplaatsen, zoals bij CAD-modellen. Bij TNO werken we aan collaboratieve business modellen voor de Digital Twinning Systemen.

Digital Twin van de aarde

Er wordt momenteel zelfs gewerkt aan een Digital Twin van de aarde. In het Destination Earth project, een ambitieus initiatief van de Europese Commissie, wordt een zeer gedetailleerd digitaal model van de aarde tegen 2030 mogelijk gemaakt.

Dit model zal ons helpen om beter te kijken, analyseren en voorspellen hoe de keuzes van mensen en bedrijven invloed hebben op zaken zoals CO2-uitstoot, biodiversiteit en milieuvervuiling.

Op dit moment werken we vanuit TNO mee aan een van de eerste vier Digital Twins die worden verbonden met het DestinE-initiatief, namelijk de "Digitale Tweeling voor Biodiversiteit" (BioDT).

Ontwikkelen van Digital Twin standaarden

Om Digital Twin systemen goed te laten samenwerken, werken organisaties zoals ISO en het OMG Digital Twin Consortium aan het opstellen van normen en standaarden voor Multi Party Digital Twin systemen. De normen worden in vastgesteld in werkgroepen in samenwerking met de industrie, academische wereld, en wij van TNO nemen regelmatig deel en dragen hier actief aan bij.

Samenwerken?

Worstelt jouw organisatie met veranderende omstandigheden die invloed hebben op de Digital Twins? Onze experts denken graag met je mee aan oplossingen. In de vorm van een generieke architectuur, methodieken en bouwblokken om jouw Digital Twin betrouwbaar te houden.

Laat je verder inspireren

46 resultaten, getoond 1 t/m 5

AI in opleiding: FATE ontwikkelt digitale doktersassistent

Informatietype:
Insight
21 mei 2024
Kan de voorspellende kracht van AI helpen bij preventieve zorg? In het project FATE leiden we de digitale doktersassistent van de toekomst op.

Data spaces software certificatie

Informatietype:
Nieuws
13 maart 2024

Bedrijven en kennisinstellingen slaan handen ineen voor ontwikkeling slimme landbouwrobots

Informatietype:
Nieuws
6 maart 2024

Data-doorbraak dwingt zorg tot actie

Informatietype:
Insight
6 februari 2024

De Europese Datatoekomst: Een blik op de Finse aanpak

Informatietype:
Insight
6 februari 2024