Self-sovereign identity: eenvoudig en veilig digitaal leven

Thema:
Data sharing

Self-Sovereign Identity (SSI) geeft burgers nieuwe mogelijkheden om hun gegevens te beheren. Inloggen met wachtwoorden behoort tot het verleden. En transacties via internet en in het echte leven gaan sneller, veiliger en makkelijker. Ook voor organisaties is SSI interessant. Zij kunnen veel tijd besparen, privacy-risico's beperken en de klanttevredenheid verhogen.

Wat is Self-Sovereign Identity?

SSI creëert vertrouwen in digitale gegevensuitwisseling. Het geeft de gebruiker controle over welke (persoons)gegevens met wie gedeeld worden. De ontvanger kan deze gedeelde gegevens snel elektronisch verifiëren, bijvoorbeeld op echtheid en validiteit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van cryptografische technologieën, zoals 'public-key cryptografie', ‘zero-knowledge proofs’ en soms ook blockchain. Dit maakt een efficiënte uitwisseling van verifieerbare digitale informatie mogelijk waarbij een hoge mate van vertrouwen gerealiseerd kan worden. Ook tussen partijen die elkaar niet van nature vertrouwen.

Overheid en bedrijven besparen veel tijd én geld

Dankzij SSI wordt data delen veiliger, makkelijker en betrouwbaarder. Dat is niet alleen goed voor de consument, maar ook voor bedrijven en overheden. Via SSI kunnen bedrijven makkelijker voldoen aan de Europese privacywetgeving (AVG) en de eIDAS2 verordening. En besparen ze veel tijd én kosten. Documenten hoeven namelijk niet meer op papier gecheckt te worden. En scheelt alleen al in Nederland miljarden euro's aan administratieve kosten. Bovendien neemt de klanttevredenheid toe dankzij betere en snellere besluitvorming.

Consument in controle over eigen data

SSI-technologie geeft iedereen de regie over zijn of haar eigen persoonsgegevens. Als consument verzamel je data over jezelf en laat die één keer digitaal ondertekenen. Bijvoorbeeld door:

  • overheden
  • onderwijsinstellingen
  • werkgevers
  • banken
  • verzekeraars

Die gegevens kan je voortaan gebruiken voor het aangaan van allerlei (elektronische) transacties. Papieren controleren is dan niet meer nodig bij het aangaan van een verzekering of het huren van een auto. Met behulp van SSI kunnen complexe administratieve processen zo ontwerpen worden dat je in één klik al je zaken online en real-time regelt. Volledig privacyvriendelijk. De gegevens beheer je in een 'wallet'-app op je telefoon. En jij bepaalt welke informatie je met welke partijen deelt.

Gemak en veiligheid in het digitale leven

Dankzij SSI neemt het gemak van het digitale leven toe. Veelal wordt het overbodig om gedetailleerde persoonsgegevens te delen. Het bewijs dat iets “waar” is, is meestal voldoende. Een autoverhuurbedrijf hoeft geen gegevens van een rijbewijs meer op te slaan, omdat ze onomstotelijk bewijs krijgen dat de huurder bezit over het juiste rijbewijs. Invullen van webformulieren, kopietjes van formele documenten behoren met SSI allemaal tot het verleden. Zo worden er geen, of veel minder persoonsgegevens verwerkt of opgeslagen, waardoor ook de digitale veiligheid toeneemt:

  • Gevoelige informatie zoals een kopie van je paspoort hoeft je nergens meer achter te laten (zoals in hotels)
  • Bedrijven hoeven geen of veel minder persoonsgegevens van hun klanten te verwerken of op te slaan.
  • Derde partijen zoals Google en Facebook, maar ook de uitgever van gegevens in je wallet, zijn niet betrokken in de transactie. Zij weten niet waar jij jouw gegevens deelt, waardoor ze je niet meer online kunnen volgen.

Omdat elk gegeven dat je deelt verifieerbaar is, is er een basis om elkaar te vertrouwen. De betrokken partijen in ketenprocessen stemmen gezamenlijk en met toezichthouders af welk niveau van vertrouwen nodig is in het proces. Een webwinkel zal andere eisen hebben aan het niveau van vertrouwen dan een hypotheekverstrekker. Met SSI kan je voorkomen je dat je teveel informatie over jezelf prijsgeeft aan partijen die dit niet nodig hebben, of zelfs niet eens mogen hebben.

Samenwerken aan SSI-technologie

Bij TNO voeren we verschillende projecten rond SSI uit. We onderzoeken hoe SSI klaargemaakt kan worden voor gebruik. Samen met andere partijen ontwikkelen we 'use cases' tot 'proofs of concept'. En in het Techruption programma werken we samen met banken, Kamer van Koophandel, pensioenuitvoerders en zorgverzekeraars om hun klantprocessen efficiënter en klantvriendelijker te maken.

Laat je verder inspireren

28 resultaten, getoond 1 t/m 5

Armoedebestrijding kan doeltreffender met behulp van data-analyse

Informatietype:
Insight
18 oktober 2022

Met de historisch hoge inflatie en stijgende energierekening is armoedebestrijding relevanter dan ooit. Multi-Party Computation kan uitvoeringsinstanties helpen om burgers te benaderen die recht hebben op extra steun.

Privacy enhancing technologies

Informatietype:
Artikel

Bij TNO werken we aan privacyverhogende technologieën zoals MPC. Ontdek hoe u dit voor uw organisatie kunt gebruiken met respect voor de privacy.

Federated learning: maak kennis met privacybestendige data analyse

Informatietype:
Artikel

Federated Learning is een privacyvriendelijke manier om data te analyseren. Het gebruikt een decentrale en privacyvriendelijke vorm van machine learning.

Nederlandse Willy Wortels maar buitenlandse Dagoberts

Informatietype:
Insight
23 juni 2022

Hardnekkig probleem in de Nederlandse innovatieketen - de flessenhals in het innovatielandschap - bestendigd en versterkt in de beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap van minister Dijkgraaf (17 juni 2022), volgens Peter Werkhoven, Chief Scientific Officer TNO.

Versterking digitale soevereiniteit maakt Europa politiek en economisch minder kwetsbaar

Informatietype:
Insight
15 juni 2022

Doordat we in Europa voor onze digitale infrastructuur en data sterk afhankelijk zijn geworden van enkele Big-Techbedrijven uit niet-Europese landen, zijn we vanuit economisch en politiek perspectief kwetsbaar geworden. TNO adviseert overheden hoe hiermee om te gaan.