Embedded Systems Innovation (ESI)

Thema:
Systeeminnovatie
29 juli 2022

De Nederlandse hightech industrie heeft een grote economische en maatschappelijke waarde voor Nederland. Innovatie betekent voor deze bedrijven behoud van hun leidende marktpositie op de wereldmarkt. Het is dan ook essentieel dat de innovatiekracht continue wordt versterkt. ESI ontwikkelt methodieken om de hightech industrie te ondersteunen en draagt eraan bij dat deze resultaten worden toegepast.

Nederland staat aan de top van de hightechindustrie

Voorbeelden zijn complexe systemen, zoals industriële printers, geavanceerde computerchipmachines en medische systemen voor in ziekenhuizen. Om tot de wereldtop te blijven behoren, en tevens te zorgen dat de Nederlandse concurrentiepositie nog wordt verbeterd, is onderzoek en ontwikkeling nodig naar methoden om dit soort complexe systemen te ontwikkelen waarin software een cruciale rol speelt.

Dat doet ESI door grote bedrijven samen te laten werken aan de uitdagingen waar ze gezamenlijk tegenaan lopen. Het is daarbij essentieel dat er een kennispartij is die het geheel overziet.

ESI is een onderzoekscentrum voor open innovatie gehost door TNO

Als kennispartij zet ESI in op sterke samenwerking met toonaangevende partner bedrijven uit de hightech industrie. ESI helpt  de hightech sector vooruit door bijvoorbeeld de verbetering van de doorlooptijd en effectiviteit van het productinnovatieproces. Dit gebeurt door disseminatie en de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe methoden en technieken voor systeemontwerp en engineering.

ESI bereikt dit door:

  • opstelling van een eenduidige agenda en programma uitvoering van een nationaal en internationaal onderzoeksprogramma in nauwe samenwerking met de hightech industrie en met onderzoek door universiteiten
  • het hebben en verder ontwikkelen van de kennis en expertise op wereldniveau die nodig is om dit onderzoek uit te voeren
  • deling van kennis en methodieken die ESI ontwikkelt, bijvoorbeeld door een uitgebreid programma voor competentieontwikkeling gericht op professionals in de industrie
  • te zorgen voor brede toepasbaarheid van de bereikte onderzoeksresultaten

Samen sterk door open innovatie

Open innovatie gaat over samen sterker zijn. Samen oplossingen vinden voor gedeelde problemen en uitdagingen. Het delen van kennis en visies , zodat ook andere bedrijven en zelfs de hele maatschappij dezekunnen benutten. Ook studenten participeren actief door middel van  hun afstudeerprojecten en promotietrajecten. Universiteiten leren juist weerdoor samen te werken in de onderzoeksprojecten in een open innovatie-setting. Dit is dan ook de juisteplek om kennis te benutten en waarde te creëren voor de samenleving.

Doorbreken van de complexiteit

Systemen worden steeds complexer en  gebruikers eisen steeds meervan diezelfde systemen. De digitalisering van systemen is een belangrijke oorzaak van uitdagingen op het gebied van complexiteit en bij  veel bedrijven zijn die gelijksoortig. Ontwikkeling van nieuwe systemen wordt echter steeds ingewikkelder. Open innovatie helpt bedrijven door voort te bouwen op de ervaringen van anderen. Bedrijven kunnen dit niet alleen. Juist de complexiteit maakt dathet nodig is dat ontwikkelaars kunnen samenwerken met hun leveranciers in een passende omgeving.

Een voorbeeld van  samenwerking met ESI is het Virtual Cathlab van Philips. Dat is een getrouwe, deels digitale, kopie van een fysiek medisch apparaat dat nog in ontwikkeling is. Artsen kunnen hiermee het apparaat testen en de functionaliteit verbeteren nog voordat het apparaat echt bestaat. Dit versnelt de ontwikkeling aanzienlijk.

Vijf aandachtsgebieden

ESI werkt met industriële en academische partners samen in projecten op basis van de zogenaamde ‘industry-as-a-lab’-aanpak. De onderwerpen die voor onderzoek worden geselecteerd zijn afgeleid van strategische industriële problemen. Zo slaagt ESI erin het wetenschappelijk onderzoek leveren dat nodig is om tot praktische industriële oplossingen te komen.

Het onderzoek bestaat uit vijf programmalijnen:

  1. System performance: het realiseren en verbeteren van prestaties van de systemen.
  2. System dependability: betrouwbare werking van systemen 24/7.
  3. System evolvability: het continue voortbouwen op een bestaand systeem met uitbreidingen en aanpassingen.
  4. Systems in context: integratie van systemen  bij de klant in een context met andere systemen waardoor deze een groter geheel kunnen vormen.
  5. System architecting: de koppeling leggen tussen klantwaarde, marktwaarde en techniek.

Delen, leren en versnellen

Via de ESI academy maakt ESI de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en mindset mogelijk. Het programma bestaat uit drie leerconcepten:

Delen: ontwikkeling van  professionele en/of persoonlijke competenties door ervaringen te delen met vakgenoten binnen en buiten het bedrijf.

Leren: ontwikkeling van nieuwe technische kennis en vaardigheden door deel te nemen aan workshops, webinars, cursussen en micro-learnings.

Versnellen: versnelling van de ontwikkeling van vakinhoudelijke en leiderschapscompetenties door koppeling van strategische innovatiethema's van het bedrijf  aan een intern programma voor competentieontwikkeling.

Interesse om aan te sluiten bij het ESI netwerk?