Informatietype:
Project
Thema:
Zelforganiserende logistiek
Unit:
Mobility & Built Environment

PLATO wijst logistiek de weg in digitale platforms

Status project

2022-2023

In samenwerking met

Smartport, Evofenedex, Bigmile, Port of Rotterdam, Fourkites, Shippeo, TLN, RSM, Tilburg University en  Royal Flora Holland.

Om de Nederlandse logistiek te helpen een weg te vinden in het doolhof aan digitale platforms, is het PLATO-project opgezet. In PLATO werken we aan de overgang naar een meer digitale en duurzame toekomst van de logistiek: hoe kan de digitale platformtechnologie de Nederlandse logistieke sector helpen door middel van nieuwe waardetoevoegende informatie diensten (VIAS) die de logistieke functie duurzaam en concurrerend maken?

De logistiek is vitaal voor de Nederlandse economie. Elk dag komen goederen en diensten via een uitgebreid logistiek netwerk aan op hun plaats van bestemming. Dit netwerk wordt steeds uitgebreider en complexer. Op grote knooppunten -hubs-, zoals bijvoorbeeld Flora Holland of de haven van Rotterdam, komen meerdere bedrijven samen. De verantwoordelijkheid van zendingen wordt in zulke hubs overgedragen van de ene partij naar de andere. Om dat goed te laten verlopen en steeds effectiever samen te werken, vertrouwen bedrijven in de logistiek en supply chain management steeds meer op informatietechnologieën.

Doolhof van digitale platforms voor de logistiek

Interorganisatorische systemen die het delen van gegevens voor logistieke samenwerking ondersteunen zijn opgezet door pioniers. Early adapters omarmden digitalisering in de logistiek al snel. Zij zagen kansen om met digitale middelen de toeleveringsketen te verbeteren en te optimaliseren aan de hand van geavanceerde analyses en procesautomatisering. Ze creëerden hun eigen digitale omgeving of maakten gebruik van digitale platforms van derden om gegevens over hun logistieke proces te verzamelen.

De meer traditionele logistiek dienstverleners (LSP’s) en expediteurs waren terughoudender in het omarmen van de digitale verandering. Maar inmiddels zien ook zij de potentiële voordelen en onderzoeken ze goedkopere digitaliseringalternatieven, waaronder het gebruik van platforms van derden.

De verschillende initiatieven en de opkomst van externe platformaanbieders zorgen ervoor dat er nu een doolhof aan informatietechnologieën voor logistieke samenwerking bestaan. Een ecosysteem van digitale platforms voor de logistiek, waarvan niet duidelijk is welk platform welk doel dient.

Het PLATO-project

Om de Nederlandse logistiek te helpen een weg te vinden in het doolhof aan digitale platforms, is het PLATO-project opgezet. In PLATO werken we aan de overgang naar een meer digitale en duurzame toekomst van de logistiek: hoe kan de digitale platformtechnologie de Nederlandse logistieke sector helpen door middel van nieuwe waardetoevoegende informatie diensten (VIAS) die de logistieke functie duurzaam en concurrerend maken?

Wat gaat het PLATO-project betekenen voor de logistiek

Het PLATO-project brengt voor de eerste keer de verschillende digitale platforms en de taxonomie binnen de logistiek in kaart. Dit zal helpen om barrières weg te nemen en te begrijpen welk soort platform moet worden opgesteld om bepaalde doelstellingen te behalen.

Welke doelstellingen streeft PLATO na?

Binnen het PLATO project werken we aan drie projectdoelstellingen:

    1. Het identificeren van kansen voor de logistieke sector door het vaststellen van waardetoevoegende dienstbeschrijvingen die relevant zijn voor verladers, vervoerders, LSP's en expediteurs die (in de toekomst) kunnen worden door digitale platforms kunnen worden geleverd. De beschrijvingen zijn functionele beschrijvingen, geen algoritmen die daadwerkelijk de VIAS op een platform tot stand brengen;
    2. De digitalisering in de logistieke sector versnellen door de logistieke sector te informeren over digitale mogelijkheden;
    3. Opstellen van richtlijnen voor het verder ontwikkelen van digitale strategieën voor (digitale) ecosysteem orchestrators.

Hoe pakken we dit aan binnen het PLATO-project?

We hebben een drietal werkstappen om de beoogde doelstellingen te bereiken:

  • Gap analysis: in deze stap analyseren we de huidige logistieke platformen, voorspellen waar ze heen gaan en welke barrières men mogelijk ervaart en op kan anticiperen;
  • Digital Platform Decisionmaking tool: deze tool, beslisboom, maakt inzichtelijk welk platform welk doel dient. Dit is de PLATO beslisboomtool;
  • Valorization and discemination: bepalen van de waarde van de (individuele) platforms en verspreiden van kennis en informatie over de platforms binnen de logistiek.

De PLATO beslisboomtool helpt de logistiek de digitale platforms te navigeren

Eind 2023 leveren we het PLATO-rapport op. In het rapport introduceren we de PLATO tool. Een beslisboomtool die het navigeren tussen de verschillende digitale platforms in de logistieke sector makkelijker zal maken. Partijen kunnen daarin nagaan welk type platform ze nodig hebben voor een bepaalde doelstelling.

Wie werken mee aan het PLATO-project?

Het projectteam bestaat uit: RSM, University Tilburg en TNO ST&L. Samen zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en het behalen van de doelstellingen.

Laat je verder inspireren

3 resultaten, getoond 1 t/m 3

Geautomatiseerde logistiek

Informatietype:
Artikel
We doen multidisciplinair onderzoek naar de veilige en verantwoorde uitrol van Connected Automated Transport in de logistieke sector.

Data Driven Logistics: de toekomst van logistiek

Informatietype:
Artikel

Eerste stappen richting zelforganiserende logistiek

Informatietype:
Artikel