Bereikbare en leefbare steden met digitalisering

Thema:
Maatschappelijke impact

Welke effecten hebben de duurzaamheidsambitie en digitalisering op de wijze waarop we ons in de stad en de metropoolregio vervoeren? Met integrale modellen en data brengt TNO de toekomst in beeld en helpen we overheden goed onderbouwde beslissingen te nemen.

Urban strategy: inzicht voor complexe stedelijke beleidskeuzes

Er komen verschillende uitdagingen op onze steden af: de bevolking in steden neemt toe, het wordt drukker en dat gaat gepaard met een grotere belasting van de infrastructuur en het milieu. In het klimaatakkoord van Parijs hebben we afgesproken om ook het mobiliteitssysteem te verduurzamen. Bovendien komen er nieuwe technologieën op de steden af, zoals Mobility as a Service (MaaS) en (connected) automatisch rijden ((C)AD). Het is de missie van TNO om overheden inzichten te bieden om optimaal te kunnen sturen, om zo te profiteren van de kansen die deze technologieën bieden. Integrale modellen die tegelijk de impact op het milieu en het energiegebruik in beeld brengen helpen daarbij.

Sturen op de uitwerking

Jeroen Borst, programmamanager Digitalisation bij TNO Traffic & Transport, werkt samen met overheden en bedrijven aan de ontwikkeling van die modellen: “Door de trek naar de stad neemt de druk op de steden toe. Hetzelfde geldt voor het wegennet. En dan heb je ook nog schaarste aan ruimte om te ontspannen, gezonde lucht en stilte. Voor steden is dat een grote zorg. Het mobiliteitssysteem loopt vast, terwijl steden hun woon- en leefgebied juist aantrekkelijk en toegankelijk willen houden. Als je de uitwerking aan de markt overlaat en er niet op stuurt, gaat iedereen voor zichzelf optimaliseren en kun je in een heel negatief scenario terechtkomen, waardoor bijvoorbeeld in een buitenwijk het openbaar vervoer niet langer toegankelijk is.”

Werken in lagen

TNO ontwikkelt de modellen in lagen. On-board units brengen snelheidsadviezen en informatie over de omgeving en medeweggebruikers bij de bestuurder. De data die daar uitkomen verwerken we in simulatiemodellen die het bestuurdersgedrag helpen te begrijpen. Daar weer bovenop bouwen we instrumenten zoals Urban Strategy, een interactief instrument voor ruimtelijke planvorming. Tot slot ontwikkelen we methodieken voor beslisinformatie. Zo zorgen we met fact based impact assessment and policy advice dat bijvoorbeeld een wethouder of een ceo de simulatiemodellen en instrumenten optimaal toepast. En met deployment of disruptive technologies maken we nieuwe technologieën praktisch hanteerbaar.

Laat je verder inspireren

4 resultaten, getoond 1 t/m 4

Hoe sturen we automatisch rijden in de juiste richting?

Informatietype:
Artikel
Levert automatisch rijden een bijdrage aan schonere, veiligere, efficiëntere mobiliteit? Met kennis en modellen helpen wij om de juiste keuzes te maken.

De gezonde stad: bereikbaar, veilig en vitaal

Informatietype:
Artikel
Een gezonde stad is een omgeving waar je prettig, veilig en gezond woont en werkt. Wij brengen de uitdagingen en oplossingen voor je in kaart. Lees meer.

Slimmer op pad met Mobility as a Service

Informatietype:
Artikel
Mobility as a Service (MaaS) is het via slimme diensten combineren van allerlei vormen van vervoer, om snel en eenvoudig van A naar B te reizen.

TNO en Goodyear samen op zoek naar betere en ‘intelligente’ ABS-banden

Informatietype:
Nieuws
16 maart 2021

Als het ABS-systeem van een auto ingrijpt bij een remactie, zoekt het systeem naar het maximale remvermogen van het voertuig gegeven de omstandigheden, het wegdek en de banden. Door de wielen net niet te laten blokkeren is de wrijving van een beperkt aantal vierkante centimeters rubber met het wegdek en daarmee het remvermogen maximaal, terwijl het voertuig bestuurbaar blijft.