Data sharing: data gebruiken om slim te produceren

Thema:
Manufacturing thoughput and quality
Smart manufacturing

Wie concurrerend wil produceren, moet het productieproces flexibel en efficiënt inrichten. Dat vereist slimme combinaties van data uit machines en ICT-systemen. Maar niet alleen het verzamelen van deze data is essentieel. De data moet ook veilig en vertrouwd gedeeld kunnen worden met partners. Met Data Sharing maken we dat mogelijk.

In een slimme fabriek wordt data gebruikt voor het aan- en bijsturen van het productieproces, zodat machines efficiënt worden benut. Maar een fabriek staat niet op zich. Er is data-uitwisseling nodig met klanten en toeleveranciers zodat maatwerk en 'just-in-time' levering mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan het digitaal inkopen of het gebruik van 3D-tekeningen als basis voor het productieproces.

Big data sharing is niet voor alle ondernemers ingebed in de organisatie. Het verzamelen en benutten van data is nog steeds een grote uitdaging. Systemen van verschillende leveranciers werken meestal niet goed samen. En delen van data kan ook niet zomaar: er moeten waarborgen zijn voor toegang en gebruik van data.

Smart data sharing

Een grote uitdaging is om oplossingen schaalbaar te maken. Veel toepassingen beperken zich tot één bedrijf of enkele machines. 'Smart data sharing is een kritische voorwaarde voor veel Smart Industry-toepassingen', vat Matthijs Punter van TNO samen. 'We moeten dus zorgen dat de oplossingen schaalbaar worden. Alleen zo krijgen we een "smart supply network": een netwerk van flexibele en verbonden fabrieken.'

Productieprocessen verbeteren

Met Data Sharing werken we aan oplossingen om data te delen binnen een fabriek en tussen fabrieken. Toepassingen zijn onder andere de betere samenwerking tussen klanten- en leveranciers en het realiseren van slimmere productie. Denk aan een verbeterde productieplanning, het optimaliseren van de productieplanning of OEE-verbeteringen (Overall Equipment Effectiveness) waarbij gelet wordt op de beschikbaarheid van machines, de output en de kwaliteit die geleverd wordt. Maar ook het voorkomen van fouten en het verlagen van onderhoudskosten. Wij gaan de uitdaging aan om dat te realiseren, zelfs wanneer het verschillende machine- of softwareleveranciers betreft.

Het is belangrijk dat maakbedrijven hierbij aan de knoppen zitten, zodat elke partij zelf kan bepalen wie welke data krijgt. Technieken zoals het Europese International Data Spaces (IDS) en nieuwe cloud-technologieën zoals GAIA-X spelen een belangrijke rol.

Blauwdruk voor big data sharing

'Bij veel toepassingen om data te verzamelen, analyseren en gebruiken, zien we dat bedrijven een drempel over moeten', vervolgt Punter. 'Samen met de technologieleveranciers moet je aan de slag om het voor elkaar te krijgen. Maar kleinere mkb-maakbedrijven hebben niet altijd de middelen en mogelijkheden.'

Daarom is meer standaardisatie nodig. Wij werken aan een blauwdruk voor data sharing in de maakindustrie. Dat biedt maakbedrijven een overzicht van standaarden en technologieën voor hun technologieleveranciers. Maar ook leveranciers zijn daarmee geholpen: door standaardisatie van interfaces kunnen zij hun markt vergroten en sneller nieuwe innovatieve producten leveren.

Aansluiten bij fieldlabs

We zijn actief betrokken bij fieldlabs die verschillende onderdelen van deze blauwdruk ontwikkelen. Een concreet voorbeeld is het Smart Connected Supplier Network, waarin we standaarden ontwikkelen voor supply-chain samenwerking (digitaal in- en verkopen). Andere voorbeelden zijn BIC Digitale Fabriek en SMITZH Data Sharing, waarin we standaarden ontwikkelen voor het aansluiten van slimme machines en productielijnen. Hierbij leggen we ook de verbinding met internationale ontwikkelingen, zoals het Duitse Platform Industrie 4.0. Via een open test- en ontwikkelomgeving is het mogelijk deze nieuwe standaarden en aanpakken te testen.

Meer weten of deelnemen?

Wil je in de maakindustrie aan de slag met praktische oplossingen voor Data Sharing? En wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen? Bekijk de projecten op onze website of neem direct contact op met Matthijs Punter.

Bekijk de webinars

Bekijk uiteenlopende webinars over onderwerpen zoals een blauwdruk voor een slimme en verbonden fabriek, Europese cloud voor de Nederlandse maakindustrie en meer.

In het project BIC Digitale Fabriek ontwikkelen we samen met partners een blauwdruk voor een slimme en verbonden fabriek: welke standaarden moet je gebruiken, hoe kun je verschillende systemen koppelen, wat is de rol van de cloud? In dit webinar geven we een aantal eerste voorbeelden.

Bekijk het webinar

In Europa wordt gesproken over ‘GAIA-X’, een nieuwe cloud-omgeving die ondernemers in staat moet stellen zelf controle te houden over hun data. Dit staat nog in de kinderschoenen, maar wij onderzoeken wat de rol hiervan voor de maakindustrie kan zijn. In dit webinar van het Data Value Center voor Smart Industry leggen we dit uit.

Webinar over GAIA X, waarin de vraag centraal staat: Moeten we toe naar een Europese cloud voor de Nederlandse maakindustrie?

Bekijk het webinar

Data delen met klanten en toeleveranciers: wat komt daarbij kijken? Welke rol kunnen nieuwe ontwikkelingen, zoals het smart connected supplier network hierbij spelen?

Het webinar bevat 3 onderdelen in het programma rondom het thema: Meerwaarde realiseren met behulp van data:

1: Data cases voor het MKB Deel
2: Levenslang leren Deel
3: Data delen in de keten

Bekijk het webinar

Wat hebben een slimmere productielogistiek met AGV's, data-gedreven productieplanning en datadeling in de keten met elkaar te maken? In deze technology update vanuit de Brainport Industries Campus gaan we hierop in.

Bekijk het webinar

Samen met Europese partners gaat TNO toeleverketens helpen inspelen op door covid-19 gewijzigde vraag

De komende 2 jaar gaan we samenwerken met een groep van 23 Europese partners waaronder het Nederlandse Brainport Industries: de netwerkorganisatie voor hightech-toeleveranciers in de hightechindustrie, in het Eur3ka-project. Het doel is om vraag en aanbod voor toeleveranciers op peil te houden wanneer deze verstoord is geraakt door covid-19.

Laat je verder inspireren

14 resultaten, getoond 1 t/m 5

Digital Twins in de praktijk: er kan veel, maar wat heb je écht nodig?

Informatietype:
Insight
10 januari 2024
Precies zien wat er in het apparaat gebeurt terwijl je deze nog niet eens gemaakt hebt? Dat kan met een Digital Twin. Zo kun je eerder fouten uit je prototype halen, complexere planningen maken, gerichter je monteur op pad sturen en precies weten hoe je het product moet produceren; allemaal voorbeelden van Digital Twins in een fabriek.

De invloed van technologie op werk

Informatietype:
Podcast
3 juli 2023
2 afleveringen

Manufacturing throughput and quality

Informatietype:
Artikel

Nederlandse industrie ‘digitale stekkers’ nodig voor verhogen productiviteit

Informatietype:
Insight
15 juni 2022

3D-printen voor flexibele productie van medicatie op maat

Informatietype:
Artikel