Een digital twin is een digitale representatie van een fysiek object of een situatie. Met zo’n digitale tweeling kun je allerlei simulaties en voorspellingen doen over het toekomstige gedrag en gebruik van het fysieke origineel. Zo kun je op deze manier de levensduur van infrastructuur optimaliseren, of de gevolgen voorspellen van een gewijzigde verkeerssituatie.

Predictive twins helpt besluitvorming in de bouw- en infrasector

Uitdaging:

De bouw- en infrasector staat voor een aantal forse uitdagingen. Naast een grote vervangings- en renovatieopgave van bestaande civiele infrastructuur, moet er circulair en energieneutraal worden gebouwd.

Perspectief:

Predictive twins maken proactieve besluitvorming mogelijk over bouwwerken en netwerken van bouwwerken, door gebruik te maken van data, voorspellende modellen en scenario-analyses.

Stand van de technologie:

TNO onderzoekt op dit moment met diverse partners de verdere toepassing van predictive twins in de bouw om de stap naar netwerken van predictive twins haalbaar en betaalbaar te maken.

Lees meer over de mogelijkheden van digitalisering in de bouwsector

Lees verder

Digital twins in Urban Strategy

Digital twins zorgen voor betere en snellere beleidskeuzes en mobiliteitsoplossingen die bijdragen aan een schoner, veiliger en effectieve mobiliteit en logistiek. 

Uitdaging

Ingrijpen in stedelijke gebieden en grootschalige infrastructuur betekent balanceren tussen uiteenlopende belangen. De luchtkwaliteit (zero emission) van een stadsdeel kan verbeteren door uitsluitend schone vrachtwagens toe te laten, maar ook door al het vrachtverkeer om te leiden.

Beide maatregelen pakken heel verschillend uit als het gaat om bereikbaarheid (zero loss) en verkeersveiligheid (zero casualties). Een digital twin geeft inzicht in de effecten van maatregelen om weloverwogen beleidskeuzes te kunnen maken.

Digital Twins worden ook ingezet om de ingewikkelde interactie tussen voertuigen en hun fysieke en digitale infrastructuur te optimaliseren, samen met marktpartijen en overheden.

Perspectief

Digital twinning toegepast in Urban Strategy is een objectief en uiterst praktisch hulpmiddel dat de doorlooptijd van planologische projecten aanzienlijk kan verkorten. Een proces dat voorheen weken tot maanden duurde, doorloop je nu in enkele dagdelen.

Digital twins maken het ook mogelijk om met data uit de ‘echte wereld’, vervolgens in een gecontroleerde, veilige ‘virtuele wereld’ de effecten van een mobiliteitsoplossing te onderzoeken en de opschalingseffecten te voorspellen.

Het Smart Mobility Research Centre (SMRC) van TNO bevat deze faciliteiten, die nationaal en internationaal bedrijven en overheden ondersteunen bij het realiseren van vitale, robuuste en toekomstbestendige mobiliteitsconcepten

Stand van de technologie

Urban Strategy heeft zijn praktijkwaarde al meermaals bewezen, onder meer in het Rotterdamse havengebied en bij de verbreding van de A1 bij Muiden.

Ontdek meer over de mogelijkheden van digitalisering in de mobiliteit en logistiek

Lees verder

Efficiënter, kwalitatiever en first time right produceren met digital twins in de smart industrie

Uitdaging

De centrale vraag die aan Digital Twinning voorafgaat, is: wat wil je ermee bereiken? Voor de een is dat de wens om een virtueel product in een 3D-animatie heel nauwkeurig te analyseren, zodat je zeker weet dat het heel blijft tijdens gebruik.

Voor de ander biedt deze vorm van simulatie de kans om het productieproces te volgen, analyseren en verbeteren: door het optimale proces van de twin te vergelijken met de realiteit, kun je planningen en doorlooptijden verkorten. In de praktijk ziet TNO verschillende toepassingen voor digital twinning in de industrie

Perspectief

Met digital twinning kun je omstandigheden nabootsen die in het echt onmogelijk zijn. Neem een onderzoek naar een dijk: een doorbraak kun je uitsluitend digitaal simuleren. Dat geldt vaak ook voor productie-opstellingen in een fabriek, of machines die getest moeten worden voor ze naar de klant gaan.

Stand van de technologie

De succesverhalen zijn inmiddels talrijk. Zo stelt TNO met een bedrijf in programmable logic controllers (PLC’s) alle data die in die aansturing nodig is buiten de machine beschikbaar. Zo kan de monteur bij een eventuele storing op afstand de juiste diagnose stellen. Of denk aan het virtueel nabouwen van een machine in 3D, zodat het bedrijf het productieproces kan nabootsen en optimaliseren.

Lees meer over de mogelijkheden van digitalisering in de maakindustrie

Lees verder