Informatietype:
Project
Thema:
Systematic impact assessment
Unit:
Energy & Materials Transition

CISUFLO: Verbetering van de circulariteit binnen de Europese vloerensector

Binnen de Europese vloerensector wordt naar schatting slechts 5% gerecycled. Hoewel er initiatieven zijn op het gebied van terugwinning en hergebruik van materiaal, is downcycling nog de gangbare praktijk. In het kader van het CISUFLO-project werken wij aan nieuwe technologieën en producten om de terugwinning van materialen te verbeteren en de vloerensector in Europa richting een circulaire economie te krijgen.

Het Cisuflo-project wil de milieugevolgen van de Europese vloerensector minimaliseren door middel van een systematisch kader voor circulaire, duurzame vloerbedekking, waarbij rekening wordt gehouden met zowel technische haalbaarheid als sociaaleconomische factoren.

TNO ondersteunt deze inspanningen door eventuele circulaire bedrijfsmodellen voor de vloerensector te onderzoeken alsmede door de ecologische levenscyclus (LCA), sociaal-economische en technische impact en circulariteit van de in het kader van het project geteste nieuwe technologieën en producten te analyseren.

Circulaire bedrijfsmodellen

TNO loopt voorop bij de ontwikkeling van circulaire bedrijfsmodellen en levert aan de CISUFLO-partners en andere bedrijven de inzichten die nodig zijn om de omslag te maken.

Deze modellen bieden inzicht in en laten zien hoe producteigenschappen kunnen worden aangewend voor productservicesystemen (PSS). Een circulaire oplossing is bijvoorbeeld flooring-as-a-service, waarbij meerwaarde kan worden gecreëerd door installatie, onderhoud en demontage aan klanten aan te bieden.

Door regelmatig onderhoud en goede beschikbaarheid van onderdelen gaat een vloer langer mee. Bij verwijdering van de vloer kan de leverancier ervoor zorgen dat deze verantwoord wordt afgevoerd en indien mogelijk wordt hergebruikt in het productieproces.

Niet alle situaties zijn gelijk, reden waarom TNO voor deze aanpak laat zien hoe die in de praktijk kan worden gerealiseerd en hoe met een combinatie van producten en diensten aan de behoefte van de consument kan worden voldaan. Dit is vooral van belang voor PSS-leveranciers, -fabrikanten en -organisaties binnen het consortium.

Effecten- en circulariteitsanalyse

TNO voert een ecologische levenscyclusanalyse (LCA) uit, bestaande uit een technisch-economische analyse, een beoordeling van de maatschappelijke effecten en een circulariteitsanalyse.

Doel van deze analyses is het helpen ontwikkelen van nieuwe waardeketens voor laminaat-, vinyl- en textielvloerbedekking door input te leveren voor het optimaliseren van de recyclingroutes en -technologieën (ontwerp, materiaal, fabricage) en informatie te verstrekken aan beleidsmakers. Resulterend in nieuwe strategieën om verbeteringen door te voeren binnen de vloerensector.

Beoordeling van nieuwe technologieën

Hoewel een levenscyclusanalyse (LCA) en een technisch-economische analyse (TEA) doorgaans worden uitgevoerd op volwassen producten en technologieën, heeft TNO ervaring met het toepassen van deze geavanceerde methoden op technologieën die nog in ontwikkeling zijn. Wij doen dit door gebruik te maken van normen en methodologieën zoals EN 150804+A2 en productmaatschappelijke gegevens.

Daarnaast wordt het concept van de "economische leercurve" aangevuld met een "ecologische leercurve" om zo de LCA- milieuprestaties te voorspellen van de invoering op industriële schaal van sorteer- en fysieke scheidingstechnologieën met toenemende cumulatieve productie.

Circulariteitsanalyse

Voor de circulariteitsanalyse bestuderen en belichten wij de mogelijkheden, toepasbaarheid en beperkingen van twee specifieke CE-indicatoren, te weten de Material Circularity Index (MCI) en de Circular Economy Performance Indicator (CPI).

In het recente verleden zijn diverse indicatoren voor de circulaire economie voorgesteld. Maar de mogelijkheden, toepasbaarheid en beperkingen van deze CE-indicatoren zijn nog niet geheel duidelijk; daarom vindt CISUFLO het belangrijk dat hier meer kennis over komt.

Maatschappelijke levenscyclusanalyse

De maatschappelijke levenscyclusanalyse is een interdisciplinaire wetenschap in ontwikkeling, waarbij methodologieën en databases nog in de kinderschoenen staan. Er is slechts in beperkte mate wetenschappelijke literatuur voorhanden over maatschappelijke LCA's voor de diverse sectoren en waardeketens.

Het CISUFLO-project genereert nieuwe kennis over de toepasbaarheid van bestaande maatschappelijke LCA-methodologieën voor de vloerensector, met name op gebieden met een potentieel grote maatschappelijke impact binnen de recyclingwaardeketen.

Wil je ook een circulariteitsanalyse laten uitvoeren? Neem contact met ons op.

Laat je verder inspireren

27 resultaten, getoond 1 t/m 5

Microplastics en verpakkingen: vermindering is haalbaar

Informatietype:
Insight
31 augustus 2023

Plasticverpakkingen zijn onmisbaar en tegelijkertijd een grote bron van microplastics. Lees aan welke effectieve maatregelen we samen met de industrie werken.

Upwash-technologie voor hogere kwaliteit plasticafval

Informatietype:
Artikel

Op dit moment wordt slechts een klein deel van het plastic dat we dagelijks gebruiken gerecycled. Om meer plasticafval te kunnen hergebruiken zijn innovatieve technologieën nodig die plastic zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen recyclen. Het door TNO bedachte Upwash concept is zo’n technologie, die nu verder wordt ontwikkeld en gereed gemaakt voor opschaling.

From #plasticfree to future-proof plastics

Informatietype:
Webinar
15 juni 2023
1 aflevering

Tijdens de webinar 'From #plasticfree to future-proof plastics' deelden we de resultaten uit onze whitepaper 'How a future-proof, circular and sustainable plastics economy should look like'.

Tijdmakers: een gezondere wereld zonder microplastics

Informatietype:
Insight
15 juni 2023

Tussen 11 en 15 juni 2023 kwam de Ocean Race op bezoek in Den Haag. TNO was erbij en gaf toelichting op microplasticsmetingen tijdens de race.

Van plasticvrij naar toekomstbestendige plastics

Informatietype:
Nieuws
1 juni 2023

De toenemende vraag naar plastics vereist een structurele verandering. Om dat te kunnen verwezenlijken presenteren we samen met Fraunhofer UMSICHT een whitepaper met vier strategische benaderingen voor een circulaire economie.