Polymeren oplossingen

Thema:
Polymeren

Hoe verduurzamen we kunststoffen? Onder andere door een lange gebruiksduur ervan te garanderen. Daarom doen we onderzoek naar degradatie en levensduur van kunststofproducten. Met innovatieve oplossingen krijgen we inzicht in de mogelijkheden van gebruiksduurverlenging. Zo verminderen we grondstofbehoefte, besparen we de gebruiker kosten en verminderen we de recyclingfrequentie voor bedrijven.

Onderzoeksmethode en voorbeeldprojecten

We testen de degradatie en duurzaamheid door polymeren aan versnelde veroudering bloot te stellen. Dit doen we met hoge temperaturen of uv-licht. Vervolgens meten we de veranderingen in de eigenschappen. Op basis daarvan geven we een indicatie van de verwachte levensduur. Voorbeeldprojecten zijn ons onderzoek naar de communicatiekabels van ProRail en de kunststof waterleidingen van KWR.

Materiaaldegradatie tijdens recycling

Materiaaldegradatie kan ook optreden tijdens recyclingprocessen. Dit kan de kwaliteit van het gerecyclede materiaal verslechteren, of zorgt voor de vorming van chemische stoffen in het product. Bepaalde chemische stoffen beïnvloeden de levensduur van het recyclaat (het eindproduct van recycling) negatief. Inzicht in afbraakmechanismen tijdens recycling, verbetert de kwaliteit en toepasbaarheid van gerecyclede polymeren voor bijvoorbeeld nieuwe verpakkingstoepassingen. Door tijdens recycling ook de kwaliteit van het recyclaat te meten, kunnen we recyclingprocessen beter controleren.

Een medewerker in een fabriek sorteert en recyclet plastic.
Een medewerker in een fabriek sorteert en recyclet plastic.

Microplastics

Het onderwerp van interesse rond degradatie van kunststoffen is recent verschoven. Eerst keken we vooral naar levensduurvraagstukken, maar nu naar het effect van de degradatie op onze omgeving. Denk aan de vorming van microplastics. Het is steeds duidelijker dat de afbraak van kunststoffen in het milieu daarmee gepaard gaat. Met onze onderzoeken en innovaties dragen we bij aan een oplossing.

Uitvoerig onderzoek

We bekijken bij deze vraagstukken de gehele keten. Van degradatiemechanisme tot gevolg voor gebruik en milieu. We voeren versnelde verouderingstesten uit in ons lab. Daarna meten we de veranderende eigenschappen met diverse analysetechnieken. Daarvoor gebruiken we zowel mechanische als chemische testen.

Mechanische testen

Met mechanische testen meten we de oppervlaktehardheid. Denk daarbij aan:

  • trek- of torsie-belasting
  • impactsterkte
  • indentatiemetingen

Chemische testen

Ook kijken we naar de chemische veranderingen. Dit doen we bijvoorbeeld met de volgende methoden:

  • attenuatie van de totale reflectie (ATR)
  • fourier transformatie infraroodspectroscopie (FTIR)
  • thermogravimetrische analyse (TGA)
  • differentiële scanning calorimetrie (DSC)

Al deze informatie vertalen we naar een verwachting van het toekomstige degradatiegedrag.

Meer weten?

Download ons whitepaper 'Verspil het niet! Pak de schaduwzijde van plastics met urgentie aan'.