Informatietype:
Project
Thema:
Schone waterstofproductie
Unit:
Energy & Materials Transition

Toekomstige internationale keten groene waterstof in kaart

In samenwerking met

Institute for Sustainable Process Technology (ISPT)

Wanneer we over een of twee decennia wereldwijd beschikken over voldoende hoeveelheden duurzaam geproduceerde waterstof, heeft dat ingrijpende gevolgen voor ons energiesysteem en alle partijen daarin. In het project HyChain onderzochten het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) met TNO en andere partners hoe de hele keten van productie, transport en gebruik er mondiaal uit gaat zien en welke consequenties dat heeft voor onze havens en industrie.

HyChain maakt deel uit van het Hydrohub Innovatie Programma van het ISPT, waarin een consortium van ruim dertig partijen samenwerkt: TNO, universiteiten en hogescholen; havenbedrijven, industriële clusters en bedrijven als Shell, Nouryon, en Yara; Gasunie, provincie’s waaronder Groningen en gemeenten. Het programma bestaat uit drie projecten: HyChain, MW TestCentre en het GWproject.

Juiste keuzes maken

In het HyChain onderzoek is de toekomstige vraag naar waterstof en de binnenlandse inkoop versus importpotentieel in kaart gebracht. Ook zijn de meest geschikte routes en in bijna zestig relevante technologieën geïdentificeerd en beoordeeld. Dat heeft geresulteerd in drie overzichtsrapporten, een model voor kostenberekening en een reeks factsheets. Onderdeel hiervan zijn acht landprofielen die TNO gemaakt heeft, over onder meer Marokko, Noorwegen en China die in toekomst mogelijk waterstof willen gaan exporteren. Op basis van deze grote hoeveelheid praktische informatie kunnen bedrijven maar ook beleidsmakers scenario’s ontwikkelen om zo de juiste keuzes voor de toekomst te maken.

Open innovatiecentrum

Het Hydrohub Innovatie Programma start in 2020 een open innovatiecentrum waar bedrijven en andere partijen hun innovaties op het gebied van waterstof kunnen beproeven. Het ‘MegaWatt Test Centre’ komt op het EnTranCe-terrein van de Hanzehogeschool in Groningen met state-of-the-art faciliteiten voor het optimaliseren en opschalen van elektrolyse. Er komen twee electrolysers van 250 kilowatt te staan, ideaal voor industriële bedrijven en toeleveranciers om hun innovaties te testen. Op deze schaal zijn problemen snel te detecteren en wordt zichtbaar hoe de technologie zich gedraagt. Het testcentrum is een waardevolle aanvulling voor de Nederlandse maakindustrie.

Elektrolyse op gigawatt schaal

Een derde onderdeel van het innovatieprogramma is het Gigawatt elektrolyse-project, dat zich richt op het concept-ontwerp van een waterstoffabriek met die capaciteit. Voor de koppeling van duurzame stroom uit wind naar waterstof is elektrolyse op gigawatt schaal nodig. Zo zullen windparken op de Noordzee in 2030 al meer dan elf gigawatt aan vermogen produceren. Aan het project doet een groot aantal internationaal opererende industriële bedrijven mee, TNO, Universiteit Utrecht en Imperial College London. Het doel is een fabriek ontwerpen waarin zo’n duizend electrolysers staan opgesteld die als geheel flexibel produceren. Dat is van belang omdat opwekking door zon en wind sterk variabel is.

Het Hydrohub Innovatie Programma is bedoeld om door innovatie de robuustheid, flexibiliteit en efficiency van grootschalige productie van groene waterstof te verbeteren en daarmee kosten te verlagen om zo de energietransitie te versnellen.

Download het Hychain rapport groene waterstof in kaart (Engels)

Hydrogen plays a vital role in creating renewable energy systems. Not only is hydrogen important in the transition to a renewable energy system, but it is also a key component of decarbonization pathways for industry.

Laat je verder inspireren

11 resultaten, getoond 1 t/m 5

Doorbraak ontwikkeling elektrolysers: 200 keer minder iridium gebruikt

Informatietype:
Nieuws
24 oktober 2022

Groene waterstof, geproduceerd via elektrolyse met elektriciteit uit zon en wind, speelt een cruciale rol in de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie. Iridium is een schaars materiaal dat op dit moment nog onmisbaar is in elektrolysers die werken met de veel gebruikte PEM (Proton Exchange Membrane)-technologie.

Onderzoek TNO en EBN: Waterstofopslag op zee lijkt haalbaar

Informatietype:
Nieuws
11 juli 2022
Ondergrondse opslag van waterstof op zee lijkt technisch gezien een haalbare en relevante optie om te betrekken bij de planning en aanleg van het toekomstige energiesysteem. Dat is de belangrijkste bevinding van een studie van Energie Beheer Nederland (EBN) en TNO naar de haalbaarheid van ondergrondse opslag van waterstof op zee, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voor de realisatie van de opslag moet wel aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan en is nader onderzoek vereist.

Methaanpyrolyse: waterstof maken zonder CO2-uitstoot

Informatietype:
Artikel
We ontwikkelden een technologie om waterstof schoon te produceren: methaanpyrolyse. Hiermee maken we waterstof zonder CO2-uitstoot.

Met blauwe waterstof naar groene waterstof

Informatietype:
Artikel
Waterstof speelt een sleutelrol in de energietransitie omdat bij het gebruik ervan geen broeikasgassen in de lucht komen. Lees meer over blauwe waterstof.

Groene waterstof

Informatietype:
Artikel
Waterstof produceren zonder CO2-uitstoot noemen we groene waterstof. Het is gemaakt uit water via elektrolyse met elektriciteit van zon en wind.