Informatietype:
Project
Thema:
Schone waterstofproductie
Unit:
Energy & Materials Transition

Toekomstige internationale keten groene waterstof in kaart

In samenwerking met

Institute for Sustainable Process Technology (ISPT)

Wanneer we over een of twee decennia wereldwijd beschikken over voldoende hoeveelheden duurzaam geproduceerde waterstof, heeft dat ingrijpende gevolgen voor ons energiesysteem en alle partijen daarin. In het project HyChain onderzochten het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) met TNO en andere partners hoe de hele keten van productie, transport en gebruik er mondiaal uit gaat zien en welke consequenties dat heeft voor onze havens en industrie.

HyChain maakt deel uit van het Hydrohub Innovatie Programma van het ISPT, waarin een consortium van ruim dertig partijen samenwerkt: TNO, universiteiten en hogescholen; havenbedrijven, industriële clusters en bedrijven als Shell, Nouryon, en Yara; Gasunie, provincie’s waaronder Groningen en gemeenten. Het programma bestaat uit drie projecten: HyChain, MW TestCentre en het GWproject.

Juiste keuzes maken

In het HyChain onderzoek is de toekomstige vraag naar waterstof en de binnenlandse inkoop versus importpotentieel in kaart gebracht. Ook zijn de meest geschikte routes en in bijna zestig relevante technologieën geïdentificeerd en beoordeeld. Dat heeft geresulteerd in drie overzichtsrapporten, een model voor kostenberekening en een reeks factsheets. Onderdeel hiervan zijn acht landprofielen die TNO gemaakt heeft, over onder meer Marokko, Noorwegen en China die in toekomst mogelijk waterstof willen gaan exporteren. Op basis van deze grote hoeveelheid praktische informatie kunnen bedrijven maar ook beleidsmakers scenario’s ontwikkelen om zo de juiste keuzes voor de toekomst te maken.

Open innovatiecentrum

Het Hydrohub Innovatie Programma start in 2020 een open innovatiecentrum waar bedrijven en andere partijen hun innovaties op het gebied van waterstof kunnen beproeven. Het ‘MegaWatt Test Centre’ komt op het EnTranCe-terrein van de Hanzehogeschool in Groningen met state-of-the-art faciliteiten voor het optimaliseren en opschalen van elektrolyse. Er komen twee electrolysers van 250 kilowatt te staan, ideaal voor industriële bedrijven en toeleveranciers om hun innovaties te testen. Op deze schaal zijn problemen snel te detecteren en wordt zichtbaar hoe de technologie zich gedraagt. Het testcentrum is een waardevolle aanvulling voor de Nederlandse maakindustrie.

Elektrolyse op gigawatt schaal

Een derde onderdeel van het innovatieprogramma is het Gigawatt elektrolyse-project, dat zich richt op het concept-ontwerp van een waterstoffabriek met die capaciteit. Voor de koppeling van duurzame stroom uit wind naar waterstof is elektrolyse op gigawatt schaal nodig. Zo zullen windparken op de Noordzee in 2030 al meer dan elf gigawatt aan vermogen produceren. Aan het project doet een groot aantal internationaal opererende industriële bedrijven mee, TNO, Universiteit Utrecht en Imperial College London. Het doel is een fabriek ontwerpen waarin zo’n duizend electrolysers staan opgesteld die als geheel flexibel produceren. Dat is van belang omdat opwekking door zon en wind sterk variabel is.

Het Hydrohub Innovatie Programma is bedoeld om door innovatie de robuustheid, flexibiliteit en efficiency van grootschalige productie van groene waterstof te verbeteren en daarmee kosten te verlagen om zo de energietransitie te versnellen.

Download het Hychain rapport groene waterstof in kaart (Engels)

Hydrogen plays a vital role in creating renewable energy systems. Not only is hydrogen important in the transition to a renewable energy system, but it is also a key component of decarbonization pathways for industry.

Laat je verder inspireren

23 resultaten, getoond 1 t/m 5

Kosten productie duurzame waterstof via elektrolyse in kaart

Informatietype:
Nieuws
3 juni 2024
De kosten zijn gestegen en toekomstige daling is onzeker door gebrek aan transparantie in kostenopbouw. TNO analyseerde gegevens van veertien elektrolyseprojecten en verwerkte deze in een rekenmodel.

Alternatieven voor PFAS in elektrolysers en brandstofcellen

Informatietype:
Insight
17 mei 2024

Wereldprimeur: groene waterstof van zee naar land

Informatietype:
Insight
8 mei 2024

Onderzoek TNO en HCSS: Europa onder druk door Chinese opmars in wind- en elektrolysetechnologie

Informatietype:
Nieuws
1 mei 2024

Beperk afhankelijkheid Europa van Chinese windenergie en elektrolysers

Informatietype:
Insight
1 mei 2024