Informatietype:
Project
Thema:
Schone waterstofproductie
Unit:
Energy & Materials Transition

Toekomstige internationale keten groene waterstof in kaart

In samenwerking met

Institute for Sustainable Process Technology (ISPT)

Wanneer we over een of twee decennia wereldwijd beschikken over voldoende hoeveelheden duurzaam geproduceerde waterstof, heeft dat ingrijpende gevolgen voor ons energiesysteem en alle partijen daarin. In het project HyChain onderzochten het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) met TNO en andere partners hoe de hele keten van productie, transport en gebruik er mondiaal uit gaat zien en welke consequenties dat heeft voor onze havens en industrie.

HyChain maakt deel uit van het Hydrohub Innovatie Programma van het ISPT, waarin een consortium van ruim dertig partijen samenwerkt: TNO, universiteiten en hogescholen; havenbedrijven, industriële clusters en bedrijven als Shell, Nouryon, en Yara; Gasunie, provincie’s waaronder Groningen en gemeenten. Het programma bestaat uit drie projecten: HyChain, MW TestCentre en het GWproject.

Juiste keuzes maken

In het HyChain onderzoek is de toekomstige vraag naar waterstof en de binnenlandse inkoop versus importpotentieel in kaart gebracht. Ook zijn de meest geschikte routes en in bijna zestig relevante technologieën geïdentificeerd en beoordeeld. Dat heeft geresulteerd in drie overzichtsrapporten, een model voor kostenberekening en een reeks factsheets. Onderdeel hiervan zijn acht landprofielen die TNO gemaakt heeft, over onder meer Marokko, Noorwegen en China die in toekomst mogelijk waterstof willen gaan exporteren. Op basis van deze grote hoeveelheid praktische informatie kunnen bedrijven maar ook beleidsmakers scenario’s ontwikkelen om zo de juiste keuzes voor de toekomst te maken.

Open innovatiecentrum

Het Hydrohub Innovatie Programma start in 2020 een open innovatiecentrum waar bedrijven en andere partijen hun innovaties op het gebied van waterstof kunnen beproeven. Het ‘MegaWatt Test Centre’ komt op het EnTranCe-terrein van de Hanzehogeschool in Groningen met state-of-the-art faciliteiten voor het optimaliseren en opschalen van elektrolyse. Er komen twee electrolysers van 250 kilowatt te staan, ideaal voor industriële bedrijven en toeleveranciers om hun innovaties te testen. Op deze schaal zijn problemen snel te detecteren en wordt zichtbaar hoe de technologie zich gedraagt. Het testcentrum is een waardevolle aanvulling voor de Nederlandse maakindustrie.

Elektrolyse op gigawatt schaal

Een derde onderdeel van het innovatieprogramma is het Gigawatt elektrolyse-project, dat zich richt op het concept-ontwerp van een waterstoffabriek met die capaciteit. Voor de koppeling van duurzame stroom uit wind naar waterstof is elektrolyse op gigawatt schaal nodig. Zo zullen windparken op de Noordzee in 2030 al meer dan elf gigawatt aan vermogen produceren. Aan het project doet een groot aantal internationaal opererende industriële bedrijven mee, TNO, Universiteit Utrecht en Imperial College London. Het doel is een fabriek ontwerpen waarin zo’n duizend electrolysers staan opgesteld die als geheel flexibel produceren. Dat is van belang omdat opwekking door zon en wind sterk variabel is.

Het Hydrohub Innovatie Programma is bedoeld om door innovatie de robuustheid, flexibiliteit en efficiency van grootschalige productie van groene waterstof te verbeteren en daarmee kosten te verlagen om zo de energietransitie te versnellen.

Download het Hychain rapport groene waterstof in kaart (Engels)

Hydrogen plays a vital role in creating renewable energy systems. Not only is hydrogen important in the transition to a renewable energy system, but it is also a key component of decarbonization pathways for industry.

Laat je verder inspireren

15 resultaten, getoond 1 t/m 5

Tijdmakers: 200 keer minder iridium nodig voor groene waterstof productie

Informatietype:
Insight
1 juni 2023

In deze aflevering van Tijdmakers, spreken we tijdmaker Lennart van der Burg, Cluster manager Green Hydrogen over de doorbraak ontwikkeling in elektrolysers, en over hoe we op grotere schaal groene waterstof kunnen produceren.

Nederland neemt voortouw in ontwikkeling derde generatie electrolyser

Informatietype:
Insight
31 mei 2023

In het project 'Derde-generatie electrolyzers' werkt een consortium onder leiding van TNO aan de ontwikkeling van een compleet nieuw type electrolyser. Dit nieuwe ontwerp zal hogere efficiency, lagere kosten en een circulair ontwerp bieden, met als doel het faciliteren van grootschalige productie van groene waterstof.

Combinatie offshore wind en drijvende zonnepanelen om kosten groene waterstof te verlagen

Informatietype:
Nieuws
28 februari 2023

Nieuw onderzoeksproject SENSE-HUB, onder leiding van TNO, onderzoekt hoe de integratie van verschillende energiesysteemmodules op de Noordzee tot een toekomstig stabiel en betrouwbaar energiesysteem kan leiden. Er wordt gekeken naar de synergie tussen offshore wind, zonnepanelen en waterstofproductie op zee.

Kennisdeling Noordzeelanden nodig om offshore waterstofproductie te versnellen

Informatietype:
Insight
10 februari 2023

In opdracht van het ministerie van EZK onderzocht TNO de voordelen van een gezamenlijke aanpak door de Noordzeelanden en hoe conversie naar waterstof op zee het potentieel aan energie uit de Noordzee beter kan benutten.

Doorbraak ontwikkeling elektrolysers: 200 keer minder iridium gebruikt

Informatietype:
Nieuws
24 oktober 2022

Groene waterstof, geproduceerd via elektrolyse met elektriciteit uit zon en wind, speelt een cruciale rol in de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie. Iridium is een schaars materiaal dat op dit moment nog onmisbaar is in elektrolysers die werken met de veel gebruikte PEM (Proton Exchange Membrane)-technologie.