Informatietype:
Project
Thema:
Duurzame logistiek
Unit:
Mobility & Built Environment

Slimme bouwlogistieke concepten in de praktijk

In samenwerking met

Verschillende kennisinstellingen, (lokale) overheid en het bedrijfsleven.

Met nieuwe concepten voor bouwlogistiek kun je flink besparen op kosten en tijd. Het leidt ook tot een betere doorstroming, minder schadelijke uitstoot en minder hinder voor de omgeving. Het is bijvoorbeeld mogelijk het aantal binnenstedelijke ritten van en naar de bouwplaats met zo'n 50 tot 80 procent terug te brengen.

Bekijk de video: TNO Bouwlogistiek

Minder hinder en kosten met duurzame bouwlogistiek

Veel mensen vinden lastig een betaalbare woonruimte. Daarom zijn er tot 2030 zo’n 900.000 extra woningen nodig. Ook wordt de woningvoorraad verduurzaamd en de infrastructuur vernieuwd. Nu al is 30 procent van het zakelijke verkeer in steden toe te rekenen aan de bouw: dagelijks meer dan 200.000 bestelbusjes en 20.000 vrachtwagens. Dit leidt tot hinder en kosten. Denk aan files, problemen met luchtkwaliteit (CO2, fijnstof), geluid en verkeersveiligheid.

Duurzame bouwlogistiek is de afstemming van logistiek in de gehele keten: van architect naar de aannemer tot de werknemers op de bouwplaats. Zodat de bouw zo effectief en efficiënt mogelijk plaatsvindt.

Onderzoek naar duurzame bouwlogistiek

Afgelopen jaren is er in verschillende projecten onderzoek gedaan naar duurzame bouwlogistiek. Bijvoorbeeld met hulp van Cross Chain Control Centers (4C). Lees hieronder meer over een aantal van deze projecten.

Afstemming in keten cruciaal

Voor goede bouwlogistiek is de afstemming en medewerking binnen de keten cruciaal. Voorwaarden voor het succesvol uitvoeren van bouwlogistiek zijn onder andere:

 • inzicht in de integrale ketenkosten
 • samen tactisch en operationeel plannen op basis van gedeelde informatie
 • voldoende schaalgrootte in bouwhubs om kosten te verlagen
 • een goed doordachte locatie van de hubs
 • inzicht in de operationele logistieke prestaties
 • een actieve rol van de lokale overheid bij aanbesteding en vergunningverlening

Samenwerkingspartners

In de verschillende projecten werken we nauw samen met verschillende kennisinstellingen, (lokale) overheid en het bedrijfsleven, waaronder: TU Delft, Universiteit Twente, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam, Waternet, VolkerWessels Bouwmaterieel, Dura Vermeer, van Wijnen, Waal bouw, Scholtens groep, Bouwend Nederland en TLN. De opgedane kennis en ervaringen worden breed binnen de sector gedeeld via congressen en instellingen als Dinalog en Connekt.

Cross Chain Control Center (4C) in bouwlogistiek

In dit onderzoeksproject zijn bij 2 bouwprojecten van TBI (Hotel Amstelkwartier) en VolkerWessels in samenwerking met Boele en van Eesteren (De Trip) nieuwe bouwlogistieke concepten en ketenregiesystemen toegepast in de praktijk.

Voor het bouwproject De Trip toonden we de voordelen van bouwlogistieke concepten aan:

 • 69 procent minder ritten naar de bouwplaats
 • 69 procent minder kilometers van bouwverkeer
 • 68 procent minder CO2-uitstoot
 • Gemiddeld 81 minuten besparing voor de leverancier per rit

4C control tower-toepassingen in bouwlogistiek

Dit is een vervolg op het project ‘4C in bouwlogistiek’. In dit project adviseerden we 9 nieuwe bouwprojecten bij het toepassen van bouwlogistieke concepten en onderzochten we de prestaties en impact op de omgeving.

Bij 3 proeftuinen verzamelden we uitgebreide gegevens en toonden we de volgende besparingen aan:

 • ongeveer 50, 65 en 80 procent minder ritten
 • in totaal ruim 260.000 minder kilometers
 • een vermindering van de CO2-uitstoot van 40, 85 en 50 procent

Amsterdam Vaart!

In dit project werkten we samen met gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam en Waternet. Het doel was om zoveel mogelijk transport van bouwmaterialen over de weg te verplaatsen naar het water. Om dit mogelijk te maken was in veel gevallen een multimodale bouwhub nodig.

Een multimodale bouwhub is een ontkoppelpunt voor de overslag van bouwmaterialen van weg naar water en omgekeerd. Het biedt mogelijkheden voor de tijdelijke opslag van bouwmaterialen en de bundeling van het transport van bouwmaterialen.

In 2018 zijn al een aantal multimodale bouwhubs gestart. Ook zijn bij 4 bouwprojecten de eerste ervaringen opgedaan met transport van bouwmaterialen over water. Wij hebben ons in dit project gericht op de monitoring van het effect van het toepassen en werken met een multimodale bouwhub.

De gemeente Amsterdam gebruikte de ervaringen in de ontwikkeling van beleid over goederenvervoer over water. De positieve resultaten uit 2018 hebben ervoor gezorgd dat er een vervolg komt voor onder andere meerdere bouwprojecten in Amsterdam. Lees voor meer informatie over de bevindingen van 2018 het eindrapport Amsterdam Vaart (pdf) (pdf).

Verkenning impact op duurzaamheid

De Gemeente Rotterdam vroeg ons om de potentie en de impact van de exploitatie van een multimodale logistieke bouwhub te onderzoeken. Met name op het aantal vervoersbewegingen en daaraan gerelateerde CO2-uitstoot en overige schadelijke emissies (NOx en fijnstof).

De belangrijkste conclusie uit deze studie was dat de inzet van bouwhubs voor de bundeling van het transport van bouwmaterialen naar alle bouwplaatsen binnen de ring van Rotterdam een zeer positieve impact heeft. Zowel op het zwaar vrachtverkeer in de binnenstad naar de bouwplaatsen en het klimaat, als op de luchtkwaliteit. Door de inzet van bouwhubs te combineren met elektrisch vervoer tussen de bouwhubs en de bouwplaatsen in de binnenstad van Rotterdam is zelfs nóg meer besparing haalbaar op emissies (ordegrootte verdubbeling). De resultaten uit de studie heeft de Gemeente Rotterdam gebruikt voor vervolgstappen naar beleid over bouwstroomregulering.

Meer weten?

Lees het rapport ‘Duurzame bouwlogistiek voor binnenstedelijke woning- en utiliteitsbouw: ervaringen en aanbevelingen’.