Werkelijk energieverbruik en emissies

Thema:
Electrified Power Solutions

Met ons Powertrain Performance Validation Center biedt TNO robuuste oplossingen generatie oplossingen voor volgende schone en efficiënte aandrijflijnen, motor + uitlaatgas nabehandeling voor Heavy Duty-toepassingen. Wij weten hoe we de algehele energie-efficiëntie van de aandrijflijn kunnen maximaliseren terwijl we voldoen aan emissiegrenswaarden onder realistische bedrijfsomstandigheden. We passen via onze eigen infrastructuur zowel vloeibare als gasvormige brandstoffen toe.

De enige faciliteit in Nederland

We bieden een faciliteit voor aandrijflijnen die wordt gebruikt voor het meten, beoordelen en valideren van het werkelijke energieverbruik en de emissies van motoren, aandrijflijnen alsmede on- en off-road voertuigen. Hiermee is dit de enige faciliteit in Nederland dit zo uitgebreid kan. Hiermee kunnen we emissies (broeikasgassen, NOx, PM) meten van zware transporttoepassingen in ons eigen lab of op de openbare weg .

Voor real-world validatie hebben we bijzondere lab faciliteiten, waaronder de unieke Hoogte-Klimaatkamer en mogelijkheden om te meten op openbare wegen met behulp van onze Portable Emissie Meet Systeem (PEMS) en ons Smart Emissie Meet Systeem (SEMS). De acquisitie en interpretatie van de opgenomen real-world data is cruciaal voor het versnellen van de energietransitie.

Waarom TNO?

Als onafhankelijke partij kunnen we deze faciliteit gebruiken voor opdrachten van derden. Zo is ons ISO 17025 en ISO 14001 gecertificeerde lab erkend als entiteit voor Europese goedkeuringstesten voor motoren in on-en off-road toepassingen (inclusief stationaire machines en binnenvaart). Het stelt ons in staat om onafhankelijk te bewijzen dat het gebruik van onze technologieën leidt tot een significante vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Om te voldoen aan de steeds strengere wetgeving - in termen van emissiegrenswaarden en conformiteitseisen bij werkelijk gebruik - zijn de afgelopen decennia veel nieuwe motor- en nabehandelingstechnologieën geïntroduceerd. Dit heeft geresulteerd in een zeer grote toename van de inspanningen voor systeemontwikkeling - zowel in tijd als in kosten. De op fysica-gebaseerde nabehandelings-componentenbibliotheek van TNO, SIMCAT®, is speciaal ontworpen om het OEM ontwikkelingsproces te ondersteunen waardoor sneller middels motor kalibratie een optimum gekozen kan worden om vervolgens de systeemprestaties tijdens wisselende omstandigheden in de praktijk verder te optimaliseren.

Meer specifiek biedt TNO

TNO heeft een internationale positie op het gebied van de werkelijk emissies door technologische oplossingen te bieden door middel van :

  • State of the art, onafhankelijke Heavy Duty Powertrains testfaciliteit
  • Een unieke Hoogte-Klimaatkamer met ruimte voor een vrachtwagen of passagiersbus
  • Accreditatie van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) voor Euro 6 en Non Road Mobile Machinery (NRMM)Stage V Emissie metingen.
  • ISO/IEC-17025 (Lab Proces) and ISO 14001 (Milieu) accreditatie
  • SIMCAT® toolsuite als (nog sneller dan) real time Engine, Aftertreatment, WHR ontwikkelings- en validadatietool
  • De On-Board-Diagnostics detectie simulator omvat TNO’s Control-oriented fyisisch opgebouwde motor modellen (DYNAMO) alsmede de uitlaatgas nabehandelingsmodellen (SIMCAT®). Deze modellen worden gekenmerkt door een hoge rekenefficiëntie - de modellen zijn meer dan 300 keer sneller dan in realtime - en benutten zeer weinig processorgeheugen. Hierdoor kunnen de modellen worden opgenomen in een Rapid Control Prototyping (RCP) opstelling , Hardware-in-the-Loop-omgeving en vervolgens in de productie Engine Control Unit (ECU) zonder enige modelvermindering en zonder verlies van prestaties / nauwkeurigheid.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over wat TNO voor u kan betekenen op het gebied van werkelijk energieverbruik en emissies van motoren, aandrijflijnen, on- en off-road voertuigen? Neem dan contact met ons op.

Laat je verder inspireren

1 resultaat

Met waterstofverbranding naar een schone toekomst voor scheepvaart

Informatietype:
Insight
8 maart 2021
Waterstof is een zeer kansrijke duurzame brandstof voor de toekomst. Kan waterstof ook de scheepvaart verduurzamen?