Veel potentie wereldwijd voor drijvende windturbines

Thema:
Drijvende windenergie

Op de Noordzee staan windturbines met vaste fundering in de zeebodem. Het is de meest logische en minst dure oplossing omdat de Noordzee vrij ondiep is. Maar wereldwijd zijn er veel plekken waar de wind op zee weliswaar volop waait, maar het te diep is voor zulke constructies. TNO doet daarom onderzoek naar de mogelijkheden van drijvende windturbines die met ankerlijnen aan de bodem zijn bevestigd.

Veel zee met ideale condities

De potentie hiervan is enorm omdat er overal ter wereld heel veel zeeoppervlak is dat hiervoor benut kan worden en omdat de windcondities er veelal ideaal zijn. Drijvende windmolenparken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van het Europese en mondiale energiesysteem. Het potentieel hiervan overstijgt dat van de bekende, op de bodem bevestigde, windparken. TNO is ervan overtuigd dat drijvende windparken in kosten en opbrengsten daar mee kunnen concurreren.

Ontwerp en logistiek

Wel zijn hiervoor nog veel technologische drempels te slechten. Op het gebied van ontwerp, en installatie- en onderhoudslogistiek moet er nog veel onderzoek worden gedaan. TNO is actief in de ontwikkeling van gereedschappen voor het ontwerp van drijvende windturbines om ze zo lichter en dus kostenefficiënter te kunnen ontwerpen. Ook vergen drijvende windturbines totaal nieuwe regelingsstrategieën, innovatieve verankering, nieuwe methoden voor installatie en voor onderhoud. Samen met de industrie en kennispartners werken we aan deze oplossingen, bijvoorbeeld in het Europese project MooringSense.

Kansen Nederlandse offshore industrie

Hoewel drijvende windmolenparken voor Nederland minder interessant lijken te zijn als energievoorziening biedt deze ontwikkeling wel grote kansen voor de Nederlandse offshore industrie die wereldwijd actief is. Door drijvende windparken kosteneffectief te ontwerpen heeft ons land in beginsel een veelbelovend exportproduct met kansen voor nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. TNO biedt hierbij ondersteuning met aero-elastische en hydrodynamische kennis, expertise van modelleren en integraal ontwerp van windturbines, drijvende delen en verankering.

Alternatief: verticale as

Binnen de drijvende windmolenparken zijn meer innovaties mogelijk. Bij de klassieke windturbines draaien de bladen net als bij eeuwenoude Hollandse windmolens om een horizontale as. TNO werkt aan een zogeheten verticale-asturbine (VAWT), waarbij de bladen in een cirkel rond een verticale as draaien. Dat concept leent zich uitstekend voor drijvende windparken. Het zwaartepunt van deze turbine ligt namelijk veel lager en dat maakt de drijvende constructie lichter en dus goedkoper. We hebben inmiddels een geoptimaliseerde versie van het ontwerp gemaakt. Vergeleken met de klassieke windturbine heeft deze alleen al een kwart minder staal nodig.

S4VAWT drijvende windturbine
Artist impression van de S4VAWT drijvende windturbine

Laat je verder inspireren

10 resultaten, getoond 1 t/m 5

Switch naar het hybride energiesysteem

Informatietype:
Webinar
17 februari 2023
1 aflevering

Hoe kan ons toekomstig elektriciteitsnet stabiel en betaalbaar blijven? Kijk het webinar van 1 februari 2023 terug en krijg inzicht in de technologische en maatschappelijke oplossingen voor ons toekomstige energiesysteem.

Wind op zee onder druk

Informatietype:
Webinar
31 december 2022
1 aflevering

Offshore windenergie groeit enorm, maar bij die groei komen verschillende uitdagingen kijken. Om de waarde van grote volumes windenergie in het toekomstige energiesysteem te maximaliseren, is het noodzakelijk dat er positieve business cases mogelijk zijn voor ontwikkelaars.

Winstgevendheid offshore wind in 2030 niet vanzelfsprekend

Informatietype:
Nieuws
17 november 2022

Uit een nieuwe TNO-studie blijkt wind op zee niet in alle gevallen winstgevend te zijn. TNO onderzocht aan de hand van scenario’s de commerciële haalbaarheid van windenergie op zee in 2030.

Digitalisering verbetert ontwerp en onderhoud windparken

Informatietype:
Artikel

Voor het ontwerp van windturbines en vervolgens het efficiënt opereren van windparken maakt TNO gebruik van digitalisering.

Windmetingen en validatietechnieken

Informatietype:
Artikel

Voordat een windturbine op de markt komt, moet deze zijn goedgekeurd. TNO is een van de weinige instanties die windturbines mag certificeren.