Informatietype:
Project
Thema:
Beheer en onderhoud windturbines
Unit:
Energy & Materials Transition

Simulatietools

Een snellere energietransitie vraagt om een doelmatige en economische ontwikkeling van windenergie. TNO’s softwarepakket voor de simulatie van offshore windlogistiek biedt een nauwkeurige, veilige en snelle omgeving voor adequate keuzes en optimalisaties van toekomstige of bestaande windparken. Of het nu gaat om het ontwerp, het te gebruiken materieel, het opstellen van begrotingen, het evalueren van contracten of het plannen van werkzaamheden.

Facilitator van de offshore windsector

Met haar activiteiten op het gebied van beheer en onderhoud (O&M) wil TNO ontwikkelaars, eigenaren en assetmanagers van offshore windparken helpen om afgewogen beslissingen te nemen. De bedoeling van deze ondersteuning is om mensen, processen en tools beter op elkaar af te stemmen met een gezamenlijk doel voor ogen. Hierdoor kunnen operationele winsten met miljoenen euro’s stijgen.

Daarom werkt TNO wereldwijd samen met een groot aantal marktleiders in Europa, de VS en Azië om assetmanagementprocessen op maat te ontwikkelen ten behoeve van datagestuurde besluitvorming. In dat kader ontwikkelen, leveren, trainen en integreren wij onze geavanceerde simulatiesoftware.

Software voor logistieksimulatie

De belangrijkste bouwsteen van deze TNO-software is de Unified Wind Farm Simulation Environment (UWiSE), onze simulatiesoftware voor de logistiek van offshore-windparken. In onderstaande afbeelding staat dit softwareprogramma schematisch weergegeven. Alle software is professioneel geprogrammeerd, maakt gebruik van Excel-invoer en ‑uitvoer en kan door licentiehouders op hun eigen computer worden geïnstalleerd.

UWiSE
UWiSE: Het softwarelandschap voor alle levenscyclusfasen van offshore windenergie

Hoe werken de softwaretools?

Met Install kan de gebruiker specifieke campagnes simuleren, zoals de bouw van een windpark of het vervangen van grote onderdelen. Zonder onzekerheid over de faalkansen en met maximale controle over de logistieke processen en in te zetten schepen/materieel en uitrusting. Een van de belangrijkste functionaliteiten van Install is de toegestane flexibiliteit waarmee de gebruiker het transport-, constructie- en installatieproces kan beschrijven. Om hoeveel havens, schepen, materieel en monteurs het ook gaat, en welke weersomstandigheden het ook betreft: Install kan ze zo nauwkeurig simuleren (of niet) als je wilt.

Met de O&M Planner kan de gebruiker simulaties over meerdere jaren uitvoeren om de O&M-kosten, de beschikbaarheid van het windpark en de energieproductie te berekenen, inclusief eventuele onzekerheden die voortvloeien uit de weersinput en inputfaalpercentages. De tool toont de impact van de inzet van het soort en aantal transportmiddelen, zoals schepen en helikopters. Elk met hun eigen afhankelijkheid van weer en personeel op de totale O&M-kosten en het productieverlies als gevolg van stilstand. De O&M Planner wordt momenteel zodanig doorontwikkeld dat deze ook geschikt is voor toekomstige offshore wind use-cases, zoals drijvende windparken, clustering van windparken, resource-sharing en waterstofproductie.

Naarmate offshore windparken groter worden, wordt het optimaal inplannen van dagelijks onderhoud te complex voor de mens. Het gebruik van Despatch ondersteunt planners bij het sneller maken van een planning, voor een beter rendement voor zowel de eigenaar als de exploitant. Met de open werkorders (wat voor werk aan welk windturbineonderdeel, en hoeveel geschatte manuren), de beschikbare middelen (bijv. schepen, monteurs) en de weersverwachting als input, genereert de software de optimale transferplannen (de tijd benodigd voor elke uitgevoerde taak, in combinatie met het schip en de monteurs die voor de taak worden ingezet) op basis van de optimalisatiedoelstelling (bijv. het minimaliseren van energieverlies of het maximaliseren van inkomsten).

Na de simulatie kan elk detail worden nagekeken in de UWiSE Debugger. Deze desktop debugging interface wordt gebruikt om de processen en gebeurtenissen te visualiseren die plaatsvinden tijdens het softwaresimulatieproces.

Ontwerp en simulatie van complexe ontmantelingsprojecten voor offshore wind- en zonne-energieparken met onze nieuwe UWiSE Decommission-software.

  • Nauwkeurige raming van de verdeling van kosten en looptijden
  • Genereren en evalueren van gedetailleerde Gantt-diagrammen
  • Unieke visuele planningstaal voor processen
  • Model voor gehele of gedeeltelijke verwijdering van onderdelen
  • Zoeken van de optimale startdatum voor het project bij een bepaalde streefdatum voor ontmanteling

Meer informatie?

UWiSE is een eenvoudig en gebruiksvriendelijk systeem en kan worden aangepast aan de steeds groeiende en veranderende offshore windindustrie. De tools zijn ook geschikt voor andere maritieme sectoren. Lees meer over UWiSE op de website.

Laat je verder inspireren

22 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO ontwikkelt detectiesysteem ter bescherming kabels en pijpleidingen op zeebodem

Informatietype:
Nieuws
6 juni 2024
TNO heeft met succes een methode ontwikkeld en getest om automatisch maritiem verkeer met donkere vezels te detecteren voor het bewaken en beschermen van kritieke infrastructuur op de zeebodem van de Noordzee.

Onderzoek TNO en HCSS: Europa onder druk door Chinese opmars in wind- en elektrolysetechnologie

Informatietype:
Nieuws
1 mei 2024

Beperk afhankelijkheid Europa van Chinese windenergie en elektrolysers

Informatietype:
Insight
1 mei 2024

Betere betrouwbaarheid windturbinebladen door innovatieve monitoring en digital twin-technologie

Informatietype:
Nieuws
8 april 2024

Consortium onderzoekt positieve zogeffecten drijvende windturbines

Informatietype:
Nieuws
4 december 2023