Windmolenpark op zee in hogere versnelling

Thema:
Windparken op zee

De ontwikkeling van de windmolenparken op het Nederlandse deel van de Noordzee gaat in een hogere versnelling. In het voorjaar van 2022 wees het kabinet 3 nieuwe gebieden aan waar windparken kunnen worden ontwikkeld. De beoogde 11,5 gigawatt in 2030 wordt daarmee vrijwel verdubbeld tot 21 GW. Om deze ambities gestalte te geven onderzoeken en ontwikkelen we innovatieve technologieën en methoden voor nieuwe generaties windturbines en windmolenparken.

De 3 nieuwe gebieden Nederwiek, Lagelander en Doordewind komen verder uit de kust te liggen dan de huidige en eerder aangewezen windparken. De extra capaciteit van 10,7 GW is2 keer zoveel als alle Nederlandse huishoudens samen aan elektriciteit gebruiken.

Hogere opbrengst, lagere kosten

Innovaties hebben het afgelopen decennium de opbrengst van windturbines flink verhoogd. TNO optimaliseert niet alleen het ontwerp van de grote windturbines, maar ook dat van het hele windmolenpark en de locatie op zee. Met door ons ontwikkelde regelstrategieën voor windparken wordt de opbrengst van individuele windturbines opgeofferd om een hogere opbrengst uit het hele windpark te halen. We voeren pilots uit om deze strategie te demonstreren in middelgrote en grote windparken op zee. Deze technologie, Active Wake Control, is door TNO is ontwikkeld en gepatenteerd. Het is ondertussen in licentie gegeven aan producenten van grote windturbines.

Onderhoud optimaliseren

Innovatieve technologie wordt ook toegepast in de installatie, het transport en het beheer en onderhoud van windparken. TNO heeft modellen ontwikkeld waarmee precies kan worden uitgerekend welk onderhoud aan welke turbine wanneer het meest kostenefficiënt is. Onderhoud aan windturbines op zee vormen een kwart van de totale kosten. Hier valt dus veel winst te behalen. De door ons ontwikkelde tool resulteert in een verhoogde toegang tot de turbines en daardoor hogere beschikbaarheid, betere inzetbaarheid van medewerkers, verbeterde productiviteit en lagere kosten.

Windturbines recyclen

Een lang bestaand probleem is het niet of nauwelijks kunnen recyclen van windturbines. In Europa belandt jaarlijks om zo’n 4 miljoen ton composiet bladafval op de vuilnishoop. TNO werkt daarom aan het ontwerp van volledig recyclebare turbinebladen. Zo hebben we met partners een methode ontwikkeld om de vezels uit het turbineblad te halen en te hergebruiken in nieuwe producten. Het voordeel hiervan is dat het nieuwe materiaal weer volledig recyclebaar is. Verder werken we aan een tool om partijen optimaal advies te kunnen geven over het afbreken van windparken om zo meer onderdelen van het windmolenpark te kunnen recyclen.

Windmetingen op de Noordzee

TNO voert meerjarige meteorologische metingen uit op de Noordzee. De uitkomsten hiervan helpen ontwikkelaars hun offshore windparken optimaal te ontwerpen. De metingen gebeuren op 3 offshore platformen met LiDAR meetsystemen op basis van lasers waarmee gegevens tot 200 meter hoogte worden verkregen. Met het KNMI en het Delftse bedrijf Whiffle hebben we een atlas samengesteld met gedetailleerde informatie over wind op de Noordzee. Duidelijkheid over de hoeveelheid wind maakt een nauwkeuriger inschatting van het rendement van een offshore windpark mogelijk.

Laat je verder inspireren

15 resultaten, getoond 1 t/m 5

Nieuw initiatief Europees topcentrum voor windenergie

Informatietype:
Nieuws
22 september 2023

Negen onderzoeksinstituten en universiteiten die lid zijn van het European Energy Research Alliance Joint Programme Wind hebben vorige week een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de oprichting van een Europees topcentrum (EuCoE) voor windenergie.

Windturbine-inspecties met autonome drones en digital twin modelling

Informatietype:
Nieuws
12 september 2023

Inspecties van windturbinebladen kunnen sneller, goedkoper en veiliger. TNO en SpectX hebben het komende jaar hun expertises gebundeld in het IBIS-project (Increased Blade Inspection Safety).

Nieuw meetstation op Noordzee voor uitbreiding offshore windparken

Informatietype:
Insight
4 april 2023

De forse uitbreiding van de capaciteit aan wind op zee van 4,5 gigawatt in 2023 naar maar liefst 21 GW in 2030 vergt actie op veel fronten. TNO draagt hier onder meer aan bij door het nauwkeurig in kaart brengen van de windsnelheden boven de Noordzee.

Nieuwe ontwikkeling in recycling windturbinebladen

Informatietype:
Nieuws
6 maart 2023

Een nieuw gestart project wil een commercieel levensvatbare en schaalbare oplossing vinden voor het dreigende overschot aan afgedankte windturbinebladen. Het EoLO-HUBs (End of Life through Open HUBs) project zal 4 jaar duren.

Switch naar het hybride energiesysteem

Informatietype:
Webinar
17 februari 2023
1 aflevering

Hoe kan ons toekomstig elektriciteitsnet stabiel en betaalbaar blijven? Kijk het webinar van 1 februari 2023 terug en krijg inzicht in de technologische en maatschappelijke oplossingen voor ons toekomstige energiesysteem.