Informatietype:
Project
Thema:
Ontwerp en exploitatie windparken op zee
Unit:
Energy & Materials Transition

Betere prestaties windparken door Wind Farm Control

In een windmolenpark beïnvloeden windturbines elkaar door zogenaamde zog-turbulentie. Een zog is wind die is veranderd nadat deze door een windturbine is gestroomd. Omdat een windturbine energie onttrekt uit de wind, neemt de windsnelheid af en de intensiteit van de turbulentie toe. Dit verlaagt de energieproductie van de windturbines die achterin het park liggen en vergroot hun structurele belasting, en dus de slijtage.

Betere prestaties met active wake control

Toch is het nog steeds gebruikelijk om windturbines afzonderlijk in te zetten. Daarom hebben we een methode ontwikkeld, Active Wake Control (zog-beheersing), waarmee de afzonderlijke windturbines binnen een windpark op een gecoördineerde manier worden bediend. Het verhoogt de jaarlijkse energieproductie, verlengt de levensduur van de turbine en verlaagt de kostprijs van windenergie. Onlangs heeft TNO een methode ontwikkeld om de opbrengst van windparkbesturing te valideren. Dit is gedaan in een pilot campagne voor een windpark op zee.

Meer weten over Active Wake Control?

Lees het rapport 'Active Wake Controle Validation Methodology' (Engels)

Hoe active wake control ontstaat

Active Wake Control kan op twee manieren worden bereikt. Door de windturbines voorin het windpark op een lager vermogen te moduleren om zo de windsnelheid in hun zog te verhogen, de zogenaamde inductiecontrole. Of door de rotoren scheef op de windrichting te zetten om zo het zog langs benedenwindse windturbines te sturen, dit noemen we zog-sturing.

Zog-sturing in het windpark

Zog-sturing is meestal gunstiger dan inductiecontrole, maar heeft ook een grotere invloed op de turbinebelasting. Daarom hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van Active Wake Control op zowel de jaarlijkse energieproductie als structurele belastingen. De resultaten zijn positief: de vermoeiingsbelasting neemt af onder zog-sturing, terwijl tegelijkertijd de toename van de jaarlijkse energieproductie op 1% wordt geschat.

Valideren op grote schaal

In testvelden heeft de steeds volwassener geworden technologie zich inmiddels bewezen. Een volgende stap is om Active Wake Control te valideren in echte commerciële windparken op zee. TNO heeft een validatiemethode ontwikkeld die alleen gebruik maakt van het ‘Supervisory Control and Data Acquisition’ (SCADA) systeem, dat algemeen beschikbaar is voor commerciële windparken. De metingen van windturbinesensoren wordt gebruikt om de impact op de jaarlijkse energieproductie te kwantificeren. Dit kan op turbineniveau worden onderzocht. De validatiemethode is ontwikkeld om op elk windpark te kunnen worden toegepast.

Wake model farmflow

Voor de nauwkeurige berekening van de zogeffecten in grote offshore windparken heeft TNO de geavanceerde software FarmFlow ontwikkeld: een 3D ‘geparaboliseerde Navier-Stokes’ code die zeer nauwkeurige resultaten oplevert in een acceptabele rekentijd. In verschillende benchmarkstudies in het verleden is gebleken dat FarmFlow vaak de hoogste nauwkeurigheid biedt voor grote offshore windparken in vergelijking met andere zogmodellen.

Het model is gevalideerd aan de hand van windtunnelmetingen en grootschalige windparken. Door recente modelverbeteringen komen de FarmFlow-voorspellingen nog dichter in de buurt van de werkelijke metingen.

Meer weten over Wake Model Farmflow?

Lees het rapport 'Farmflow: extensivly validated and dedicated model for wind farm control' (Engels)

FarmFlow simulatie van 4 grote windparken bij Borsele

FarmFlow simulatie van 4 grote windparken bij Borsele

Laat je verder inspireren

11 resultaten, getoond 1 t/m 5

Wind op zee onder druk

Informatietype:
Webinar
31 december 2022
1 aflevering

Offshore windenergie groeit enorm, maar bij die groei komen verschillende uitdagingen kijken. Om de waarde van grote volumes windenergie in het toekomstige energiesysteem te maximaliseren, is het noodzakelijk dat er positieve business cases mogelijk zijn voor ontwikkelaars.

Winstgevendheid offshore wind in 2030 niet vanzelfsprekend

Informatietype:
Nieuws
17 november 2022

Uit een nieuwe TNO-studie blijkt wind op zee niet in alle gevallen winstgevend te zijn. TNO onderzocht aan de hand van scenario’s de commerciële haalbaarheid van windenergie op zee in 2030.

Switch naar het hybride energiesysteem

Informatietype:
Evenement

Hoe kan ons toekomstig elektriciteitsnet stabiel en betaalbaar blijven? Meld je aan voor het webinar en krijg inzicht in de technologische en maatschappelijke oplossingen voor ons toekomstige energiesysteem.

Startdatum:
Locatie:
Webinar

Webinar: Wind op zee onder druk

Informatietype:
Evenement

Offshore windenergie groeit enorm, maar bij die groei komen verschillende uitdagingen kijken. Om de waarde van grote volumes windenergie in het toekomstige energiesysteem te maximaliseren, is het noodzakelijk dat er positieve business cases mogelijk zijn voor ontwikkelaars.

Startdatum:
Locatie:
Webinar

TNO-innovatie biedt afgedankte windturbinebladen circulaire toekomst

Informatietype:
Insight
17 oktober 2022

Windenergie zit in een stroomversnelling. TNO is vergevorderd met een veelbelovende oplossing voor het recyclen van afgedankte windturbinebladen.

Beeld: Brightlands Materials Center