Integratie zonne-energie en veiligheid

Thema:
Zonne-energie en veiligheid

De oppervlakte die we in Nederland kunnen benutten om zonne-energie op te wekken is groot en groeiende. We ontwikkelen zonne-energieconcepten voor optimale integratie op gebouwen, in infrastructuur, op water, in combinatie met landbouw en op voertuigen. Nieuwe producten en toepassingen brengen ook nieuwe uitdagingen rond veiligheid met zich mee.

Zonnepanelen op en langs de weg

Na de eerste successen van SolaRoad, fietspaden met zonnecellen, doen we nu samen met partners praktijkproeven op provinciale wegen waarover zwaar verkeer rijdt. Het opwekken van energie in de weg moet betrouwbaar en economisch lonend zijn, maar mag de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen. Ons wegennet telt zo’n 140.000 kilometer, waarvan een aanzienlijk deel met deze technologie is uit te rusten. Een derde daarvan kan al voldoende energie produceren om 9 miljoen elektrische auto’s te voeden.

Zonnepanelen op geluidsschermen

Daarnaast werken we met partners aan verschillende uitvoeringsvormen van zonne-geluidsschermen. Een mooi voorbeeld is een technologie om in het geluidsscherm tweezijdige zonnepanelen te verwerken. Hiermee zijn in potentie vele honderden kilometers uit te rusten. Door de zogeheten bifaciale panelen is plaatsing op het zuiden niet langer noodzakelijk, omdat ze in elke richting zon oogsten. Dezelfde toepassing testen we nu voor gebruik in geluidsschermen langs het spoor. Daar is in potentie zo’n 700 kilometer beschikbaar.

Foto van een geluidsscherm langs de snelweg in Uden met zonnecellen aan beide kanten
Zonne-geluidsscherm bij Uden

Zonnepanelen op dijken

Samen met partners doen we onderzoek naar de mogelijkheden van zonnepanelen op dijken. Wat doet het met de veiligheid van de dijk? Passen ze wel in het landschap? Weegt de energieopbrengst op tegen mogelijke nadelen?

Zonne-energie op gebouwen

Veel grote platte daken kunnen de huidige standaardtechnologie niet dragen. Nederland heeft bijvoorbeeld meer dan 2000 distributiecentra met grote daken en tal van bedrijfshallen en gebouwen in de agrarische sector. In totaal gaat het om meer dan 100 vierkante kilometer dakoppervlak dat plaats heeft voor minstens 10 gigawattpiek (GWp) pv. Om dat potentieel zoveel mogelijk te benutten onderzoeken we samen met bedrijven welke lichtgewicht materialen en constructies we kunnen toepassen. Bijvoorbeeld met een nieuw type zonnepanelen op basis van kunststof. Het benutten van al deze daken levert een schat aan zonne-energie in Nederland op, zonder dat het op esthetische bezwaren stuit.

Zonnepanelen op gevels

Tegen de gevel van het hoofdkantoor van bouwonderneming BAM in Bunnik zijn in de zomer van 2020 zonnepanelen geplaatst die in vorm, kleur en patroon mooi aansluiten op het uiterlijk van het gebouw. Zulke nieuwe pv-modules met een kleur of patroon vormen een alternatief voor de traditionele, die praktisch alleen in één donkere kleur en vast formaat verkrijgbaar zijn. Dit biedt architecten de mogelijkheid zonder enige esthetische beperking gebouwen te ontwerpen die zonne-energie kunnen oogsten. In de toekomst zullen ook ramen zonne-energie kunnen opwekken.

Foto van een muur die voor een deel is bedekt met zonnepanelen met een motief.
Test zonnepanelen met motief op een gevel

Podcast: innovaties zonne-energie

In deze aflevering van BNR Eyeopeners bespreken we de nieuwste innovaties met zonnepanelen. Van gekleurde panelen op je gevel, tot drijvende panelen op zee. Hoeveel energie kun je dan opwekken en hoe maken we zonnepanelen nog efficiënter?

Maatschappelijke kosten omlaag

Zonne-energie opwekken op daken en gevels heeft als grootste voordeel dat de energie wordt opgewekt waar het ook wordt gebruikt. Extra kabels en andere infrastructuur voor transport van elektriciteit zijn niet meer nodig. Dat levert de maatschappij meer duurzame energie op én substantieel minder kosten.

Veilig gebruik van zonne-energie

We zetten onze expertise en ervaring in om samen met partners de veiligheidsrisico’s (pdf) van de huidige systemen en toekomstige producten zo klein mogelijk te maken.

We hebben onze onderzoeksfaciliteiten uitgebreid. Denk aan extra apparatuur en testopstellingen in het laboratorium. En aan mobiele apparatuur voor metingen in het veld. Mogelijke partners in dit onderzoek zijn partijen als:

  • fabrikanten en leveranciers
  • bouwbedrijven
  • installateurs
  • projectontwikkelaars
  • eigenaren van gebouwen
  • verzekeraars
  • gemeenten en rijksoverheid

Risicofactoren onderzoeken

Al deze partijen hebben behoefte aan kennis over veilig gebruik van zonne-energie en over factoren die een rol spelen in het ontstaan van branden in zonnesystemen. Fabrikanten willen weten volgens welke eisen zij de veiligheid van hun zonnemodules maximaliseren. Voor zon op water en zon in infrastructuur ontbreekt het nog aan duidelijke richtlijnen voor veilige installaties. Wij bouwen kennis op op deze gebieden. Dit om te voorkomen dat veiligheid een belemmerende factor is voor het behalen van onze klimaatdoelstellingen.

Uitbreiding onderzoeksinfrastructuur

We hebben geïnvesteerd in het uitbreiden van de onderzoeksinfrastructuur voor de brandveiligheid van zonnepanelen en -systemen. We doen met uiteenlopende partijen onderzoek naar bestaande systemen. Met hen ontwikkelen we ook nieuwe producten. Denk aan oplossingen om het risico op vlambogen, een belangrijke oorzaak van branden door zonnesystemen, te minimaliseren of nieuwe technologie die hotspots door schaduw voorkomt.

We werken samen met fabrikanten om ontwerprisico’s uit de weg te ruimen. In ons lab doen we onder meer uitgebreide elektrotechnische testen, temperatuurmetingen en testen voor vlamboogdetectiesystemen. Dan gaat het over het beproeven van het product zelf. Maar ook over de interactie met andere materialen, zoals integratie in bouwelementen. Hiermee ontwikkelen we kennis die ook de overheid kan gebruiken, bijvoorbeeld voor regelgeving.

Expertises combineren

Voor verschillende partijen leveren we expertise over de zonnemodules en -systemen in relatie tot vermogenselektronica. We hebben geavanceerde testfaciliteiten voor het meten, analyseren en karakteriseren van deze modules. Voor de integratie van zonne-energie in de gebouwde omgeving en infrastructuur werken we in teams waarin we kennis over onder meer energie, elektronica en constructies combineren.

Infraroodopname van een deel van een zonnepaneel, een hotspot van 149°C.
Infraroodopname van een deel van een zonnepaneel, een hotspot van 149°C.

Laat je verder inspireren

14 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO-blik op 2030: elk oppervlak benutten voor opwekken zonne-energie

Informatietype:
Insight
15 augustus 2023

Om op grote schaal groene energie op te wekken, moeten we slim omgaan met de schaarse ruimte in ons land. We maken het binnen 10 jaar mogelijk elk geschikt oppervlak te benutten voor het opwekken van hernieuwbare elektriciteit. Benieuwd hoe we dit doen?

Creatief zonnepanelensysteem als klimop tegen gevel High Tech Campus Eindhoven

Informatietype:
Nieuws
26 april 2023

Kunnen we straks van onze huizen en bedrijfspanden één groot zonnepaneel maken? Het komt dichterbij dankzij een bijzondere samenwerking tussen TNO, INBO Architecten, Van der Leegte Werkt, Flexipol Composites en High Tech Campus Eindhoven.

Verharde dijken kansrijk voor toepassing van zonnepanelen

Informatietype:
Nieuws
22 februari 2023

Uit een onderzoek naar de mogelijkheden om dijken te voorzien van zonnepanelen blijkt dat zonnepanelen geplaatst op een dijkverharding, het meest geschikt zijn en zonder veel aanvullend onderzoek kunnen worden toegepast.

Europa onderzoekt potentieel voertuigen op zonne-energie

Informatietype:
Nieuws
14 februari 2023

Een internationaal publiek-privaat consortium gaat onderzoeken in hoeverre voertuigen op zonne-energie bijdragen aan de transitie naar volledig elektrische mobiliteit in de EU.

Gunstige businesscase voor zonnewarmte in woning

Informatietype:
Insight
22 november 2022

Zonnewarmte kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van de warmtevoorziening. Fotovoltaïsch-thermische (pvt) systemen op het dak kunnen samen met een warmtepomp woningen van warmte en warm water voorzien. Aardgas is dan overbodig en de CO2-uitstoot neemt af. Mogelijkheden genoeg, maar hoe zit het met de kosten-batenanalyse?