Naar een circulaire economie met circulaire waardecreatie

Thema:
Circulaire waardecreatie

Met circulaire waardecreatie geven we duiding en richting aan de implementatie van een meer circulaire economie. We kwantificeren en modelleren de impact van circulaire en duurzame technologieën, strategieën en beleid. Daarbij richten we ons op impactanalyses, waardecreatie, verbinding met circulaire hubs en versnelling van de transitie naar een circulaire economie.

Sectoren en stakeholders

We richten ons op 3 sectoren met hun respectievelijke transitieagenda's:

Belangrijke maatschappelijke stakeholders zijn (inter)nationale en lokale overheden en autoriteiten. Zij zijn vaak ook 'launching customer'. Dat wil zeggen, de klant die cruciaal is bij een succesvolle marktintroductie. We adviseren beleidsmakers en beleidsuitvoerder en ondersteunen implementatie en adoptie door de industrie.

Programmalijnen

Onze inhoudelijke programmalijnen zijn:

Impact assessment

Met technische, sociale en economische expertise helpen we overheden en bedrijven op weg naar verdere verduurzaming. We hebben een integrale blik op mogelijke scenario’s en directe lijnen met de meest uiteenlopende expertisegebieden die TNO rijk is. Daarmee vinden we op elke vraag het passende antwoord. Of het nu gaat om een dilemma rond beleid, of een technologische uitdaging.

De 4 R-en van circulaire economie

Circulaire economie is nog onvoldoende verankerd in bestaande analyses om milieu-impact in te schatten. Een voorbeeld is de levenscyclusanalyse (LCA). Om de impact te meten, ontwikkelen we daar criteria voor. We moeten ze toepasbaar maken op de 4 R-en: reduce (terugbrengen), recycle, reuse (hergebruiken) en remanufacture (herontwerpen). Op die manier maken we het mogelijk om variabelen zoals CO2-uitstoot te berekenen. En maken we de gevolgen van keuzes voor de toekomst inzichtelijk.

Oog op de toekomst

Met impact assessment focussen we ook op de toekomst. Hoe kunnen we bijvoorbeeld voor 2030 of 2050 de milieu-impact voorspellen van technologieën en innovaties, die ook nog eens in beweging zijn? Werkt de industrie bijvoorbeeld aan duurzaam beton? Dan moeten we doorrekenen wat het effect is van recycling en welke recyclemethoden in de veranderende wereld in de toekomst bestaan. We combineren diepgaande kennis over levenscyclusanalyses met domeinspecifieke kennis over bouw & infrastructuur, maakindustrie en consumptiegoederen. In de analyses nemen we elk aspect van de circulaire economie mee.

Ontwikkelen van circulaire ecosystemen

Het is van cruciaal belang dat we (overheden, kennisinstellingen en bedrijven) adequaat inspelen op maatschappelijke trends en vorm geven aan onze toekomst. Het vraagt om een benadering waarin innovatie en samenwerking centraal staan. Hoe ontwikkel je die innovatie? Wij hebben veel ervaring in het orkestreren van publiek-private samenwerkingen. Samen zoeken we naar oplossingen voor uitdagingen op het vlak van duurzaamheid en circulaire economie.

Businessmodel grondstofscanner

Ons doel is innovaties realiseren die een positieve bijdrage leveren aan onze samenleving en de uitdagingen waar we voor staan. Een vorm van innovatie waar wij ons op richten, is de creatie van nieuwe businessmodellen. Zo ontwikkelden we de grondstoffenscanner. Deze scanner laat bedrijven zien in hoeverre afhankelijkheid van grondstoffen een risico voor ze vormt.

Laat je verder inspireren

10 resultaten, getoond 1 t/m 5

Ondersteuning beleidsvorming circulaire economie overheden

Informatietype:
Artikel
Overheden willen hun ecologische voetafdruk verkleinen. Met ons onderzoek ondersteunen we de beleidsvorming voor een circulaire economie. Ontdek meer.

Circulaire bouw en infrastructuur

Informatietype:
Artikel
Hoe vervangen we binnen een paar jaar 10 tot 20% van de toegepaste bouwmaterialen door circulaire bouwmaterialen? Met onze innovaties voor circulaire bouw.

Lancering HotSpotScan (HSS) voor emissies

Informatietype:
Nieuws
28 maart 2022

Het berekenen van de uitstoot van gevaarlijke stoffen en de blootstelling daaraan met betrekking tot de levenscyclus van een product is soms tijdrovend en gecompliceerd. Met de HotSpotScan wordt dit veel eenvoudiger.

Circulaire economie: zo bepaal je ook de sociale impact van een product

Informatietype:
Insight
10 maart 2022
Bij circulaire economie kunnen we goed in kaart brengen welke milieueffecten een product heeft. Het is tijd om ook de sociale impact te bepalen.

Productpaspoort: Basisvoorwaarde voor een duurzame economie

Informatietype:
Insight
2 maart 2022
Een productpaspoort wordt de volgende stap naar een circulaire economie. Het biedt bedrijven veel voordelen. Ontdek er meer over.