Informatietype:
Project
Thema:
Aardobservatie
Unit:
High Tech Industry

Clear Air consortium versterkt klimaatactie en economie

Status project

2021 - heden

In samenwerking met

KNMI, TU Delft en SRON

TNO bundelt de krachten met drie andere klimaatexperts om de strijd tegen klimaatverandering te versnellen.

Elk jaar overlijden meer dan vier miljoen mensen vroegtijdig aan de gevolgen van luchtvervuiling. Meer dan 90% van de wereldbevolking leeft in gebieden waar de luchtkwaliteit onder WHO-standaarden ligt. En in Nederland, net als in andere Europese landen, veroorzaakt stikstofuitstoot economische uitdagingen en verlies van biodiversiteit in de natuur.

In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken om de schadelijke impact van broeikasgassen op het milieu te verminderen. Meer dan 200 landen hebben het akkoord al ondertekend. Maar uitstootreductie wordt bemoeilijkt door het gebrek aan beschikbare, nauwkeurige metingen, omdat veel relevante data op schattingen is gebaseerd. Het nieuwe Clear Air consortium wil daar verandering in brengen, naast andere doelstellingen.

Anton Leemhuis

‘Met Clear Air willen we een echte omslag teweegbrengen met de kracht van satellietdata.’

Anton Leemhuis

Senior Business Developer

Data die impact heeft

Het terugdringen van uitstoot begint met data die – zo precies mogelijk – de bron en verspreiding van gas in de atmosfeer in kaart brengt. Satellietinstrumenten en data kunnen daarbij een cruciale rol spelen. Daarom is TNO de samenwerking met het KNMI, SRON en de Technische Universiteit Delft aangegaan, om emissie en atmosferische compositie via satelliettechnologie te meten. Clear Air benut de expertise van elke partner om wereldwijd consistente, nauwkeurige en vergelijkbare waarnemingen te doen van schadelijke gassen en hun verspreiding in de atmosfeer.

‘Satellietwaarneming zorgt voor wereldwijde, consistente en vergelijkbare metingen van de atmosfeer’, zegt Anton Leemhuis, verantwoordelijk voor de aardobservatie bij TNO. ‘Dit ondersteunt de wetenschap en helpt de vorming en verificatie van het beleid waarmee we klimaatverandering, luchtvervuiling en stikstofuitstoot bestrijden. Met Clear Air willen we een echte omslag teweegbrengen met de kracht van satellietdata.’

Nederland in een leidende rol

Clear Air is niet alleen bedoeld om verduurzaming te versnellen. Het consortium verstevigt ook de leidende positie van de Nederlandse klimaatwetenschap en schone lucht-initatieven. Lees het visiedocument hier.

Versnellen door kennis te delen

Clear Air benut de uitgebreide expertise van de groep, onder andere in het meten van uitstoot, ontwikkelen van modellen voor atmosferische compositie, verwerken van satellietgegevens en produceren van innovatieve datatoepassingen. Met behulp van deze expertise is het consortium van plan om stakeholders in de wetenschap, politiek en industrie van toepasbare informatie te voorzien.

Onafhankelijke, onomstotelijke verificatie van uitstoot met behulp van satellietdata geeft extra slagkracht aan de Parijsakkoorden. Door bronnen van uitstoot te detecteren en identificeren – van natuurlijke emissie tot lekkende pijpleidingen – wordt het speelveld gelijkgemaakt: elke reductie is belangrijk. Overheden én industrie zullen de data gebruiken om klimaatverandering te beperken, biodiversiteit te beschermen en de luchtkwaliteit te verbeteren.

Meer weten over Clear Air

Bekijk de website van Clear Air voor meer informatie.

De Nederlandse positie versterken

Bovendien draagt het consortium bij aan de leidende rol die Nederland speelt in de klimaatwetenschap en initiatieven voor schone lucht. ‘Nederland heeft al een prominente kennispositie op het gebied van aardobservatie van de atmosfeer’, zegt Anton. ‘Nederland heeft TROPOMI ontwikkeld, een satellietinstrument dat dagelijks wordt gebruikt om overal ter wereld luchtvervuiling (stikstofdioxide) en het broeikasgas methaan te meten. Met Clear Air zetten we opnieuw een belangrijke stap, als land en als wetenschappelijke gemeenschap.’

Daarnaast gaat Clear Air samenwerken met Nederlandse bedrijven die steeds actiever werken aan commercieel beschikbare satellietdata, zoals data-serviceproviders en fabrikanten van satellieten of instrumenten. Op die manier functioneert de inspanning van Clean Air ook als groene impuls voor duurzame economische groei in Nederland.

Clear Air consortium versterkt klimaatactie én economie

Laat je verder inspireren

26 resultaten, getoond 1 t/m 5

Satellietinstrument OMI voor 100.000ste keer om de aarde

Informatietype:
Nieuws
4 mei 2023

Deze week bereikt het Ozone Monitoring Instrument (OMI) een mijlpaal: 100.000 rondjes om de aarde. Dit is extra speciaal omdat het meetinstrument oorspronkelijk ontworpen is voor een missie van 6 jaar na de lancering in 2004. Inmiddels meet OMI al meer dan 18 jaar de uitstoot in de atmosfeer en het gat in ozonlaag, wat veel bruikbare data heeft opgeleverd. Daarmee kon TNO bijvoorbeeld effecten van strenger luchtkwaliteit beleid in Europese landen meten.

Jan Nijenhuis benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Informatietype:
Nieuws
26 april 2023

Jan Nijenhuis is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De Koninklijke onderscheiding is voor zijn baanbrekende onderzoekswerk op het gebied van optomechtronica. De TNO’er ontving de orde vandaag uit handen van Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft.

Noorse satelliet met SmallCAT-lasercommunicatiesysteem aan boord succesvol gelanceerd

Informatietype:
Nieuws
15 april 2023

De Noorse NorSat Technology Demonstrator (NorSat-TD) is met succes gelanceerd door SpaceX vanaf de Vandenberg Space Force Base in Californië. NorSat-TD wordt beheerd door het Noorse Ruimteagentschap (NOSA) en zal technologie demonstreren voor satellietcontrole, tracking, navigatie, communicatie en maritieme verkeersbewaking.  Aan boord van het ruimtevaartuig bevinden zich verschillende nuttige ladingen, waaronder het SmallCAT (Small Communication Active Terminal) lasercommunicatiesysteem. SmallCAT is ontwikkeld in een consortium onder leiding van TNO en gebruikt directe lasercommunicatie om de datatransmissiecapaciteit van kleine satellieten te vergroten. In de komende maanden volgt een demonstratie als SmallCAT in zijn baan om de aarde verbinding gaat maken met het optische grondstation op een TNO-locatie in Den Haag.

Nederlands consortium onder leiding van TNO ontwikkelt HemiCAT-lasercommunicatieterminal

Informatietype:
Nieuws
22 maart 2023

TNO gaat samen met een consortium van Nederlandse partners beginnen met de ontwikkeling van een lasercommunicatieterminal. Deze hoogefficiënte, kleine demonstrator, genaamd HemiCAT, zal de datatransmissiecapaciteit van kleine satellieten vergroten door met de aarde te communiceren via laser.

FSO Instruments brengt lasersatellietcommunicatie naar de markt

Informatietype:
Nieuws
14 maart 2023

De Nederlandse technologie-ontwikkelaars en -producenten Demcon en VDL Groep bundelen hun activiteiten voor lasersatellietcommunicatie in FSO Instruments. Met de oprichting van dit eerste technologiebedrijf in Nederland voor lasersatellietcommunicatie wordt voortgebouwd op baanbrekende technologie die TNO heeft ontwikkeld in samenwerking met bedrijven, waaronder Demcon en VDL.