Financiering van de energietransitie versnellen en opschalen

Thema:
Transitie naar een duurzaam energiesysteem

Om de wereldwijde doelstellingen op het gebied van klimaatmitigatie en adaptatie van het Klimaatakkoord van Parijs te behalen moet de financiering van de energietransitie versneld en opgeschaald worden. Wereldwijd moeten er de komende decennia biljoenen dollars geïnvesteerd worden in, onder meer, duurzame energie-infrastructuur. Daarvoor is onderzoek en inzicht nodig om de juiste en efficiënte keuzes te maken en beslissingen te nemen over investeringen in energie-infrastructuur.

Onderzoeken en rapporten naar financiering energietransitie

TNO onderzoekt hoe investeringen in de Nederlandse energietransitie kunnen worden versneld en opgeschaald.

Desinvestering uit fossiele brandstoffen: versnelt het de energietransitie?

Het bewijs van directe impact van desinvestering in fossiele brandstoffen in relatie tot de vermindering van CO2-uitstoot is beperkt. De desinvestering heeft bijgedragen tot een grotere bewustwording van de noodzaak van klimaatactie en meer steun voor klimaatbeleid.

Groot denken: de investeringskloof voor energie-efficiëntie in de EU verkleinen

Standaardisatie en aggregatie zijn voorwaarden om de securitisatie van energie-efficiëntie-activa mogelijk te maken en zo kapitaal van institutionele investeerders aan te trekken om de investeringskloof voor energie-efficiëntie in Europa te overbruggen.

De financiële behoeften en voordelen van coöperatieve stadsverwarming

Stadsverwarmingscoöperaties kunnen helpen om enkele financiële en sociale uitdagingen van de warmtetransitie te overwinnen. Nederlandse kleinschalige coöperaties hebben echter moeite met toegang tot en kosten van kapitaal, omdat financiers coöperatieve systemen vaak zien als een investering met een hoog risico.

Financiering van de energietransitie in Nederland: de belangrijke rol van institutionele investeerders

In deze studie is gekeken en geeft 6 observaties naar de mogelijke rol van institutionele investeerders die over voldoende kapitaal beschikken om een succesvolle energietransitie in gang te zetten.

Laat je verder inspireren

24 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO-onderzoek: energiehulpen met lokale inbedding het meest effectief

Informatietype:
Nieuws
28 juni 2024
Veel gemeenten ondersteunen hun bewoners die te maken hebben met energiearmoede door de inzet van energiecoaches, energiefixers en energieadviseurs.

Praktijkcase: de locatie bepalen voor een noodzakelijk hoogspanningsstation

Informatietype:
Insight
20 juni 2024

Alternatieven voor PFAS in elektrolysers en brandstofcellen

Informatietype:
Insight
17 mei 2024

SWITCH adresseert de energievraagstukken van de toekomst

Informatietype:
Insight
13 mei 2024

Groep huishoudens met brandstofauto kwetsbaar in transitie naar duurzame mobiliteit

Informatietype:
Nieuws
13 februari 2024