Financiering van de energietransitie versnellen en opschalen

Thema:
Transitie naar een duurzaam energiesysteem

Om de wereldwijde doelstellingen op het gebied van klimaatmitigatie en adaptatie van het Klimaatakkoord van Parijs te behalen moet de financiering van de energietransitie versneld en opgeschaald worden. Wereldwijd moeten er de komende decennia biljoenen dollars geïnvesteerd worden in, onder meer, duurzame energie-infrastructuur. Daarvoor is onderzoek en inzicht nodig om de juiste en efficiënte keuzes te maken en beslissingen te nemen over investeringen in energie-infrastructuur.

Onderzoeken en rapporten naar financiering energietransitie

TNO onderzoekt hoe investeringen in de Nederlandse energietransitie kunnen worden versneld en opgeschaald.

Desinvestering uit fossiele brandstoffen: versnelt het de energietransitie?

Het bewijs van directe impact van desinvestering in fossiele brandstoffen in relatie tot de vermindering van CO2-uitstoot is beperkt. De desinvestering heeft bijgedragen tot een grotere bewustwording van de noodzaak van klimaatactie en meer steun voor klimaatbeleid.

Groot denken: de investeringskloof voor energie-efficiëntie in de EU verkleinen

Standaardisatie en aggregatie zijn voorwaarden om de securitisatie van energie-efficiëntie-activa mogelijk te maken en zo kapitaal van institutionele investeerders aan te trekken om de investeringskloof voor energie-efficiëntie in Europa te overbruggen.

De financiële behoeften en voordelen van coöperatieve stadsverwarming

Stadsverwarmingscoöperaties kunnen helpen om enkele financiële en sociale uitdagingen van de warmtetransitie te overwinnen. Nederlandse kleinschalige coöperaties hebben echter moeite met toegang tot en kosten van kapitaal, omdat financiers coöperatieve systemen vaak zien als een investering met een hoog risico.

Financiering van de energietransitie in Nederland: de belangrijke rol van institutionele investeerders

In deze studie is gekeken en geeft 6 observaties naar de mogelijke rol van institutionele investeerders die over voldoende kapitaal beschikken om een succesvolle energietransitie in gang te zetten.

Laat je verder inspireren

21 resultaten, getoond 1 t/m 5

Groep huishoudens met brandstofauto kwetsbaar in transitie naar duurzame mobiliteit

Informatietype:
Nieuws
13 februari 2024
Tussen de 113 en 270 duizend huishoudens in Nederland hebben een laag inkomen en hoge brandstofkosten. De meeste daarvan bevinden zich in middelgrote steden.

De mens als succesfactor voor de energietransitie

Informatietype:
Webinar
31 januari 2024
1 aflevering

Innovatietrends in verduurzaming gebouwde omgeving

Informatietype:
Insight
16 mei 2023

Energietransitie groeiende samenwerking overheid en industrie

Informatietype:
Insight
4 juli 2022

Onafhankelijk van Russisch gas? Een overzicht van opties | TNO

Informatietype:
Nieuws
3 juni 2022