Financiering van de energietransitie versnellen en opschalen

Thema:
Transitie naar een duurzaam energiesysteem

Om de wereldwijde doelstellingen op het gebied van klimaatmitigatie en adaptatie van het Klimaatakkoord van Parijs te behalen moet de financiering van de energietransitie versneld en opgeschaald worden. Wereldwijd moeten er de komende decennia biljoenen dollars geïnvesteerd worden in, onder meer, duurzame energie-infrastructuur. Daarvoor is onderzoek en inzicht nodig om de juiste en efficiënte keuzes te maken en beslissingen te nemen over investeringen in energie-infrastructuur.

Onderzoeken en rapporten naar financiering energietransitie

TNO onderzoekt hoe investeringen in de Nederlandse energietransitie kunnen worden versneld en opgeschaald.

Desinvestering uit fossiele brandstoffen: versnelt het de energietransitie?

Het bewijs van directe impact van desinvestering in fossiele brandstoffen in relatie tot de vermindering van CO2-uitstoot is beperkt. De desinvestering heeft bijgedragen tot een grotere bewustwording van de noodzaak van klimaatactie en meer steun voor klimaatbeleid.

Groot denken: de investeringskloof voor energie-efficiëntie in de EU verkleinen

Standaardisatie en aggregatie zijn voorwaarden om de securitisatie van energie-efficiëntie-activa mogelijk te maken en zo kapitaal van institutionele investeerders aan te trekken om de investeringskloof voor energie-efficiëntie in Europa te overbruggen.

De financiële behoeften en voordelen van coöperatieve stadsverwarming

Stadsverwarmingscoöperaties kunnen helpen om enkele financiële en sociale uitdagingen van de warmtetransitie te overwinnen. Nederlandse kleinschalige coöperaties hebben echter moeite met toegang tot en kosten van kapitaal, omdat financiers coöperatieve systemen vaak zien als een investering met een hoog risico.

Financiering van de energietransitie in Nederland: de belangrijke rol van institutionele investeerders

In deze studie is gekeken en geeft 6 observaties naar de mogelijke rol van institutionele investeerders die over voldoende kapitaal beschikken om een succesvolle energietransitie in gang te zetten.

Laat je verder inspireren

19 resultaten, getoond 1 t/m 5

Innovatietrends in verduurzaming gebouwde omgeving

Informatietype:
Insight
16 mei 2023

Hoe staat het met de ontwikkelingen in de energietransitie ten aanzien van verduurzaming in de gebouwde omgeving? Waar staat Nederland ten aanzien van de ambities in het Klimaatakkoord?

Energietransitie groeiende samenwerking overheid en industrie

Informatietype:
Insight
4 juli 2022

De industrie moet veel sneller verduurzamen. Weliswaar is deze sector er tussen 1990 en 2020 in geslaagd de uitstoot van CO2 ten minste met 25% te verminderen, maar in absolute getallen gaat het nog steeds om tientallen megatonnen per jaar. In het Klimaatakkoord hebben overheid en bedrijfsleven afspraken gemaakt de emissies verder te reduceren. Als innovatie- en kennis partner ondersteunt TNO ministeries, provincies, gemeenten en regio’s effectief beleid te voeren. Ook brengen we publieke en private partijen bij elkaar om de versnelling te realiseren. Daarvoor ontwikkelt TNO Green Prints:
een blauwdruk met oplossingen voor het vergroenen van de industrie.

Onafhankelijk van Russisch gas? Een overzicht van opties | TNO

Informatietype:
Nieuws
3 juni 2022
Onafhankelijk van Russisch gas? Voor de EZK-commissie van de Tweede Kamer stelde TNO een overzicht op van de diverse opties die Nederland heeft. Bekijk het overzicht voor de korte en lange termijn.

Klimaatneutraal energiesysteem voor Nederland

Informatietype:
Webinar
17 mei 2022
1 aflevering

In dit webinar wordt een beeld gegeven van ons toekomstig energiesysteem met o.a. het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, groene waterstof en eventueel kernenergie.

Sturing elektriciteitsvraag veelbelovende optie voor toekomstige behoefte flexibiliteit van elektriciteitssysteem

Informatietype:
Nieuws
13 mei 2022
De vraag naar flexibiliteit van elektriciteitssysteem verdubbelt. Het benutten van dit potentieel leidt tot lagere systeemkosten en elektriciteitsprijzen.