Asset lifecycle information management

Thema:
Asset lifecycle information management

Open standaarden, daarmee leggen bouwers en ontwikkelaars in de toekomst informatie vast over de gehele levenscyclus van een te beheren bouwwerk. Om naadloos hergebruik van informatie mogelijk te maken werkt TNO aan Asset Lifecycle Information Management (ALIM), gebaseerd op linked data.

Informatie over de levenscyclus is een belangrijk onderdeel van digital twins van bouwwerken: digitale replica’s die door simulatie gedetailleerd inzicht geven in prestaties en processen. Die informatie kan betrekkelijk eenvoudig worden gecombineerd en hergebruikt als zij bij het specificeren, ontwerpen, realiseren, beheren, onderhouden en ontmantelen van bouwwerken volgens open standaarden is vastgelegd.

Bouwers en ontwikkelaars spreken niet 'dezelfde taal'

Op dit moment is niet alle benodigde informatie beschikbaar, dan wel niet in een bruikbare vorm. Bouwers en ontwikkelaars definiëren en structureren objectgegevens op verschillende manieren op allerlei plekken in de keten en spreken daarmee niet ‘dezelfde taal’. Vaak maken ze wel gebruik van informatiestandaarden binnen hun domein, maar voor integratie over domeingrenzen heen is dat niet genoeg. Bovendien worden vaak verschillende computersystemen gebruikt die onvoldoende kunnen samenwerken.

Het is mogelijk om data te bevrijden uit de datasilo’s van applicaties en bedrijven. Daartoe ontwikkelt TNO bijvoorbeeld richtlijnen, onder meer voor wegbeheerders. We maken hiermee data vindbaar, bereikbaar, interoperabel en herbruikbaar. Zo dragen we bij aan het realiseren van slimmere, efficiëntere systemen voor beheer en onderhoud van bouwwerken voor zowel nationale als internationale klanten – een belangrijke basis voor de inzet van kunstmatige intelligentie en digital twins.

Kennis van standaarden is essentieel

Linked data is een innovatief concept om data met verschillende informatiestructuren te koppelen. Omdat ALIM vraagt om het samenbrengen van uiteenlopende bronnen uit verschillende domeinen met hun eigen standaarden, is kennis van diverse standaarden essentieel. Wat dat betreft beschikken we over uitgebreide expertise op het gebied van zowel data-integratie als datamodellering op basis van linked data en (inter)nationale open standaarden.

Om ketenintegratie en verdere implementatie van digitalisering te bevorderen, ontwikkelt TNO richtlijnen, implementatiegidsen en datastructuren in semantische omgevingen. Deze worden ingebracht in standaardisatie op nationaal, Europees en wereldniveau – NEN, CEN, ISO. Op basis daarvan adviseren we informatie-experts van asseteigenaren en -beheerders bij het integreren van linked data-principes in hun informatiemanagementsystemen. Ook ontwikkelen we objecttypenbibliotheken om data over de levenscyclus van assets vast te leggen.

Afspraken voor wegbeheerders in de maak

Voor de verdere ontwikkeling en toepassing van linked data hanteert TNO drie principes: maak gebruik van open standaarden voor zowel de technologie als de datastructuren, pas de Semantic Modelling and Linking Standard toe voor het werken met een netwerk van Object Type Libraries, en zet een internationaal breed geaccepteerde standaard in als kapstok voor de modellering van fysieke netwerken. TNO heeft zes Europese wegbeheerders, waaronder Rijkswaterstaat, voorgesteld daar afspraken over te maken.

Laat je verder inspireren

42 resultaten, getoond 1 t/m 5

Natuurinclusief bouwen: kansrijk van nature

Informatietype:
Insight
29 mei 2024
Bij biobased bouwen denk je vaak aan hout, maar Moeder Natuur biedt tal van materialen om onze gebouwde omgeving duurzamer te maken.

Betaalbaar en emissieloos bouwen

Informatietype:
Insight
29 mei 2024

West-Noord-Brabant wordt hotspot voor biobased bouwstenen voor de bouwsector

Informatietype:
Nieuws
21 mei 2024

Nederland op weg naar schoon en emissieloos bouwen

Informatietype:
Nieuws
7 mei 2024

Hergebruik van afvalhout door integrale ketensamenwerking

Informatietype:
Insight
15 april 2024