Asset lifecycle information management

Thema:
Asset lifecycle information management

Open standaarden, daarmee leggen bouwers en ontwikkelaars in de toekomst informatie vast over de gehele levenscyclus van een te beheren bouwwerk. Om naadloos hergebruik van informatie mogelijk te maken werkt TNO aan Asset Lifecycle Information Management (ALIM), gebaseerd op linked data.

Informatie over de levenscyclus is een belangrijk onderdeel van digital twins van bouwwerken: digitale replica’s die door simulatie gedetailleerd inzicht geven in prestaties en processen. Die informatie kan betrekkelijk eenvoudig worden gecombineerd en hergebruikt als zij bij het specificeren, ontwerpen, realiseren, beheren, onderhouden en ontmantelen van bouwwerken volgens open standaarden is vastgelegd.

Bouwers en ontwikkelaars spreken niet 'dezelfde taal'

Op dit moment is niet alle benodigde informatie beschikbaar, dan wel niet in een bruikbare vorm. Bouwers en ontwikkelaars definiëren en structureren objectgegevens op verschillende manieren op allerlei plekken in de keten en spreken daarmee niet ‘dezelfde taal’. Vaak maken ze wel gebruik van informatiestandaarden binnen hun domein, maar voor integratie over domeingrenzen heen is dat niet genoeg. Bovendien worden vaak verschillende computersystemen gebruikt die onvoldoende kunnen samenwerken.

Het is mogelijk om data te bevrijden uit de datasilo’s van applicaties en bedrijven. Daartoe ontwikkelt TNO bijvoorbeeld richtlijnen, onder meer voor wegbeheerders. We maken hiermee data vindbaar, bereikbaar, interoperabel en herbruikbaar. Zo dragen we bij aan het realiseren van slimmere, efficiëntere systemen voor beheer en onderhoud van bouwwerken voor zowel nationale als internationale klanten – een belangrijke basis voor de inzet van kunstmatige intelligentie en digital twins.

Kennis van standaarden is essentieel

Linked data is een innovatief concept om data met verschillende informatiestructuren te koppelen. Omdat ALIM vraagt om het samenbrengen van uiteenlopende bronnen uit verschillende domeinen met hun eigen standaarden, is kennis van diverse standaarden essentieel. Wat dat betreft beschikken we over uitgebreide expertise op het gebied van zowel data-integratie als datamodellering op basis van linked data en (inter)nationale open standaarden.

Om ketenintegratie en verdere implementatie van digitalisering te bevorderen, ontwikkelt TNO richtlijnen, implementatiegidsen en datastructuren in semantische omgevingen. Deze worden ingebracht in standaardisatie op nationaal, Europees en wereldniveau – NEN, CEN, ISO. Op basis daarvan adviseren we informatie-experts van asseteigenaren en -beheerders bij het integreren van linked data-principes in hun informatiemanagementsystemen. Ook ontwikkelen we objecttypenbibliotheken om data over de levenscyclus van assets vast te leggen.

Afspraken voor wegbeheerders in de maak

Voor de verdere ontwikkeling en toepassing van linked data hanteert TNO drie principes: maak gebruik van open standaarden voor zowel de technologie als de datastructuren, pas de Semantic Modelling and Linking Standard toe voor het werken met een netwerk van Object Type Libraries, en zet een internationaal breed geaccepteerde standaard in als kapstok voor de modellering van fysieke netwerken. TNO heeft zes Europese wegbeheerders, waaronder Rijkswaterstaat, voorgesteld daar afspraken over te maken.

Laat je verder inspireren

29 resultaten, getoond 1 t/m 5

Biobased bouwmaterialen: er kan al veel, dus wie durft?

Informatietype:
Insight
21 oktober 2022

De ontwikkeling van biobased bouwmaterialen zit in een stroomversnelling. Met dank aan The Exploded View Beyond Building en het daaraan gekoppelde fieldlab dat onderdeel is van het Programma Emissieloos Bouwen. Lees hoe TNO bijdraagt aan biobased bouwmaterialen.

Meer onderzoek naar ventilatie als virusremmer

Informatietype:
Nieuws
19 oktober 2022

De komende drie jaar financiert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoek naar ventilatie en virusverspreiding in de langdurige zorg (P3Ventie; Programma pandemische Paraatheid & Ventilatie). Dit onderzoek is nodig om te leren wat het effect van ventilatie is en hoe deze het beste kan worden ingezet om de verspreiding van virusdeeltjes via de lucht tegen te gaan. Het onderzoek kan zo helpen om beter voorbereid te zijn op een toekomstige pandemie. TNO coördineert het onderzoek, dat net is gestart, en voert dit uit samen met universiteiten en kennisinstituten zoals de Universiteit Utrecht (UU) en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

Practice what you preach: TNO bouwt circulair

Informatietype:
Insight
14 oktober 2022

Als je bedrijven en overheden adviseert om circulair te bouwen, dan wil je zelf het goede voorbeeld geven. Practice what you preach. Dus toen het oude TNO Laboratorium voor energie- en materiaaltechnologie in Delft moest verdwijnen, werden zoveel mogelijk materialen hergebruikt voor het nieuwe TNO Bouwinnovatie Lab.

Stem op ENVISION voor de European Sustainable Energy Awards!

Informatietype:
Nieuws
24 augustus 2022

Het ENVISION-project, een H2020 project, gecoördineerd door TNO, is één van de drie genomineerde projecten voor de prestigieuze European Sustainable Energy award van de Europese Commissie. Natuurlijk willen we deze award winnen en daar kun jij bij helpen!

MIMO: beton verduurzamen en nog geld overhouden ook

Informatietype:
Insight
12 juli 2022
Samen naar duurzamer beton! Bekijk MIMO door de bril van aannemers, contructeurs, toeleveranciers en slopers zodat jij weet hoe MIMO voor jou kan werken!