Installaties, componenten en energie monitoren

Thema:
Energie- en binnenmilieuprestaties

Voldoet een concept aan de verwachtingen? Hoe ervaart de gebruiker het energieklimaat thuis of op kantoor? Na het ontwikkelen van producten en het toepassen van concepten wil je de prestaties en energie monitoren. Wij hebben de kennis en instrumenten om voor bouwers, ontwikkelaars of eindgebruikers een diagnose te stellen.

Hoe monitor je installaties, componenten en energie?

Monitoring is een middel om te kijken wat technisch is neergezet. Hoe presteren de diverse installaties en de bijbehorende componenten? Waarom valt het energiegebruik hoger of lager uit? Wat is de CO2-uitstoot? Maar ook: hoe kom je tot een verbeterd concept of een andere aanpak?

Om mogelijke verbeterpunten te vinden en te analyseren, gebruiken we bestaande meetinstrumenten. En zo nodig ontwikkelen we nieuwe technologieën en meetinstrumenten. Het is bijvoorbeeld al mogelijk om de luchtdichtheid van huizen te bepalen. Dit is een maat voor de kwaliteit van de bouw: hoe luchtdichter, hoe energiezuiniger. Maar te grote luchtdichtheid kan leiden tot gezondheidsproblemen. Daarom betrekken we ook gezondheidswetenschappers bij de monitoring.

Gebruikerservaringen

Naast ‘harde’ technische metingen wil je ook weten hoe gebruikers het concept ervaren. De persoonlijke ervaring van gebruikers bepaalt mede of je ontwerp en de toegepaste technieken aan de opzet voldeden. Met protocollen en meetapparatuur optimaliseer je de instellingen van je gebouwbeheersysteem en zet je een volgend concept nog beter neer.

Nog efficiënter en met nog meer comfort voor de gebruiker. Je ziet ook hoe nauwkeurig een installatie is ingeregeld en of de gebruiker niet te veel betaalt. Wij hebben de technische middelen om dit te monitoren. Dit doen we bijvoorbeeld met de deal De Stroomversnelling. Hierbij monitoren we al duizenden nul-op-de-energiemeterwoningen.

Kwaliteit borgen

Prestatiegarantie zal in de toekomst steeds belangrijker zijn. Heb je als bouwer of ontwikkelaar een renovatie- of nieuwbouwproject afgerond en blijkt na enkele jaren dat het niet aan de energiedoelstelling voldoet? Dan moet je bewijzen dat je concept goed was. Met monitoring door ons als onafhankelijke organisatie borg je de kwaliteit, zowel voor jezelf als voor de gebouweigenaar of beheerder.

Projecten

Meer weten?

Wil je weten welke kennis er al is? Ben je benieuwd naar lopende of afgeronde projecten? Of heb je een specifieke vraag? Neem contact met ons op. Wij denken met je mee over een oplossing.

Laat je verder inspireren

14 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO: Milieuprestatie warmtepompen vrijwel altijd beter dan cv-ketel

Informatietype:
Nieuws
1 mei 2023

TNO deed op verzoek van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een verkennende studie op basis van nu beschikbare data naar zowel de milieu-impact van het materiaalgebruik als de milieu-impact van het energieverbruik van (hybride) warmtepompen.

Zo krijgen bestaande woningen energielabel A++++

Informatietype:
Insight
28 december 2022

Bestaande woningen moeten energiezuiniger worden. TNO en partners bedachten een innovatieve oplossing waarbij ook de gevels van woningen worden ingezet om warmte uit zonnestraling te winnen.

Installateurs slaan handen ineen om Nederland versneld aan de warmtepomp te helpen

Informatietype:
Nieuws
22 december 2022

Het consortium Team Duurzaam Installeren 500 (TDI500) wil binnen drie jaar het aantal geïnstalleerde (hybride) warmtepompen met 500 extra warmtepompen per dag verhogen. Hiervoor moet de installatiesector op een andere manier te werk gaan. Zij hebben daarvoor vanuit de regeling Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) van RVO een subsidie van 5 miljoen euro gekregen.

Heat Pump Application Center helpt energietransitie versnellen

Informatietype:
Insight
21 december 2022

In 2050 moeten zo’n 8 miljoen gebouwen in ons land aardgasvrij zijn. Een enorme opgave, waar we alternatieve verwarmingstechnieken als de hybride-warmtepomp hard bij nodig hebben.

Wordt de contingentenaanpak de doorbraak bij het verduurzamen van woningen?

Informatietype:
Insight
12 december 2022

Door slimme matching en vraagbundeling werkt TNO samen met onze partners aan een meer uniforme renovatieaanpak die het mogelijk maakt om verduurzamingsrenovaties efficiënter uit te voeren.