Informatietype:
Project
Thema:
Energie- en binnenmilieuprestaties
Unit:
Mobility & Built Environment

Ventilatie in huis meten

In samenwerking met

UNETO-VNI, VLA en ACIN

De ventilatie in nieuw opgeleverde woningen is vaak niet goed. De capaciteit is onvoldoende, het systeem maakt te veel geluid of de luchtdichtheid in huis is niet in orde. Het gevolg? Een slechte luchtkwaliteit en daarmee gezondheidsrisico’s. Wij ontwikkelen apparatuur om makkelijk de luchtkwaliteit in huis te meten.

Samen met installateurs, leveranciers en producenten van luchttechnische installaties ontwikkelen we eenvoudige en betaalbare meetapparatuur om fouten op te sporen. En dat is nodig. Er is een nieuwe wet kwaliteitsborging voor het bouwen op komst is. Deze wet versterkt de positie van de consument. Aannemers en installateurs moeten straks aantonen dat de opgeleverde woning voldoet aan de wettelijke eisen, ook voor luchtkwaliteit. Uit ons onderzoek blijkt dat zo’n 80 procent van de opgeleverde woningen nu niet aan de eisen voldoet.

Handzame meetapparatuur

Installateurs die willen aantonen dat de geïnstalleerde ventilatie in orde is, moeten hiervoor gespecialiseerde kennis inhuren. Er is dure apparatuur nodig en de operatie kost veel tijd. Daarom zijn wij een samenwerking gestart met de brancheorganisatie voor de installatiebranche UNETO-VNI, de Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA) en ACIN, producent van meetinstrumenten. Ons doel is om handzame meetapparatuur te ontwikkelen die min of meer standaard in de uitrusting van aannemers en installateurs zou moeten zitten. Ook handig voor adviseurs van bijvoorbeeld Vereniging Eigen Huis, de Woonbond of taxateurs.

Slechte ventilatie in huis: de risico’s

Bij slechte ventilatie gaat het om meer dan ongemak. Het zorgt ook voor gezondheidsrisico’s. Bij fijnstof denk je al snel aan verkeer in drukke straten of op snelwegen. Terwijl blootstelling hieraan in de binnenlucht een minstens zo groot probleem is. Recent onderzoek uit Ierland laat zien dat na renovatie de luchtkwaliteit in woningen slechter is dan ervoor.

De meetinstrumenten die we nu ontwikkelen, meten de luchtkwaliteit in huis en tonen snel aan of de ventilatie in de woning aan de eisen voldoet. Dan zijn alleen in twijfelgevallen, of als de meting negatief uitpakt, nog gespecialiseerde metingen nodig.

Prototype om luchtkwaliteit in huis te meten

We hebben patent op de onderliggende techniek en brengen kennis in over luchtstromen, luchtkwaliteit in huis en akoestiek. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat capaciteit, luchtdichtheid en geluid de belangrijkste zaken zijn om aan te pakken. Ook hebben we enkele voorlopige concepten uitgewerkt die we met de partners binnen een jaar tot prototype doorontwikkelen. Simpele apparaatjes van karton of plastic zijn voldoende om de metingen te doen. Verder werken we aan een meetprotocol. De instrumenten die ACIN vervolgens bouwt, testen de installateurs van UNETO-VNI in de praktijk.

Het project wordt uitgevoerd onder TKI Urban Energy met subsidie van Topsector Energie van het ministerie van Economische Zaken.