Informatietype:
Project
Thema:
Energie in de gebouwde omgeving
Unit:
BIM

Nieuwe voorstellen gezocht voor deeltraject industriële modulaire prefab

In samenwerking met

BTIC

De uitstoot van stikstof in de bouw moet omlaag. De komende 2,5 jaar trekt de overheid daarom 50 miljoen euro uit binnen de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen voor een kennis- en innovatieprogramma dat zich richt op emissiearm bouwen. Het BTIC heeft de regie over dit grootschalige onderzoeksprogramma, dat is getiteld ‘Emissieloos Bouwen’.

Emissieloos Bouwen is onderverdeeld in 7 deeltrajecten. TNO geeft leiding aan het deeltraject Industriële Modulaire Prefab (IMP) in een zogenaamd ‘adaptief consortium’. Meer informatie over dit deeltraject beantwoorden we in de volgende 7 vragen.

1. Kan ik me aansluiten bij het deeltraject IMP?

Partijen uit de bouwsector kunnen zich op verschillende momenten gedurende de looptijd van het deelproject IMP aansluiten. De eerstvolgende sluitingsdatum is op vrijdag 30 september 2022 om 17:00 uur.

2. Wat is de doelstelling van het onderzoeksprogramma emissieloos bouwen?

Het overkoepelende Emissieloos Bouwen heeft als doelstelling om met innovaties en aanpassingen in het bouwproces de uitstoot van stikstof, CO2 en fijnstof in de bouw terug te dringen. De ambities van het onderzoeksprogramma zijn:

 • 60% stikstofreductie ten opzicht van 2018 in het jaar 2030
 • 0,4 Mton CO2 reductie ten opzichte van 1990 in het jaar 2030
 • 75% gezondheidswinst door de uitstoot van fijnstof terug te dringen.

Meer informatie over emissieloos bouwen.

3. Met welke programmalijnen draagt het deeltraject industriële modulaire prefab bij?

Het deeltraject IMP draagt met 3 programmalijnen bij aan het onderzoeksprogramma Emissieloos Bouwen:

 • Lage uitstoot bouwmaterialen: als we kijken naar het onderdeel ‘materiaal’, wat is dan potentiële uitstootreductie?
 • Geïndustrialiseerde productie: welke -voor de bouw- vernieuwende productieprocessen zijn geschikt om uitstoot zoals genoemd in de ambities te realiseren? Wat kunnen zaken als bijvoorbeeld verdere industrialisatie, of file-to-factory hierin betekenen?
 • Optimalisatie van processen: het logistieke proces vormt een belangrijk onderdeel tijdens de bouw van een bouwwerk. Is met aanpassingen in de logistieke volgorde winst te behalen? Of kan er meer op andere locaties worden uitgevoerd? Voor dit onderdeel bestaat een nauwe samenwerking met de andere twee programmalijnen namelijk TKI Logistiek en DSGO.

4. Ik wil meewerken aan het deeltraject IMP. Waaraan moet mijn voorstel voldoen?

Houd rekening met onderstaande randvoorwaarden bij het indienen van een projectvoorstel. Alleen een projectvoorstel dat voldoet aan de randvoorwaarden nemen we in behandeling. Het voorstel dien je in bij programmamanager Mario de Rooij.

Randvoorwaarden

 • Het voorstel wordt ingediend in dit voorgeschreven format.
 • De maximale projectduur voor deze uitvraag is 1 jaar.
  Specifiek voor deze uitvraag wordt gekeken naar industrialisatie van modulaire elementen. In het bijzonder wordt daarbij gelet op de eventuele circulariteit van de gekozen oplossing. Ook wordt graag gezien dat er geïntegreerd is nagedacht over de gekozen oplossing.
 • Het voorstel moet voor minimaal 32% gefinancierd worden door het bedrijfsleven;
 • De partijen moeten de programmavoorwaarden accepteren.

Na het indienen van het projectvoorstel beoordeelt een onafhankelijke programmaraad het voorstel. Het voorstel inclusief advies van de programmaraad gaat naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, alwaar het ter besluitvorming wordt voorgelegd voor financiering.

5. Wat is de eerstvolgende sluitingsdatum om mijn projectplan in te dienen?

De eerstvolgende sluitingsdatum is op vrijdag 30 september 2022 om 17:00 uur.

6. Welke projecten lopen er momenteel binnen het deeltraject industriële modulaire prefab?

Binnen het onderdeel onder regie van TNO lopen momenteel al een aantal deelprojecten. Bekijk de deelprojecten in de laatste voortgangsrapportage (pdf).

7. Wie financiert het deeltraject industriële modulaire prefab?

Van de rijksbijdrage aan het onderzoeksprogramma Emissieloos Bouwen, is 20 miljoen euro bestemd voor het programma Industriële Modulaire Prefab. Daarnaast is 20 miljoen euro beschikbaar voor de Topsector Logistiek en 10 miljoen euro voor het digitaal stelsel gebouwde omgeving (DSGO) onder verantwoordelijkheid van DigiGO. Met beide andere programma’s vindt regelmatig afstemming plaats voor een optimale samenwerking.

Het bedrijfsleven financiert de overig benodigde 32%. Deze bijdrage kan door uren en materialen te investeren, waarop subsidie kan worden verkregen.

Laat je verder inspireren

9 resultaten, getoond 1 t/m 5

Energiebesparende tips voor koele woning in de zomer

Informatietype:
Nieuws
19 juli 2022

Actieve koeling in woningen, met bijvoorbeeld een airco, is vaak niet nodig. Lees welke effectieve manieren je zelf kan doen om je huis koeler te houden.

In de volgende versnelling naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving

Informatietype:
Webinar
21 juni 2022
1 aflevering

Bekijk het webinar terug en kom alles te weten over onze nieuwe aanpak voor het slimmer, goedkoper en efficiënter verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Versneld op weg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving

Informatietype:
Artikel
Met de contingentenaanpak van TNO kan de gebouwde omgeving in Nederland een stuk sneller en goedkoper verduurzamen.

Zo maken we de gebouwde omgeving energiepositief

Informatietype:
Artikel
De gebouwde omgeving moet in 2050 energieneutraal zijn. Daarom zetten we onze kennis en expertise in voor duurzame gebouwen die energiepositief zijn.

Digitalisering in de bouw

Informatietype:
Artikel
Bestaande digitale ontwikkelingen versnellen en nieuwe opstarten. Dat zijn onder andere onze ambities met Bouw, Infrastructuur & Maritiem. Lees wat we doen.