Data driven bouwen en telen in de glastuinbouwsector

Thema:
Glastuinbouw

Met behulp van big data en ICT werkt TNO aan de verdere ontwikkeling van digitaal telen. Digitaal telen is de toekomst van innovaties in de glastuinbouwsector en gaat verder dan louter de bouw van een kas: door het bieden van ondersteuning bij teelt- en bedrijfsmanagement, kunnen de toeleveranciers van kassen garanties op teeltprestaties leveren.

Digitale infrastructuur voor glastuinbouw

Samen met stichting Hortivation heeft TNO de wereldwijde standaard gezet voor de digitale infrastructuur voor de glastuinbouw. De basis hiervoor is een gezamenlijke taal, de Common Greenhouse Ontology. Daarnaast is de Hortivation Hub ontwikkeld, een soort wereldstekker om data tussen partijen veilig en gemakkelijk te kunnen uitwisselen.

Op deze infrastructuur ontwikkelt TNO nieuwe toepassingen op het gebied van data driven bouw van kassen en data driven teelt. Hierdoor kunnen de toeleveranciers van kassen nieuwe diensten leveren zoals garanties op teeltprestaties.

De data-infrastructuur van TNO en Hortivation laat bedrijven en technische installaties plug-and-play samenwerken. Met een standaardtaal, om zonder misverstanden data uit te wisselen.

Deze video legt uit hoe dat werkt.

Data driven building

Het programma Data Driven Building is gericht op het verbeteren en verduurzamen van het kasontwerp. Binnen dit programma worden producten ontwikkeld die kassenbouwers en andere toeleveranciers de tools en data geven om de prestaties van hun producten te monitoren en gericht te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het Kas Informatiesysteem. Hiermee kunnen toeleveranciers ontwerpspecificaties uitwisselen zodat het ontwerpproces sneller verloopt en minder kans is op miscommunicaties.

Hoe de Hortivation Hub werkt en ontvangen wordt leggen Egon Janssen van TNO, Richard van der Sande van Certhon, Ad de Koning van Ridder, Jeroen Sanders van Vertify en Annie van de Riet van Hortivation in onderstaande video uit.

Data driven growing

Autonoom telen betekent zowel voorspellend vermogen als realtime samenwerking tussen systemen en installaties. Het programma Data Driven Growing is gericht op het versnellen van de ontwikkelingen op gebied van autonoom telen. TNO ontwikkelt in dit kader GAIA. Soms worden er door de autonome kassystemen conflicterende control settings gegenereerd. Dankzij GAIA worden deze control settings real-time op elkaar afgestemd, zodat deze slimme systemen naadloos op elkaar aansluiten, en elkaar niet tegenwerken.

Kennis- en innovatiecentrum glastuinbouwsector

Om voortdurend in contact te blijven met de bedrijven uit de sector, zijn we participant bij Demokwekerij Westland in het World Horti Centre. Hier ontmoeten tuinders en toeleveranciers elkaar en gaan ze in discussie over innovaties. Ook is er een expositieruimte voor het demonstreren van technologieën, die zich in de praktijk al hebben bewezen.

Samenwerken?

We beschikken over een schat aan innovatieve technieken, waarmee je als kassenbouw je voordeel kunt doen. Je kunt kiezen uit diverse samenwerkingsvormen. We kunnen met ondernemers in de glastuinbouw concrete vraagstukken oplossen, of een oriënterend advies uitbrengen over mogelijke verbeteringen in de bedrijfsvoering. Neem hiervoor contact met ons op.

Laat je verder inspireren

3 resultaten, getoond 1 t/m 3

TNO demonstreert kas die waarschuwt voor onveilige situaties

Informatietype:
Nieuws
6 juni 2024
Kassen zijn ontworpen om storm, sneeuw, aardbevingen en gewasbelasting te doorstaan. Hiervoor heeft TNO het CASTA/Kassenbouw programma ontwikkeld, de wereldstandaard voor het ontwerpen van high tech glazen kassen.

TNO en Hortivation investeren 17 miljoen euro voor adaptive & autonomous growing systems

Informatietype:
Nieuws
24 februari 2023

Dringend gezamenlijke inspanning nodig om Nederlandse netwerkinfrastructuur toekomstbestendig te maken en behouden

Informatietype:
Nieuws
11 november 2021