Alternatieve brandstoffen

Thema:
Scheepsveiligheid en betrouwbaarheid

Kunnen we een schip op waterstof laten varen? Wat vraagt dat aan extra opslagruimte? Welke gevolgen hebben extreem koude brandstoffen voor de veiligheid? Door deze en andere technische vragen te beantwoorden, draagt TNO eraan bij dat alternatieve brandstoffen technisch en economisch verantwoord kunnen worden ingezet.

Het is best mogelijk om een schip op waterstof te laten varen. Alleen heb je dan vier maal zoveel opslagruimte nodig voor de brandstof. Bovendien zijn de meeste alternatieve brandstoffen erg koud: lng is -150 ºC en waterstof -240 ºC. Als de brandstof opwarmt of bij een aanvaring is dat een gevaar voor de veiligheid. Met het oog op de gewenste overgang naar alternatieve brandstoffen onderzoeken we bij TNO wat er wél mogelijk is.

Slimme materialen

De vertrouwde technieken voor bunkerschepen zijn vaak niet geschikt voor kleinere schepen. Zo moet een roestvrijstalen tank cilindervormig zijn, wat te veel ruimte inneemt. Daarom onderzoeken we slimme materialen met meer ontwerpvrijheden, zoals thermoplastics die de lng of waterstof bovendien beter isoleren. Voor marine-fregatten worden zelfs brand- en explosiebestendige wanden ontwikkeld, waarvoor wereldwijd belangstelling bestaat.

In het schip integreren

Ook gewicht speelt een rol in het onderzoek. Het hoofddoel van een tanker is het vervoeren van brandstof. Het grappige is dat de tanker draait op de brandstof die hij zelf vervoert. Maar een vissers- of baggerschip heeft een aparte tank. Omdat zulke schepen iets anders moeten vervoeren dan brandstof of bepaalde werkzaamheden moeten uitvoeren, is het gewicht aan boord cruciaal en zoeken we oplossingen om tanks in het schip te integreren.

Testen en certificeren

Een volgend aandachtspunt van TNO is de bevoorrading. Vroeger werkten overslagsystemen met vaste buizen. Dat gaat goed als een schip één keer per dag moet tanken. Maar als je meerdere keren per dag of zelfs per uur een schip moet bevoorraden, dan wil je geen vaste buizen hebben maar een flexibel systeem zoals de slangen die al voor lng worden gebruikt. Wij ondersteunen het bedrijfsleven door dergelijke materialen te testen en certificeren.

Laat je verder inspireren

4 resultaten, getoond 1 t/m 4

Koning bezoekt Noordzee voor de toekomst van energie

Informatietype:
Nieuws
25 augustus 2022
Zijne Majesteit de Koning heeft vandaag een werkbezoek gebracht aan diverse locaties op de Noordzee waar aan de toekomst van het energiesysteem wordt gewerkt, met offshore wind, zon en groene waterstof.

Maritieme constructies: efficiëntie en veiligheid op zee

Informatietype:
Artikel

Emissiearm bouwen: het Rijk trekt 50 miljoen euro uit

Informatietype:
Nieuws
16 november 2021

Sustainable shipping

Informatietype:
Webinar
28 januari 2021
1 aflevering