Informatietype:
Project
Thema:
Inclusieve arbeidsmarkt
Werk gezondheid
Unit:
Healthy Living & Work

Met de Motor de arbeidsmarkt in beweging brengen

Status project

2018 - heden

De huidige arbeidsmarkt kent diverse uitdagingen. Zo is er sprake van krapte, maar tegelijkertijd staan er werkzoekenden langs de zijlijn. Om wat aan deze mismatch te doen, werkt TNO met het project de Motor aan het stimuleren van de in- en doorstroom op de arbeidsmarkt. In dit concrete project werken werkgevers, werknemers, werkzoekenden, onderwijs, maatschappelijke organisaties en overheid samen aan een goede in- en doorstroom op de arbeidsmarkt, met de focus op praktisch geschoolden.

Inmiddels zijn er binnen de Motor verschillende tools ontwikkeld die stakeholders kunnen inzetten om de in- en doorstroom van praktische geschoolden te bewerkstelligen. Met name praktisch geschoolden zitten vaak vast in een baan waarin ze niet kunnen groeien. Veel van deze werknemers hebben meer in hun mars dan ze in hun huidige baan kunnen inzetten én hebben de ambitie om door te groeien. Dat deze drive en talenten niet worden gezien is zonde voor zowel werknemers, werkgevers en werkzoekenden.

Door doorstroom te creëren biedt de Motor werk dat past bij de ambitie van de werknemer én komt er ruimte vrij voor de instroom van werkzoekenden. Dit is cruciaal om beweging aan de onderkant van de arbeidsmarkt te krijgen en kan meerwaarde creëren voor alle betrokkenen. In 2018 is TNO gestart met de Startmotor, een inventarisatie van alle bestaande partijen, innovaties, problemen én oplossingen en mogelijkheden die er zijn om talentontwikkeling en werkgelegenheid in Rotterdam-Zuid integraal aan te jagen. Dit heeft geleid tot een Blauwdruk voor de Motor.

Ontdek meer over de Startmotor in de video.

Blauwdruk

De Blauwdruk (pdf) beschrijft de aanpak, een systeeminterventie, die nodig is om praktisch geschoolden zich te laten ontwikkelen en om een aanzuigende werking te realiseren aan de onderkant van de arbeidsmarkt in Rotterdam-Zuid. Je kunt de Blauwdruk zien als een ‘receptenboek’ waarin staat uitgelegd hoe samen met alle stakeholders de beoogde opwaartse mobiliteit binnen de arbeidsmarkt kan worden gerealiseerd.

De Motor bestaat uit vijf fundamentele mechanismen – tandwielen – die elkaar onderling in toenemende mate versterken om de Motor te laten draaien. In elk van deze tandwielen is een rol weggelegd voor werkgevers, onderwijs, gemeente, maatschappelijke organisaties, werknemers en werkzoekenden.

Website image 1484x835 (2)
De Motor: ontwikkelperspectief, ontwikkelingsgerichtheid, matching regionale mobiliteit, monitoring en vernieuwend onderwijs.

Iedereen profiteert

De integrale samenwerking binnen de Motor zorgt ervoor dat iedereen kan profiteren van de ontwikkelingen:

  • Praktische geschoolde werknemers krijgen meer ontwikkel- en doorgroeikansen, de Motor zorgt voor werk dat past bij hun talenten. Bovendien ontstaat er meer ruimte voor instroom van werkzoekenden die nu langs de zijlijn staan;
  • Werkgevers krijgen meer grip op het herkennen, erkennen en ontwikkelen van de competenties van werknemers en profiteren van vakmanschap dat past bij de werkgelegenheid;
  • Het onderwijs profiteert van een grotere groep studenten die (volwassenen)onderwijs wil volgen en dit succesvol weet af te ronden;
  • De gemeente profiteert van de instroom van werkzoekenden in banen van deelnemende werkgevers in de Motor;
  • Maatschappelijke organisaties kunnen nog meer waarde toevoegen aan de maatschappij en de gemeente door het inzetten van hun opgebouwde kennis, ervaringen en netwerk.

Aanpak in praktijk brengen

Na de ontwikkeling van de Blauwdruk (fase 1) richten we ons, met partners, in fase 2 (de Motor in Beweging) op de vertaling van deze aanpak naar de praktijk. De aanpak is stap voor stap in de praktijk ingezet en getest zodat de tandwielen daadwerkelijk in beweging komen.

Het uiteindelijke doel is dat er een systeem ontstaat waar werkgever, werk(zoek)enden, onderwijs, gemeenten en particuliere organisaties integraal samenwerken om beweging te creëren op de arbeidsmarkt van praktisch geschoolden. De Motor is een living lab dat stakeholders en lopende en nieuwe initiatieven verbindt.

Het spel Slimme Zetten

Als onderdeel van deelproject (tandwiel) Ontwikkelingsgericht Leidinggeven, is verkend wat ontwikkelingsgericht leidinggeven inhoudt. De opgedane lessen uit de (Start)Motor over ontwikkelingsgericht leidinggeven zijn verwerkt in de serious game ‘Slimme Zetten’ voor directe leidinggevenden en management. In het spel krijgen de verschillende deelnemers allemaal een rol binnen een managementteam van een bedrijf. Ze krijgen maandelijks te maken met een dilemma en zien terug wat de impact van hun keuzes is op zowel de financiële gezondheid en reputatie van het fictieve bedrijf, de bezetting en het werkgeluk en de kennis- en vaardigheden van de werknemers.

Aan de hand van twaalf dilemma’s op het gebied van ontwikkeling, kansen en opleidingen worden discussies gevoerd over keuzes die managers en leidinggevenden dagelijks maken en wat daarvan de gevolgen, op zowel korte als lange termijn, kunnen zijn. Na de twaalf dilemma’s volgt een nagesprek om de ervaringen in het spel om te zetten naar een leerervaring voor hun eigen organisatie en dagelijkse praktijk.

Spelmaterialen 'Slimme Zetten'

Ontvang de spelmaterialen van de serious game 'Slimme Zetten' voor directe leidinggevenden en management.

Leergang

Een ander product van de Motor is de Leergang Ontwikkelingsgerichte Bedrijfsvoeringen (pdf), waarin de tijdens de (Start)Motor geleerde lessen op dit vlak zijn gebundeld. Het creëren van een mensgerichte bedrijfscultuur mag niet onderschat worden. In deze leergang ontdekken werkgevers in zes modules hun kansen voor mensgerichtheid. De modules bevatten eenvoudige oefeningen gebaseerd op bekende managementinstrumenten zoals het businessmodel canvas en de SWOT-analyse. Onder begeleiding helpt deze leergang werkgevers om effectief gebruik te maken van deze tools en om de juiste vragen te stellen. Het uitgangspunt bij elke stap is dat de ontwikkeling van medewerkers en de groei van de organisatie hand in hand gaan.

5 jaar de Motor: Wat hebben we geleerd?

  • Praktisch geschoolde werknemers hebben veel talenten en ervaring die ze willen en kunnen (door)ontwikkelen, het liefst op een informele manier;
  • Geef leidinggevenden ruimte en steun bij hun eigen ontwikkeling ontwikkelingsgericht leidinggeven;
  • Initiatieven vanuit onderwijs, zoals praktijkverklaringen, zijn waardevol en kunnen veel meer gebruikt worden op de arbeidsmarkt;
  • Op losse onderdelen is er beweging, maar we mogen samen nog meer dromen, durven, doen om échte verandering te realiseren.

Download de paper ‘De arbeidsmarkt in beweging brengen: Systeemaanpak De Motor’.

Doe met ons mee!

Wil je meer weten wat wij doen binnen de Motor? Heb je een vraagstuk op dit gebied of wil je met ons samenwerken om de doorstroom voor praktisch geschoolden te verbeteren? Neem dan contact met ons op.

De Motor is mede mogelijk gemaakt dankzij financiering vanuit de Europese Unie/Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

NL Medegefinancierd door de Europese Unie_POS

Laat je verder inspireren

89 resultaten, getoond 1 t/m 5

BASF en TNO werken samen aan Decision Support voor Safe and Sustainable by Design

Informatietype:
Insight
17 juli 2024
Als voorloper op het gebied van SSbD ontwikkelt BASF proactief en in nauwe samenwerking met TNO een uitgebreid Decision Support System (DSS).

Veilige en duurzame chemicaliën stimuleren zakelijke kansen en maatschappelijke transities

Informatietype:
Insight
5 juli 2024

4 oplossingsrichtingen om een krappe arbeidsmarkt tegen te gaan

Informatietype:
Insight
1 juli 2024

Onbenut arbeidspotentieel biedt kansen voor krappe arbeidsmarkt

Informatietype:
Nieuws
27 juni 2024

TNO’s ambitie voor 2030: Passend werk voor 80% van Nederland

Informatietype:
Insight
29 mei 2024