Betere jeugdgezondheidszorg ontwikkelen we SAMEN

Thema:
Transformatie, professionalisering en implementatie

Wij willen zorgen dat meer jeugdigen gezond opgroeien en meedoen. Thuis, op school en in de wijk. Dit doen we door met ketensamenwerking de krachten te bundelen. Zo participeren we in Werkplaats SAMEN. Ook ontwikkelen we met diverse partners een digitale vorm van de methode 'Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften' (GIZ).

Werkplaats SAMEN

De Werkplaats SAMEN is een samenwerkingsverband in de zorg voor jeugd dat bestaat uit:

 • (toekomstige) praktijkprofessionals
 • ouders
 • jongeren
 • docenten en lectoren van hogescholen
 • gemeenteambtenaren
 • onderzoekers

SAMEN is een leer-, werk- en onderzoeksgemeenschap, actief in de regio’s Midden-Holland, Haaglanden en Holland-Rijnland. Kijk voor een actueel overzicht van de partners op de website van SAMEN.

Betere jeugdgezondheidszorg

Het uiteindelijke doel van SAMEN is dat meer jeugdigen gezond opgroeien en meedoen: thuis, op school en in de wijk. Uitgangspunten hierin vormen de wensen en ervaringen van ouders en jongeren en gemeenten. Om dit te borgen maken de netwerken van de ervaringsdeskundigen en gemeenten onderdeel uit van de structuur van SAMEN. We passen bestaande kennis toe en ontwikkelen nieuwe kennis.

Ontwikkellijnen

De ontwikkellijnen zijn de samenwerkingsverbanden waarbinnen we doelgericht werken aan vraagstukken in een wijk, gemeente of regio. Daar leren we van. Binnen de ontwikkellijnen doen we onderzoek en bundelen we bestaande kennis. Deze kennis verspreiden we en we halen daarbij nieuwe vragen op. De komende jaren richt SAMEN zich op:

 • Integraal werken
 • Kindermishandeling
 • Kwetsbare gezinnen
 • Leren & implementeren
 • Normaliseren
 • Ouders en jongeren
 • Vaders

Meer weten of lid worden?

Neem contact met ons op of ga naar de website van SAMEN.

Gezamenlijk inschatten zorgbehoeften

De wetenschappelijk onderbouwde GIZ-methodiek staat voor Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften. Deze werkwijze is in 2013 ingevoerd en is bedoeld voor professionals die samenwerken met ouders en jongeren. Met de GIZ-methodiek krijgen zij zicht op zowel de ontwikkel- en zorgbehoeften als de sterke kanten binnen een gezin.

Positieve ervaringen GIZ

De ervaringen met de GIZ-methodiek zijn positief. Ouders en jongeren geven aan dat de werkwijze helpt een goed beeld te krijgen van waar zorgen zitten. Maar dat het ook inzicht geeft in wat wel goed gaat. Ouders en kinderen accepteren de aangeboden hulp beter als ze zorgbehoeften gezamenlijk inschatten, omdat ze actief betrokken zijn. GIZ biedt professionals houvast door structuur en praktische hulpmiddelen. Daarmee beslissen ze samen met ouders en jongeren welke hulp het beste aansluit bij hun situatie.

Ontwikkeling digitale GIZ

Om de dialoog tussen professionals, ouders en jongeren verder te verbeteren, ontwikkelen we een digitale versie van de GIZ. Dit doen we samen met:

 • GGD Hollands Midden
 • JGZ Zuid-Holland West
 • Kwadraad maatschappelijk werk
 • Leids Universitair Medisch Centrum
 • Eaglescience Software
 • NCJ

Voordelen digitale GIZ

 • Met de digitale GIZ krijgen we de zorgbehoeften nog scherper en leveren we zorg op maat.
 • De GIZ op tablet of laptop is makkelijk mee te nemen en kent door de grafische interface een betere vormgeving en gebruiksvriendelijkheid. Gebruikers kunnen gegevens direct opslaan, delen en koppelen aan digitale dossiers en applicaties van andere zorgverleners. Bij vervolgcontacten zijn de gegevens eenvoudig op de tablet beschikbaar om het gesprek voort te zetten.
 • Bovendien vormt de digitale versie een stimulans voor ouders en jongeren om zelf actiever aan de slag te gaan en hun gezinssituatie te monitoren. Ze kunnen zelf gegevens bijhouden, zaken teruglezen en zich zo beter voorbereiden op vervolggesprekken. Na verloop van tijd is terug te zien hoe zaken zich in de tijd hebben ontwikkeld.

Get inspired

36 resultaten, getoond 1 t/m 5

Jonger naar de tandarts, later minder gaatjes

Informatietype:
Nieuws
2 juni 2023

Uit onderzoek van UMCG, TNO en de Erasmus Universiteit blijkt dat kinderen die vanaf de doorbraak van het eerste tandje naar de tandarts of mondhygiënist worden verwezen, op 5-jarige leeftijd minder beginnende gaatjes hebben dan kinderen die niet worden verwezen.

Mentale gezondheid van kinderen op een wetenschappelijk onderbouwde manier versterken

Informatietype:
Insight
25 mei 2023

Er is steeds meer aandacht voor het belang en de effecten van een goede mentale gezondheid van kinderen. TNO werkt al decennia, samen met belangrijke stakeholders, aan de ontwikkeling en implementatie van evidence-based interventieprogramma’s om de weerbaarheid van kinderen van alle leeftijden te vergroten.

WHO lanceert nieuwe methode voor meten vroege ontwikkeling van kinderen tot 36 maanden

Informatietype:
Nieuws
27 februari 2023

Vandaag heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de (GSED) gelanceerd. GSED is een nieuwe methode om de ontwikkeling van kinderen tot 36 maanden te beoordelen met behulp van metingen die cultureel neutraal, eenvoudig toe te passen, vrij toegankelijk en begrijpelijk zijn voor zorgverleners en kinderen.

Terugkombijeenkomst voor ScheidingsATLAS trainers

Informatietype:
Evenement

ScheidingsATLAS is een wetenschappelijk onderbouwde preventieve groepstraining voor ouders die gescheiden zijn.

Startdatum:
Locatie:
TNO | Leiden - Sylviusweg 71

Startkwalificering ScheidingsATLAS trainer donderdag 9 november 2023

Informatietype:
Evenement

ScheidingsATLAS is een wetenschappelijk onderbouwde preventieve groepstraining voor ouders die gescheiden zijn.

Startdatum:
Locatie:
TNO | Leiden - Sylviusweg 71