Betere jeugdgezondheidszorg ontwikkelen we SAMEN

Thema:
Transformatie, professionalisering en implementatie

Wij willen zorgen dat meer jeugdigen gezond opgroeien en meedoen. Thuis, op school en in de wijk. Dit doen we door met ketensamenwerking de krachten te bundelen. Zo participeren we in Werkplaats SAMEN. Ook ontwikkelen we met diverse partners een digitale vorm van de methode 'Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften' (GIZ).

Werkplaats SAMEN

De Werkplaats SAMEN is een samenwerkingsverband in de zorg voor jeugd dat bestaat uit:

 • (toekomstige) praktijkprofessionals
 • ouders
 • jongeren
 • docenten en lectoren van hogescholen
 • gemeenteambtenaren
 • onderzoekers

SAMEN is een leer-, werk- en onderzoeksgemeenschap, actief in de regio’s Midden-Holland, Haaglanden en Holland-Rijnland. Kijk voor een actueel overzicht van de partners op de website van SAMEN.

Betere jeugdgezondheidszorg

Het uiteindelijke doel van SAMEN is dat meer jeugdigen gezond opgroeien en meedoen: thuis, op school en in de wijk. Uitgangspunten hierin vormen de wensen en ervaringen van ouders en jongeren en gemeenten. Om dit te borgen maken de netwerken van de ervaringsdeskundigen en gemeenten onderdeel uit van de structuur van SAMEN. We passen bestaande kennis toe en ontwikkelen nieuwe kennis.

Ontwikkellijnen

De ontwikkellijnen zijn de samenwerkingsverbanden waarbinnen we doelgericht werken aan vraagstukken in een wijk, gemeente of regio. Daar leren we van. Binnen de ontwikkellijnen doen we onderzoek en bundelen we bestaande kennis. Deze kennis verspreiden we en we halen daarbij nieuwe vragen op. De komende jaren richt SAMEN zich op:

 • Integraal werken
 • Kindermishandeling
 • Kwetsbare gezinnen
 • Leren & implementeren
 • Normaliseren
 • Ouders en jongeren
 • Vaders

Meer weten of lid worden?

Neem contact met ons op of ga naar de website van SAMEN.

Gezamenlijk inschatten zorgbehoeften

De wetenschappelijk onderbouwde GIZ-methodiek staat voor Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften. Deze werkwijze is in 2013 ingevoerd en is bedoeld voor professionals die samenwerken met ouders en jongeren. Met de GIZ-methodiek krijgen zij zicht op zowel de ontwikkel- en zorgbehoeften als de sterke kanten binnen een gezin.

Positieve ervaringen GIZ

De ervaringen met de GIZ-methodiek zijn positief. Ouders en jongeren geven aan dat de werkwijze helpt een goed beeld te krijgen van waar zorgen zitten. Maar dat het ook inzicht geeft in wat wel goed gaat. Ouders en kinderen accepteren de aangeboden hulp beter als ze zorgbehoeften gezamenlijk inschatten, omdat ze actief betrokken zijn. GIZ biedt professionals houvast door structuur en praktische hulpmiddelen. Daarmee beslissen ze samen met ouders en jongeren welke hulp het beste aansluit bij hun situatie.

Ontwikkeling digitale GIZ

Om de dialoog tussen professionals, ouders en jongeren verder te verbeteren, ontwikkelen we een digitale versie van de GIZ. Dit doen we samen met:

 • GGD Hollands Midden
 • JGZ Zuid-Holland West
 • Kwadraad maatschappelijk werk
 • Leids Universitair Medisch Centrum
 • Eaglescience Software
 • NCJ

Voordelen digitale GIZ

 • Met de digitale GIZ krijgen we de zorgbehoeften nog scherper en leveren we zorg op maat.
 • De GIZ op tablet of laptop is makkelijk mee te nemen en kent door de grafische interface een betere vormgeving en gebruiksvriendelijkheid. Gebruikers kunnen gegevens direct opslaan, delen en koppelen aan digitale dossiers en applicaties van andere zorgverleners. Bij vervolgcontacten zijn de gegevens eenvoudig op de tablet beschikbaar om het gesprek voort te zetten.
 • Bovendien vormt de digitale versie een stimulans voor ouders en jongeren om zelf actiever aan de slag te gaan en hun gezinssituatie te monitoren. Ze kunnen zelf gegevens bijhouden, zaken teruglezen en zich zo beter voorbereiden op vervolggesprekken. Na verloop van tijd is terug te zien hoe zaken zich in de tijd hebben ontwikkeld.

Get inspired

5 resultaten, getoond 1 t/m 5

Mentale gezondheid van kinderen op een wetenschappelijk onderbouwde manier versterken

Informatietype:
Insight
25 mei 2023

Er is steeds meer aandacht voor het belang en de effecten van een goede mentale gezondheid van kinderen. TNO werkt al decennia, samen met belangrijke stakeholders, aan de ontwikkeling en implementatie van evidence-based interventieprogramma’s om de weerbaarheid van kinderen van alle leeftijden te vergroten.

TNO-innovaties voor mentale gezondheid van kinderen

Informatietype:
Insight
9 december 2022

BoB, TNO's methode om kinderen veerkracht en stressmanagement bij te brengen in Zuid-Soedan is succesvol en effectief gebleken, en is klaar voor opschaling.

40 jaar POPS: Wat doet vroeggeboorte met je op lange termijn

Informatietype:
Insight
17 november 2022

Elk jaar wordt ongeveer 7 procent van de baby’s in Nederland te vroeg geboren, wereldwijd is dat zelfs 1 op de 10 kinderen. Op 17 november wordt hier wereldwijd aandacht voor gevraagd tijdens World Prematurity Day. TNO doet middels het POPS-cohort sinds 1983 onderzoek naar de ontwikkeling en gezondheid van bijna alle kinderen die dat jaar te vroeg zijn geboren in Nederland. In dit artikel gaan Sylvia van der Pal (coördinator POPS-cohort bij TNO), Sylvia Obermann (coördinator wetenschapscommissie bij Care4Neo) en Michiel Schreuder (hoogleraar kindernefrologie bij het Radboudumc) met elkaar in gesprek over het belang van het langdurig volgen van vroeggeboren volwassenen en de plannen om een vervolgonderzoek op te zetten voor POPS.

Consortium zet zich in voor ondersteuning van samengestelde gezinnen

Informatietype:
Insight
29 september 2022

Het aantal samengestelde gezinnen is afgelopen decennia sterk gegroeid. Daarom dient TNO samen met partners op 4 oktober 2022 een subsidieaanvraag in voor onderzoek naar en de ontwikkeling van ondersteuning van (stief)ouderschap in samengestelde gezinnen.

Succesvolle resultaten mentale hulp aan kinderen

Informatietype:
Insight
25 januari 2022
TNO en Red een Kind ontwikkelden het BOB-programma om kinderen in Zuid-Soedan te helpen weerbaarder te maken tegen stress en trauma.