Informatietype:
Project
Thema:
Werk en gezondheid
Unit:
Healthy Living & Work

DILaN: gezondheidseffecten voorspellen van nieuwe initiatieven en beleid

Om een gezonde buurt, wijk of stad te kunnen ontwikkelen, is inzicht in de gezondheidseffecten van projecten of beleid een voorwaarde. Daarom heeft TNO het dashboard DILaN voor een integrale en leefbare wijk ontwikkeld. DILaN brengt de gezondheidseffecten van projecten of beleid in beelden helpt gemeenten en haar betrokken partners afwegingen te maken vanuit gestelde gezondheidsdoelen.

De nieuwe Omgevingswet daagt gemeenten uit om gezondheid sterker te verankeren in de leefomgeving. Gemeenten werken al aan verschillende opgaven in de leefomgeving, zoals wonen, mobiliteit, energie of groenontwikkeling. Gezondheid biedt de kans om deze sterker met verdere sociale of maatschappelijke opgaven te verbinden.

Gezondheidseffecten voorspellen

DILaN is een stappenplan, ondersteund door een digital twin, waarmee op basis van de huidige situatie, de gezondheidseffecten van nieuwe initiatieven in de leefomgeving kunnen worden voorspeld. Zo kunnen gemeenten vanuit de gezondheidsdoelen uit hun omgevingsvisie en vanuit de bestaande gezondheidssituatie van een gebied en haar bewoners, (alternatieve) projecten en beleid vergelijken op hoe ze bijdragen aan hun aangedragen gezondheidsdoelen.

Onderbouwd door concrete gezondheidsdata faciliteert DILaN op deze manier gemeenten en partijen bij besluitvorming die bijdraagt aan de ontwikkeling van een gezonde leefomgeving. Het DILaN 5-Stappenplan is in de praktijk getest en verder aangescherpt in samenwerking met de gemeente Tilburg, GGD Hart voor Brabant en Woningstichting Tiwos.

DILaN-5-stappenplan
DILaN in 5 stappen uitgelegd.

Hoe werkt het?

Stap 1: We gaan in gesprek met de gemeente en bepalen de verschillende gezondheidsdoelen voor het gebied op basis van de doelen uit de verschillende voorhanden zijnde omgevingsinstrumenten.

Stap 2: Vervolgens wordt in de 2de stap door middel van data-analyse en met ondersteuning van de ‘Digital Twin Urban Strategy’ een huidig gezondheidsprofiel van de bewoners en het gebied gemaakt. Beide analyses worden gemaakt omdat een op papier gezonde wijk, daarmee nog geen gezonde bewoners heeft. Met behulp van de ‘digital twin’ kunnen verschillende (alternatieve) projecten en beleid in korte tijd geanalyseerd worden.

Stap 3: Via een workshop delen we de resultaten van beide analyses met de gemeente en de betrokken partijen in het gebied, zoals bewoners, ondernemers, woningbouwcorporaties, waterschappen en ontwikkelaars. Uit de praktijktest in Tilburg bleken deze analysekaarten een voedzame basis voor gesprekken over verschillende domeinen (wonen, mobiliteit, sociaal) heen. Deze stap leidt tot een verrijking en aanscherping van de analyse en levert input op stap 4.

Stap 4: De in de workshop geselecteerde initiatieven, projecten of beleid worden gesimuleerd. Bovendien worden ook hun gezondheidseffecten geanalyseerd en wordt er tevens een eerste analyse gemaakt van de mogelijke financiering en welke partij daarbij betrokken zullen zijn.

Stap 5: In een tweede workshop vergelijken we de gezondheidseffecten van de gesimuleerde initiatieven, projecten of beleid voor het gebied met elkaar en bekijken we hoe ze bijdragen aan het vervullen van de in stap 1 gestelde gezondheidsdoelen. Daarna wordt een besluit genomen over de vervolgacties.

Laten we samenwerken

TNO werkt graag samen met andere partijen aan een gezonde integrale leefomgeving. Herken je vanuit jouw organisatie de uitdagingen rondom dit thema? Dan komen we graag met je in contact om te bespreken hoe we jullie met de DILaN-methodiek kunnen ondersteunen bij het maken van beleids- en/of projectkeuzes. Is jouw organisatie geïnteresseerd of wil je meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Bas Kremer.

Laat je verder inspireren

58 resultaten, getoond 1 t/m 5

Hoe creëer je rust en focus in een hectische en veeleisende werkomgeving?

Informatietype:
Nieuws
12 september 2023

Mindfulness training heeft bewezen invloed op stress, welzijn en concentratie. Hoe bevorderen we dit op het werk? Onderzoek naar omgevingsfactoren is beperkt. TNO deed verkennend onderzoek via literatuur en interviews met experts en topmanagers.

TNO-onderzoek: Burn-outklachten onder jongeren een groeiend probleem

Informatietype:
Nieuws
5 september 2023

In 2022 gaf 1 op de 4 werknemers in de leeftijd van 18 tot en met 34 jaar aan burn-outklachten te ervaren. Uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en  het CBS blijkt bovendien dat de ernst van ervaren burn-outklachten onder jonge werkenden, die veel klachten hebben, toeneemt.

Meer zelfstandig ondernemers met arbeidsongeschiktheidsvoorziening

Informatietype:
Nieuws
12 juli 2023

Begin 2023 had 65 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel een financiële voorziening tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Dit blijkt uit cijfers van de tweejaarlijkse Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van TNO en het CBS.

Succesvol nieuwe technologie implementeren? Zo doe je dat

Informatietype:
Insight
7 juli 2023

Wil je graag nieuwe technologische ontwikkelingen inzetten binnen je organisatie? Het succes daarvan is sterk afhankelijk van de manier waarop medewerkers daarmee omgaan. Wouter van der Torre, onderzoeker op het gebied van productiviteit en duurzame inzetbaarheid bij TNO, geeft vier slimme tips.

De invloed van technologie op werk

Informatietype:
Podcast
3 juli 2023
2 afleveringen

In deze podcastreeks gaan TNO onderzoekers met partners in gesprek over de invloed van technologie op werk.