Nederlandse satelliet onthult veel grotere methaanuitstoot Australische kolenmijnen dan verwacht op basis van landelijke rapportage

Thema:
Aardobservatie
Ruimtevaart en wetenschappelijke instrumentatie
29 november 2021

Een Nederlandse groep wetenschappers heeft ruimte-instrument TROPOMI gebruikt om methaanemissies te berekenen van zes Australische kolenmijnen. Samen leveren ze 7% van de landelijke kolenproductie, maar ze blijken ongeveer 55% uit te stoten van wat Australië opgeeft voor hun totale methaanuitstoot uit kolenmijnen.

Australië staat in de mondiale top-5 van kolenproducerende landen. Het geeft ongeveer een miljoen ton methaanuitstoot op voor zijn kolenmijnen. ‘Het is moeilijk te geloven dat 7% van de kolenproductie verantwoordelijk is voor 55% van de methaanemissies van kolenmijnen,’ zegt prof. Ilse Aben (SRON/VU), die de onderzoeksgroep leidt. ‘Dus in werkelijkheid is de uitstoot van Australische kolenmijnen waarschijnlijk veel hoger dan gerapporteerd. En nog belangrijker is dat we nu weten welke mijnen zulke grote uitstoters zijn, zodat we onze inspanningen beter kunnen richten op het beperken ervan.’

methaanobvervaties
TROPOMI methaanobservaties op twee verschillende dagen

TROPOMI methaanobservaties op twee verschillende dagen laten duidelijk drie kolenmijnlocaties zien. De bovenste is de bovengrondse mijn, terwijl de andere locaties bestaan uit ondergrondse mijnen. Boven: Hail Creek. Midden: Broadmeadow, Moranbah North en Grosvenor. Onder: Grasstree en Oaky North.

Het onderzoeksteam bestudeerde vijf ondergrondse mijnen en één bovengrondse mijn. Vooral de uitstoot van de bovengrondse mijn—Hail Creek—springt eruit. Het is één van de 73 bovengrondse mijnen in Australië, maar neemt 88% van de totale opgegeven emissie van bovengrondse mijnen voor zijn rekening. Eerste auteur Pankaj Sadavarte (SRON/TNO): ‘De opvallendste bevinding is dat de uitstoot van de bovengrondse mijn zoveel hoger is dan verwacht, en veruit de grootste is die we zien in de TROPOMI-data over het kolenmijngebied in Queensland. In zijn eentje is Hail Creek verantwoordelijk voor 40% van de uitstoot van alle zes bestudeerde mijnen samen. Terwijl algemeen wordt aangenomen dat bovengrondse mijnen veel minder methaan uitstoten dan ondergrondse mijnen. En om eerlijk te zijn begrijpen we nog steeds niet waarom deze mijn zoveel methaan uitstoot.’

Mondiale impact van methaan

Methaanreductie wordt gezien als cruciale stap om klimaatverandering te vertragen op de korte termijn. Recent hebben op initiatief van de VS en de EU ruim honderd landen de Global Methane Pledge ondertekend op de COP26 in Glasgow, om in 2030 de methaanuitstoot terug te hebben gebracht met 30% ten opzichte van 2020. Een paar belangrijke methaanuitstotende landen, waaronder Australië, hebben deze toezegging niet ondertekend.

TROPOMI

Het TROPOspheric Monitoring Instrument (TROPOMI) is het enige instrument aan boord van de Europese Copernicus Sentinel-5 Precursor satelliet. TROPOMI is een samenwerking tussen Airbus DSNL, KNMI, SRON en TNO, in opdracht van het NSO en ESA. Airbus DS NL was hoofdaannemer voor het ontwerp en de bouw van het instrument. TNO was verantwoordelijk voor het optische ontwerp en de fabricage van belangrijke optische subsystemen. De wetenschappelijke leiding is in handen van het KNMI en SRON. TROPOMI is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van OCW en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

TNO Space & Scientific Instrumentation

TNO is actief op het gebied van het gebruik van satellietgegevens, onder andere met een belangrijke focus op de gegevens van TROPOMI en het methaanproduct. We doen dit op basis van expertise in de volledige keten van methaanemissies, de verspreiding ervan in de atmosfeer, metingen van emissies (op de grond en in de ruimte), en advieswerk over mitigatie (bijv. beleidsstudies, kosten/impactanalyse en emissieverificatiecampagne). Satellietinstrumenten worden een steeds belangrijker onderdeel van deze activiteitenportefeuille dankzij hun mogelijkheid om wereldwijde en onafhankelijke gegevens over emissies te verstrekken.

De openbare datasets van TROPOMI bieden hiervoor vandaag de dag unieke mogelijkheden. TNO werkt voortdurend aan nieuwe innovaties om deze mogelijkheden te vergroten, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van het TANGO-missieconcept, een voorstel voor een nieuwe satellietmissie die ons in staat zal stellen veel meer en veel kleinere bronnen te observeren.

Laat je verder inspireren

30 resultaten, getoond 1 t/m 5

Space systems engineering

Informatietype:
Artikel
28 juni 2024
TNO Space systems engineering ontwikkelt ontwerpen, prototypes en vluchthardware voor optische satellietsystemen en optische systemen voor wetenschappelijke instrumenten.

Nederland stap dichterbij ecosysteem voor lasersatellietcommunicatie

Informatietype:
Nieuws
13 maart 2024

ESA kiest Nederlands satellietsysteem voor lokale emissiemonitoring

Informatietype:
Nieuws
21 februari 2024

Nederlands satellietinstrument verstuurt voor het eerst data via laser naar aarde

Informatietype:
Nieuws
24 januari 2024

TNO ondersteunt Uruguay in gebruik satellietdata bij voorspelling luchtkwaliteit

Informatietype:
Nieuws
16 januari 2024