Tjark Tjin-A-Tsoi voorgedragen als nieuwe CEO en voorzitter TNO Raad van Bestuur

Thema:
Digitale samenleving
Duurzame samenleving
Gezonde samenleving
Veilige samenleving
25 februari 2022

Vandaag is door de Ministerraad de heer Tjark B.P.M. Tjin-A-Tsoi (1966) voorgedragen voor benoeming bij Koninklijk Besluit tot CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van TNO. Hij zal 1 juni 2022 starten in zijn nieuwe functie. Tjark Tjin-A-Tsoi volgt Paul de Krom op die deze positie sinds 1 maart 2015 vervulde.

De heer Gijs de Vries, voorzitter van de Raad van Toezicht van TNO in een reactie: “Ik ben zeer verheugd met de benoeming van de heer Tjin-A-Tsoi. TNO krijgt daarmee een zeer ervaren bestuurder. Hij is met de andere leden van de Raad van Bestuur in staat om de missie van TNO met nieuw elan in te vullen: mensen en kennis verbinden om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken.”

Tjark Tjin-A-Tsoi

Op dit moment is de heer Tjin-A-Tsoi voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van Sanquin. Daarvoor was hij van 2014 tot 2020 directeur-generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Eerder was hij onder meer werkzaam als algemeen directeur van het Nederlands Forensisch Instituut en als directeur Concurrentietoezicht bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Daarvoor bekleedde hij functies bij onder meer Ernst & Young, Rabobank en Shell. Hij is gepromoveerd in de theoretische fysica aan de Universiteit van Amsterdam.

Huidige nevenfuncties zijn onder meer: lid van de Raad van Toezicht van de Vrije Universiteit (VU), lid van de ‘Raad van Nesteliers’ (Raad van Advies) van de Koninklijke Marechaussee en lid van de Raad van Toezicht van de Nationale Opera & Ballet.

Tjin-A-Tsoi: “Vanuit mijn posities bij Sanquin, CBS en NFI ken ik TNO als een powerhouse van kennis en innovatie in een breed spectrum van gebieden. Juist in een tijd waarin research en innovatie een hoofdrol zullen moeten spelen bij het oplossen van de complexe maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan, heeft TNO een spilfunctie die van grote waarde is voor Nederland. Ik zie er naar uit om hieraan invulling te geven samen met de meer dan 3500 bevlogen en deskundige TNO-collega's."

Raad van bestuur TNO
De Raad van Bestuur van TNO met van links naar rechts: Peter Werkhoven (CSO), Tjark Tjin-A-Tsoi (CEO), Susan Swarte (CFO) en Maarten Tossings (COO)